EKO aktivitātes

Pavasara cēliens Ekoskolai bijis gana ražīgs.

Nedēļā no 3.-7. aprīlim skolā noritēja „Veselīgas pārtikas nedēļa”.

23. martā ekopadome kopā ar skolēnu parlamentu organizēja Zemes stundai veltītu pasākumu „Iededzies pārmaiņām!” jauniešu centrā „Popkorns”.

22. martā skolēni tika iepazīstināti ar Pasaules Ūdens dienas norisi un tās nozīmi. Skolēni varēja vērot prezentāciju skolas vestibilā, kā arī aktīvi iesaistīties kopīga plakāta veidošanā.

No 16. līdz 20. janvārim skolā notika taupības nedēļa. Skolēni un visi skolas darbinieki tika aicināti pievērst lielāku uzmanību resursu taupīšanai.

7.-11.11. Pirmdienas rīts skolā iesākās ar rīta vingrošanu visā skolā.

07.-10.11. - katra klase veido savu "Veselības eliksīru" pašu interpretācijā (plakāts, darbība, rokdarbs un tml.), tapšanas process tiek dokumentēts, to atsūta uz eko_olaine1@inbox.lv
10.-11.11. garajos starpbrīžos-"Just dance" dejošana Konferenču zālē
11.11. -Eko padomes un skolas parlamenta viesošanās Babītes vidusskolā

 

125 Latvijas izglītības iestādes šajā mācību gadā par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē saņēmušas starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga balvu. Vēl 57 skolas saņems diplomu un Latvijas Ekoskolas nosaukumu.

 

Arhīvs: