Mācību darbs

Strādājot par logopēdu, aizvien biežāk nākas saskarties ar to, ka skolēniem ir nepietiekams vārdu krājums. Viņi nespēj veidot teikumus ar noteiktu vārdu skaitu, neizprot atsevišķu vārdu nozīmi. Sagādā grūtības stāstījums par lasīto redzēto.

Saskaņā ar Olaines novada domes 2013.gada 12.jūnija sēdes lēmumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu, lai nodrošinātu Olaines 1.vidusskolas skolēnus ar valsts vispārējās izglītības standartiem atbilstošām mācību grāmatām un darba burtnīcām, Olaines 1.vidusskola 1.-12.klašu skolēniem iegādāsies  mācību grāmatas un darba burtnīcas visos mācību priekšmetos un dienasgrāmatas.

Mūsdienās viss attīstās ļoti strauji. Cilvēki kļūst aizņemtāki un noslogotāki, kas liek meklēt alternatīvas tiem procesiem, kas ir laikietilpīgi.