Skolas vēsture

Olaines 1. vidusskola savu tagadējo ēku iegūst 1965. gadā, kad tiek apvienotas 1. un 2.pamatskolas. Jau pēc dažiem gadiem te mācās vairāk kā divi tūkstoši gan latviešu, gan citu tautību bērni, mācību stundas notiek pat trijās maiņās.

1976. gadā krieviski runājoši bērni pārceļas uz jaunām telpām un pilsētā izveidojas divas vidusskolas. Šajā gadā uz Olaines 1. vidusskolu tiek pārcelta Pēternieku astoņgadīgā skola.

Laika gaitā skolas galvenā ēka Zeiferta ielā 4 iegūst lielu pārslodzi, un 1992. gadā pirmo klašu skolēni ar Olaines pilsētas pašvaldības atbalstu iegūst telpas arī Kūdras ielā 5, kuras mēs dēvējam par "mazo skolu".

Skolas galvenās ēkas piebūves 1. kārtu ekspluatācijai nodeva 2007. gada 3. septembrī (visām klasēm mācības notiek vienā ēkā), bet visu piebūvi – 2008. gada 15. janvārī. Piebūves kopējā platība ir 5031,90 m².

 

Skolas direktori

 

 

 

Leonīds Kanniņš

Skolas direktors no 1968. gada līdz 1989. gadam

Jāzeps Volāns

Skolas direktors no 1989. gada

 

 

Piebūves celtniecība fotogrāfijās: