Skolas vēsture

Olaines 1. vidusskola savu tagadējo ēku iegūst 1965. gadā, kad tiek apvienotas 1. un 2.pamatskolas. Jau pēc dažiem gadiem te mācās vairāk kā divi tūkstoši gan latviešu, gan citu tautību bērni, mācību stundas notiek pat trijās maiņās.

1976. gadā krieviski runājoši bērni pārceļas uz jaunām telpām un pilsētā izveidojas divas vidusskolas. Šajā gadā uz Olaines 1. vidusskolu tiek pārcelta Pēternieku astoņgadīgā skola.

Laika gaitā skolas galvenā ēka Zeiferta ielā 4 iegūst lielu pārslodzi, un 1992. gadā pirmo klašu skolēni ar Olaines pilsētas pašvaldības atbalstu iegūst telpas arī Kūdras ielā 5, kuras mēs dēvējam par "mazo skolu".

Skolas galvenās ēkas piebūves 1. kārtu ekspluatācijai nodeva 2007. gada 3. septembrī (visām klasēm mācības notiek vienā ēkā), bet visu piebūvi – 2008. gada 15. janvārī. Piebūves kopējā platība ir 5031,90 m².

 

Skolas direktori

 

 

 

Leonīds Kanniņš

Skolas direktors no 1968. gada līdz 1989. gadam

Jāzeps Volāns

Skolas direktors no 1989. gada

 

 

Piebūves celtniecība fotogrāfijās:

Absolventu saraksts:

 • Olaines pamatskola ("Zeiferti", Jaunolainē) 7.klase 1964./1965. m. g. (audz. Dzidra Valbaka)

  1. Sproģe Maija
 • 3. izlaidums: 1968./1969. m. g. (audz. Kazimirs Beinārs)

  1. Bullīte Ārija
  2. Freimane Inese
  3. Gelners Dainis
  4. Gribuste Astrīda
  5. Krūmiņa Lilija
  6. Kuzmane Aija
  7. Lukaševica Regīna
  8. Romaško Jānis
  9. Rozenberga Maiga
  10. Rūja Dzidra
  11. Siliņš Aldis
  12. Šokole Renāte
  13. Valbaks Jānis
  14. Vilītis Jānis
 • 4. izlaidums: 1969./1970. m. g. (audz. Antonija Ancāne)

  1. Čukša Voldemārs
  2. Dreļevska Skaidrīte
  3. Garšneka Alīna
  4. Kuzmane Visija
  5. Minčenoka Lūcija
  6. Mutjanko Vija
  7. Platace Astrīda
  8. Sproģe Sarmīte
  9. Tārs Aivars
  10. Vilīte Laima
  11. Ziediņa Vaira
 • 5. izlaidums: 1970./1971. m. g. (audz. Dzidra Galla)

  1. Babris Valērijs
  2. Bauere Biruta
  3. Burkevica Biruta
  4. Eglītis Inese
  5. Grotēna Gaļina
  6. Jegoršins Vladimirs
  7. Jurgelāne Valentīna
  8. Knopa Anita
  9. Kudiņa Lilija
  10. Margeviča Ilga
  11. Plinta Leontīne
  12. Romaško Vera
  13. Rudzītis Dzintars
  14. Spunītis Andris
  15. Valters Mārtiņš
 • 6. izlaidums: 1971./1972. m. g. (audz. Dzidra Galla)

  1. Baglaja Edīte
  2. Bižāns Nikolajs
  3. Butāne Ausma
  4. Čišcakova Mirdza
  5. Kuzmans Jānis
  6. Lavrinoviča Valija
  7. Logins Gunārs
  8. Mitrofānova Irita
  9. Silčenoka Renalda
  10. Strauss Haris
  11. Volkova Gunta
  12. Zandare Irēna
  13. Zaube Jānis
  14. Zeltiņš Aivars
  15. Zurģe Vija
 • 7. izlaidums: 1972./1973. m. g. (audz. Lilita Rugina)

  1. Dombrovskis Andris
  2. Eihenbergs Vairis
  3. Gaļinskaja Anita
  4. Geiba Anna
  5. Indriksons Aivars
  6. Kušnere Jadviga
  7. Lāčplēsis Edīte
  8. Ogste Inta
  9. Pļaviņa Lillija
  10. Sandorgs Aivars
 • 8. izlaidums: 1973./1974. m. g. (audz. Aina Eihenberga)

  1. Apfelbauma Mudīte
  2. Cunčulis Jānis
  3. Eisa Silvija
  4. Igaune Sarmīte
  5. Keisele Lūcija
  6. Laura Anna
  7. Legzdiņš Bruno
  8. Lomovcevs Valērijs
  9. Margevičs Jānis
  10. Platacis Aivars
  11. Priedītis Ivars
  12. Rīkure Gunta
  13. Strauta Elita
  14. Tidriķe Sandra
  15. Trusova Janīna
  16. Zariņa Vija
 • 9. izlaidums: 1974./1975. m. g. (audz. Rita Lapsa)

  1. Eihenbergs Ivars
  2. Elinskis Jānis
  3. Franceviča Sandra
  4. Grigorjevs Pēteris
  5. Jukna Maruta
  6. Kaimiņš Uldis
  7. Kalēja Mārīte
  8. Lazdiņš Ivars
  9. Leimanis Gunārs
  10. Maļinovska Mārīte
  11. Melause Inese
  12. Moldāne-Greiškāne Irēna
  13. Moldāne-Greiškāne Rita
  14. Pujāte Silvija
  15. Rudoviča Dace
  16. Senkāne Marūta
  17. Stepanova Aleksandra
  18. Supe Ingrīda
  19. Zakss Ivars
  20. Zalūksne Biruta
  21. Zariņa Ligita
 • 10. izlaidums: 1975./1976. m. g. (audz. Dzidra Galla)

  1. Akmentiņš Uldis
  2. Bižāne Regīna
  3. Budriķe Ināra
  4. Caune Ansis
  5. Cimoška Emīls
  6. Dumpe Gunta
  7. Feldmane-Lībere Iveta
  8. Guriševa Astrīda
  9. Kārkliņš Inārs
  10. Krūmiņš Andris
  11. Lapiņa Leila
  12. Lapuhina Valentīna
  13. Lasmane Brigita
  14. Pavļukevičs Aivars
  15. Penkulis Māris
  16. Prokofjeva Baiba
  17. Roops Ēriks
  18. Stankeviča Liene
  19. Strauts Arvils
  20. Supe Lucians
  21. Valtere Sarmīte
 • 11. izlaidums: 1976./1977. m. g. (audz. Anna Viļumova)

  1. Astičs Gunārs
  2. Batalauskis Jānis
  3. Čaplinska Rita
  4. Cunska Sarmīte
  5. Fjodorova Tamāra
  6. Glinskis Aivars
  7. Groskofa Rita
  8. Jukna Juris
  9. Kokina Rūta
  10. Kublinska Inga
  11. Ļihavickis Jānis
  12. Muižniece Inese
  13. Pastore Silvija
  14. Skalbe Ingrīda
  15. Tabaka Ilga
  16. Terlanova Jekaterina
  17. Zālīte Lilita
 • 12. izlaidums: 1977./1978. m. g. (audz. Rudīte Babra)

  1. Balodis Uldis
  2. Guste Gunta
  3. Jurševics Ivars
  4. Kažemaka Ritma
  5. Kļavniece Anda
  6. Krišjānis Aivars
  7. Lauva Jānis
  8. Lavrinoviča Vera
  9. Ozoliņa Ligita
  10. Prokofjeva Ināra
  11. Rīkure Rita
  12. Roma Ineta
  13. Roops Haralds
  14. Rudzīte Sandra
  15. Spunīte Elga
  16. Veisa Laima
  17. Zakovskis Raimonds
  18. Zariņa Dzintra
 • 13. izlaidums: 1978./1979. m. g. (audz. Regīna Skujiņa)

  1. Balcere Ruta
  2. Baranauska Inese
  3. Batalauska Ingrīda
  4. Beimo Mārīte
  5. Dobele Ina
  6. Drunese Aelita
  7. Feldmanis Haralds
  8. Gavrača Ināra
  9. Girgensone Mārīte
  10. Jurševica Sandra
  11. Kalniņa Līga
  12. Kanniņa Inese
  13. Kondratjuks Aleksandrs
  14. Kovaļevska Žanete
  15. Kublinskis Leonīds
  16. Logina Aina
  17. Morāne Dace
  18. Mūrniece Lelda
  19. Pavloviča Janīna
  20. Pujāte Biruta
  21. Spunīte Daiga
  22. Straume Aija
  23. Zīle Modris
 • 14. izlaidums: 1979./1980. m. g. (audz. Emerita Lūkina)

  1. Briekmane Baiba
  2. Cepīte Inga
  3. Ernestsons Aigars
  4. Griķis Vaira
  5. Heinbergs Gunārs
  6. Jakovļeva Aija
  7. Jansone Iveta
  8. Kienkas Raitis
  9. Kožarina Jeļena
  10. Krūmiņš Juris
  11. Lazdiņa Arlita
  12. Liepa Aija
  13. Liepkalns Didzis
  14. Lopuhins Vitālijs
  15. Loris Ineta
  16. Martinsone Igeta
  17. Podrečika Anita
  18. Radziņa Dace
  19. Rone Daiga
  20. Rullis Viesturs
  21. Skrobka Inguna
  22. Ūbelis Raimonds
  23. Uzāre Judīte
  24. Vaļicka Ivonna
  25. Vītols Imants
  26. Zariņa Ingrīda
  27. Zemīte Inese
 • 15. izlaidums: 1980./1981. m. g. (audz. Judīte Skrobka)

  1. Āboliņa Iveta
  2. Dubkova Benita
  3. Gailišs Māris
  4. Gredzens Dainis
  5. Gubens Juris
  6. Jurševica Dina
  7. Kāle Gunta
  8. Kanniņš Ainārs
  9. Kušnere Anita
  10. Lapa Aelita
  11. Līdere Laine
  12. Orlovskis Raimonds
  13. Rudīte Daina
  14. Sakša Olita
  15. Siliņš Aldis
  16. Svilāns Aivars
  17. Znotiņš Armands
 • 15. izlaidums: 1980./1981. m. g. (audz. Astrīda Volkova)

  1. Briška Raitis
  2. Cepītis Atis
  3. Gaile Anda
  4. Gaumiga Antra
  5. Kadiķe Gundega
  6. Kaupša Sandra
  7. Kuzmins Igors
  8. Lācīte Inga
  9. Lazda-Lazdiņa Lolita
  10. Muižniece Regīna
  11. Orola Ruta
  12. Platonova Sandra
  13. Priekule Dina
  14. Slavskis Ivars
  15. Upe Inga
  16. Valainis Ainārs
  17. Zaube Rasma
  18. Žukauska Rita
 • 16. izlaidums: 1981./1982. m. g. (audz. Margarita Rīgerte)

  1. Bemberis Dainis
  2. Blūzma Inga
  3. Bukajevs Viktors
  4. Dimperāns Māris
  5. Drudze Inese
  6. Freija Iveta
  7. Ivanovs Juris
  8. Ješus Almants
  9. Josts Uldis
  10. Kānbergs Olafs
  11. Kārkliņa Daiga
  12. Krūze Sandra
  13. Lasmane Aelita
  14. Lazda-Lazdiņa Anete
  15. Lepeka Inga
  16. Lepeka Sandra
  17. Mazzālīte Ina
  18. Mežmale Aelita
  19. Ozoliņa Līga
  20. Paeglītis Jānis
  21. Račka Zanda
  22. Šteigmane Dagmāra
  23. Stepanova Agita
  24. Tolēns Inta
  25. Zveja Ainārs
 • 17. izlaidums: 1982./1983. m. g. (audz. Aina Eihenberga)

  1. Āmara Daiga
  2. Bižāne Ilze
  3. Brikule Inese
  4. Cedriņa Ingūna
  5. Eihenbergs Raimonds
  6. Gozīte Indra
  7. Groskopfa Santa
  8. Gudrimovičs Juris
  9. Ivanova Iveta
  10. Karjagina Sandra
  11. Lapiņa Sandra
  12. Lūkins Oļegs
  13. Mazvērsītis Ainārs
  14. Mīkstā Arta
  15. Ņevidomska Rita
  16. Ūdris Andris
  17. Vanags Aigars
  18. Zaube Ausma
 • 18. izlaidums: 1983./1984. m. g. (audz. Rita Lapsa)

  1. Abramova Kima
  2. Armanova Anita
  3. Baranova Ineta
  4. Beķere Sandra
  5. Drudze Sarmīte
  6. Dunajeva Irēna
  7. Gailišs Jānis
  8. Jansons Alnis
  9. Kauškale Daiga
  10. Klievēns Alvis
  11. Krastiņa Ieva
  12. Krišāns Tālis
  13. Kupene Vizma
  14. Meijere Sarma
  15. Meikšāne Santa
  16. Ozola Rita
  17. Pētersone Kristīne
  18. Rancāne Ilona
  19. Tolēna Līga
  20. Vasiļjeva Inta
  21. Voilaka Maija
  22. Zujeva Lilija
 • 18. izlaidums: 1983./1984. m. g. (audz. Emerita Lūkina)

  1. Avsjuka Anda
  2. Brikmanis Ilmārs
  3. Cīrulis Andris
  4. Ernestsone Aelita
  5. Freimane Elita
  6. Gailis Andris
  7. Kaķis Zintis
  8. Kalniņa Daiga
  9. Līcis Normunds
  10. Lukšo Andris
  11. Moraste Ingrīda
  12. Niedra Anete
  13. Odzelēviča Iveta
  14. Priekule Inta
  15. Priga Ineta
  16. Rīgerts Raimonds
  17. Šenkevica Irēna
  18. Šķepaste Signe
  19. Ūlands Uģis
 • 19. izlaidums: 1984./1985. m. g. (audz. Jāzeps Volāns)

  1. Āboliņš Gatis
  2. Arnicāne Ruta
  3. Banņikova Ritma
  4. Baumane Solvita
  5. Dzerkale Sandra
  6. Grigorjeva Inese
  7. Indrišonoks Valdis
  8. Kreicbergs Ainārs
  9. Krūmiņa Ilze
  10. Liepiņš Ingus
  11. Lomašs Ralfs
  12. Lūkins Andrejs
  13. Matisons Aigars
  14. Menzina Ginta
  15. Mocaka Valentīna
  16. Pētersons Alvils
  17. Reihenbaha Aivija
  18. Rudmanis Raimonds
  19. Skujiņš Egīls
  20. Spedževa Diāna
  21. Sprūdžs-Sondors Anrijs
  22. Vasiļjevs Andrejs
  23. Zelčs Harijs
  24. Zvirgzdiņa Inese
 • 20. izlaidums: 1985./1986. m. g. (audz. Judīte Skrobka)

  1. Beitāne Ilona
  2. Bērziņš Ivars
  3. Gailuma Baiba
  4. Gūtmane Sintija
  5. Hāze Inga
  6. Klēvere Inese
  7. Klievēns Jānis
  8. Lapinskis Armands
  9. Meikšāne Evija
  10. Možeiko Evija
  11. Olševska Eva
  12. Pastare Ineta
  13. Silājs Ilmārs
  14. Tetere Aiva
  15. Zandars Uldis
  16. Žukauskas Brigita
 • 20. izlaidums: 1985./1986. m. g. (audz. Silvija Garoza)

  1. Arness Ivonna
  2. Bedrītis Tālis
  3. Buceniece Gunta
  4. Dedova Lilita
  5. Lismanis Rolands
  6. Ludrika Lāsma
  7. Mazzālīte Inguna
  8. Millers Marks
  9. Pērkons Ints
  10. Plēse Sandra
  11. Rošāne Linda
  12. Rudusāne Inta
  13. Smalkā Solveiga
  14. Smerķe Iveta
  15. Svilāns Artis
  16. Uzāre Iveta
  17. Valente Ingūna
  18. Vēvers Uldis
  19. Vilāns Jānis
  20. Viļuma Ingrīda
  21. Zveja Ineta
 • 21. izlaidums: 1986./1987. m. g. (audz. Regīna Skujiņa)

  1. Ālers Egons
  2. Auce Astra
  3. Ceplis Māris
  4. Dinsbergs Ints
  5. Gailums Valdis
  6. Kanasts Jānis
  7. Kaska Ilze
  8. Krauze Daina
  9. Lamberte Signe
  10. Lapiņš Edgars
  11. Mileika Igors
  12. Pelšs Jānis
  13. Šēnfelde Signe
  14. Silājs Edmunds
  15. Žurovska Antra
  16. Žvirble Indra
  17. Zvirgzdiņš Gatis
 • 22. izlaidums: 1987./1988. m. g. (audz. Velga Zvirgzdiņa)

  1. Balinskis Arnis
  2. Bērziņš Raimonds
  3. Burkevica Iveta
  4. Ceriņa Inita
  5. Čuguna Ieva
  6. Ēberliņš Valts
  7. Gaile Kristīne
  8. Kreicbergs Aivars
  9. Lapa Andris
  10. Lukaševica Linda
  11. Mārtinsone Ineta
  12. Melbārde Inga
  13. Skudra Almants
  14. Slikšāns Sandris
  15. Vecelis Jānis
 • 22. izlaidums: 1987./1988. m. g. (audz. Emerita Lūkina)

  1. Ābele Kristīne
  2. Bambīte Gaida
  3. Birģelis Uldis
  4. Birka Uģis
  5. Blekte Inese
  6. Cīrule Antra
  7. Gapaņonoka Sandra
  8. Gursone Jana
  9. Kerzojs Arturs
  10. Liepiņš Gatis
  11. Ludrika Zane
  12. Lūsis Uldis
  13. Ogle Māris
  14. Pētersone Sanita
  15. Pumpuriņa Dace
  16. Skujiņa Guna
  17. Slotiņa Daiga
 • 23. izlaidums: 1988./1989. m. g. (audz. Margarita Rīgerte)

  1. Bērziņa Dace
  2. Dzerkale Maija
  3. Grigore Daiga
  4. Gusevs Juris
  5. Kārkliņa Ilze
  6. Kušķe Diāna
  7. Miezis Normunds
  8. Možeiko Kristīne
  9. Nīmanis Edvīns
  10. Olševska Santa
  11. Taraškeviča Eva
  12. Tomass Karīna
  13. Vilsone Līga
  14. Viļumovs Arturs
  15. Žeimunde Liene
 • 23. izlaidums: 1988./1989. m. g. (audz. Jāzeps Volāns)

  1. Asare Aija
  2. Brikmane Aija
  3. Broka Sandra
  4. Juškeviča Sandra
  5. Krastiņa Sintija
  6. Kūliņa Līga
  7. Lācars Andris
  8. Lamberte Una
  9. Liepa Viesturs
  10. Matisons Guntis
  11. Oltiņa Dace
  12. Ostrovska Aija
  13. Rasnačs Oskars
  14. Svarinska Iveta
  15. Svilāns Ivars
  16. Verze Raimonds
  17. Ziediņš Arnis
  18. Zīle Aija
 • 24. izlaidums: 1989./1990. m. g. (audz. Regīna Skujiņa)

  1. Ansfelde Inita
  2. Balodis Ringolds
  3. Beļavskis Gundars
  4. Dāvidsons Ilmārs
  5. Dinsberga Gunta
  6. Dzalbs Kārlis
  7. Gabrāns Andis
  8. Gailuma Sanita
  9. Gozīte Sandra
  10. Grīnberga Gunta
  11. Grīslis Jānis
  12. Grundmanis Zigmunds
  13. Gulbis Ivo
  14. Isājeva Ilana
  15. Kaska Ingrīda
  16. Klucis Kaspars
  17. Kubuliņš Raitis
  18. Medvedjeva Irēna
  19. Penka Sigita
  20. Petkūne Olga
  21. Saba Gunta
  22. Sprancmane Ilze
  23. Vanaga Ilze
  24. Vilāne Baiba
  25. Vilīte Daiga
  26. Zandare Evija
  27. Zavadskis Andis
 • 25. izlaidums: 1990./1991. m. g. (audz. Emerita Lūkina)

  1. Adamoviča Linda
  2. Batrags Ģirts
  3. Broka Inga
  4. Čuguna Baiba
  5. Eglīte Iveta
  6. Farhadova Elmīra
  7. Grasis Māris
  8. Grīsle Līga
  9. Jēgere Inese
  10. Laiviņa Inese
  11. Lapiņš Aivars
  12. Liepiņa Līga
  13. Lociks Jānis
  14. Matutis Normunds
  15. Ozola Dace
  16. Petkevičs Normunds
  17. Ranciņa Inese
  18. Rassa Linda
  19. Sīlis Lauris
  20. Skrobka Agrita
  21. Skulte Kristaps
  22. Stepanovs Jānis
  23. Stinkēviča Iveta
  24. Teteris Armands
  25. Urbāne Anda
  26. Vanags Ainārs
  27. Ziediņš Raimonds
  28. Zvirgzdiņa Zane
 • 26. izlaidums: 1991./1992. m. g. (audz. Uģis Goba)

  1. Bārbale Līga
  2. Blūmiņa Sanita
  3. Brencāne Inta
  4. Čeže Klāvs
  5. Dimperāns Arnis
  6. Emerberga Gunta
  7. Galvāns Andris
  8. Gasparoviča Guna
  9. Gintēna Brigita
  10. Kļaviņš Jānis
  11. Kukša Diāna
  12. Locika Ilze
  13. Neimane Nora
  14. Ozoliņš Juris
  15. Spunde Kaspars
  16. Suslova Kristīne
  17. Vēvere Kristīne
  18. Vilīte Solvita
 • 27. izlaidums: 1992./1993. m. g. (audz. Silvija Garoza)

  1. Bambīte Elīna
  2. Bērziņš Normunds
  3. Ivanova Iveta
  4. Jegoršina Kristīne
  5. Kindzule Laura
  6. Kraukle Aksana
  7. Niedra Kaspars
  8. Ozoliņa Iveta
  9. Ozoliņa Zita
  10. Pujiņa Ieva
  11. Ribickis Aivars
  12. Sīlis Kārlis
  13. Spuņģis Aivis
  14. Šticere Aija
  15. Strēle Inese
  16. Tamsone Aija
  17. Vilcāns Normunds
  18. Zīle Uldis
 • 28. izlaidums: 1993./1994. m. g. (audz. Ina Daņute)

  1. Antoņēviča Ieva
  2. Bergs Andris
  3. Bižāne Evita
  4. Cēbers Matīss
  5. Ceimere Silvija
  6. Deklava Santa
  7. Gabrāne Gunta
  8. Gailums Gatis
  9. Galvāns Ainārs
  10. Gasparoviča Elīna
  11. Gozītis Aigars
  12. Jagare Lauma
  13. Kakarāne Elīna
  14. Kaska Inese
  15. Konošonoks Oskars
  16. Kušķe Vineta
  17. Lizdiņš Mareks
  18. Mežbārde Kristīne
  19. Naļivaiko Kristīne
  20. Paegle Agnese
  21. Rasa Santa
  22. Ratnieks Gints
  23. Slotiņa Rasma
  24. Spūle Solvita
  25. Stārka Ligita
  26. Vilsone Zinta
  27. Vinogradovs Aigars
  28. Zēmele Gunita
  29. Ziediņa Ingūna
 • 29. izlaidums: 1994./1995. m. g. (audz. Sarmīte Lomovceva)

  1. Ābele Monta
  2. Andersone Baiba
  3. Baško Daina
  4. Ceple Iveta
  5. Grotēna Līga
  6. Isajeva Inga
  7. Jonikāne Ineta
  8. Kaģe Agnese
  9. Ozoliņa Egija
  10. Peisiniece Līga
  11. Popmane Laima
  12. Priedīte Inese
  13. Siliņa Solvita
  14. Šmite Ilga
  15. Šteimane Inese
  16. Vēveris Kaspars
  17. Više Ilze
 • 30. izlaidums: 1995./1996. m. g. (audz. Silvija Garoza)

  1. Adamoviča Laura
  2. Akantjeva Ineta
  3. Augustins Intars
  4. Bārbale Aija
  5. Baufale Ginta
  6. Beitāne Kristīne
  7. Belova Ilona
  8. Caune Velga
  9. Grase Iveta
  10. Jejsa Karīna
  11. Jevtušins Andris
  12. Katkovska Ieva
  13. Kiško Maija
  14. Kokorēvičs Juris
  15. Loseva Antra
  16. Meiers Aigars
  17. Priede Līga
  18. Raitums Sandris
  19. Salna Inga
  20. Sipeniece Dace
  21. Šota Iveta
  22. Spridzāns Ainārs
  23. Tiščenko Ilona
  24. Tiščenko Ināra
  25. Zenkēviča Ieva
 • 31. izlaidums: 1996./1997. m. g. (audz. Līga Auzāne)

  1. Bērziņa Zanda
  2. Bērziņš Didzis
  3. Čerkovska Maija
  4. Dauksts Kaspars
  5. Dilāne Ilze
  6. Kalniņš Andris
  7. Katkovska Ausma
  8. Kukurāne Gunta
  9. Lapiņa Sanita
  10. Lukaševica Lelde
  11. Peisenieks Kaspars
  12. Pilka Anita
  13. Platkāja Dace
  14. Popmane Inga
  15. Punenovs Kārlis
  16. Putna Agnese
  17. Raudive Iveta
  18. Sokolovs Viktors
  19. Spunģis Agris
  20. Svarinska Sarmīte
  21. Umbraško Simona
  22. Vanags Kaspars
  23. Veļikodnaja Oksana
  24. Zemdega Inga
  25. Zirne Kristīne
 • 32. izlaidums: 1997./1998. m. g. (audz. Inese Kalniņa, Rudīte Babra)

  1. Aploka Ieva
  2. Bračs Mārtiņš
  3. Čukša Baiba
  4. Dilāns Andris
  5. Ivulāne Liene
  6. Jansone Ieva
  7. Jansone Ilze
  8. Kalniņa Gunta
  9. Kolosovska Jūlija
  10. Lipšāns Uldis
  11. Meiers Mareks
  12. Minčenoka Dina
  13. Ozoliņa Inese
  14. Pavēne Brigita
  15. Prūsis Jānis
  16. Reinvalds Didzis
  17. Salna Inese
  18. Sējāne Līga
  19. Sprancmane Zane
  20. Stankeviča Terēze
  21. Štegmane Inga
  22. Tiškina Linda
  23. Vegners Rūdolfs
  24. Viļķens Kaspars
  25. Zaube Ilze
  26. Žogota Inga
  27. Zvirgzdiņa Lelde
  28. Zvirgzdiņš Kalvis
 • 33. izlaidums: 1998./1999. m. g. (audz. Ina Daņute)

  1. Ābele Māris
  2. Akantjeva Anta
  3. Aveniņa Dace
  4. Bagdanova Dace
  5. Bullīte Dace
  6. Cimoška Edgars
  7. Kindzule Agnese
  8. Kukurāns Andris
  9. Kuzņecova Alda
  10. Lapsa Santa
  11. Lauska Agnese
  12. Lipšāne Rasma
  13. Lukaševičs Kārlis
  14. Majevskis Juris
  15. Maļika Ingrīda
  16. Matute Madara
  17. Putna Arnita
  18. Semkāns Jānis
  19. Šķerbergs Artis
  20. Stepanova Iveta
  21. Veļikodnijs Deniss
  22. Vītola Kristīne
  23. Volāne Elīna
  24. Zariņa Ilze
  25. Zujs Kristaps
 • 34. izlaidums: 1999./2000. m. g. (audz. Emerita Lūkina)

  1. Ancinkevičs Raimonds
  2. Bendzule Inita
  3. Bērziņa Līga
  4. Biteniece Laura
  5. Brencis Aigars
  6. Broks Kaspars
  7. Čukša Valdis
  8. Dagenvalds Juris
  9. Ginevičs Guntars
  10. Grass Gatis
  11. Indāne Ieva
  12. Jegoršina Evija
  13. Jeromāne Evija
  14. Kančs Armands
  15. Kondratenko Diāna
  16. Konošonoks Ilmārs
  17. Kušnere Inga
  18. Liepiņš Raimonds
  19. Ose Simona
  20. Pilka Gunta
  21. Pommere Baiba
  22. Reinvalde Vineta
  23. Stepiņš Lauris
  24. Vegnere Elīna
  25. Volāns Gatis
  26. Zemīte Indra
 • 35. izlaidums: 2000./2001. m. g. (audz. Ilona Ivanova)

  1. Balodis Mārtiņš
  2. Bembere Daina
  3. Domaza Sanda
  4. Gēbele Gunta
  5. Gorbunovs Jānis
  6. Ješkina Liene
  7. Klīve Silva
  8. Krieviņa Gita
  9. Lisovska Līga
  10. Lukašēvičs Edmunds
  11. Lukašēvičs Uģis
  12. Muižniece Ilze
  13. Niedre Zane
  14. Orlovs Juris
  15. Ozoliņa Astrīda
  16. Peisenieks Gatis
  17. Plūmīte Baiba
  18. Poika Lauris
  19. Pudule Gunita
  20. Ritums Gatis
  21. Rudzāts Ansis
  22. Skosa Laura
  23. Skrinda Dainis
  24. Spridzāne Jolanta
  25. Suslova Anita
  26. Švāne Kristīne
  27. Svilāne Ilze
  28. Trepetčuka Tatjana
  29. Veidemanis Kārlis
  30. Vilaua Laura
  31. Vīndedze Anda
  32. Zaube Maija
  33. Ziemelis Kristaps
  34. Ziemelis Voldemārs
  35. Žogota Inita
 • 36. izlaidums: 2001./2002. m. g. (audz. Lelda Balode)

  1. Bajārs Kārlis
  2. Broka Kristiāna
  3. Čunčule Dace
  4. Dagenvalde Inga
  5. Doķe Kristīne
  6. Emulis Roberts
  7. Glūdiņa Katrīna
  8. Konošonoka Inese
  9. Kraukle Sanita
  10. Kušķe Sandra
  11. Liepiņa Ramona
  12. Logina Baiba
  13. Masteiko Elīna
  14. Mazure Ilze
  15. Meiers Atis
  16. Mūrniece Sigita
  17. Nicmanis Edgars
  18. Ozola Kristīne
  19. Sipeniece Māra
  20. Stoķe Līga
  21. Svilāne Liene
  22. Tuče Aiga
  23. Zalpētere Iveta
 • 37. izlaidums: 2002./2003. m. g. (audz. Brigita Eltermane)

  1. Baltalksnis Juris
  2. Bieline Rasa
  3. Drozdovska Velga
  4. Girtakovska Inese
  5. Grante Līga
  6. Kuruško Diāna
  7. Lankša Dace
  8. Margēvičus Armands
  9. Mūrnieks Armands
  10. Ozols Gatis
  11. Pommere Liene
  12. Rasa Aija
  13. Rišķe Guna
  14. Sakne Līga
  15. Salmiņa Inga
  16. Stoķis Ivars
  17. Volāne Anda
  18. Znotiņa Signe
 • 38. izlaidums: 2003./2004. m. g. (audz. Silvija Garoza)

  1. Abrazuns Edgars
  2. Bočarovs Iļja
  3. Freimanis Kaspars
  4. Jegorovs Igors
  5. Kočetkovs Jevgēnijs
  6. Krūmiņa Elīna
  7. Kuzņecovs Gints
  8. Lamberte Vika
  9. Lukaševiča Jolanta
  10. Ogle Guna
  11. Pocjus Igors
  12. Pozņaks Artūrs
  13. Ritums Andris
  14. Rukmane Anda
  15. Šidlauska Linda
  16. Straume Ilze
  17. Šulca Sintija
  18. Supjeva Laura
  19. Svilāne Zane
 • 39. izlaidums: 2004./2005. m. g. (audz. Rudīte Timmermane)

  1. Bobņeva Lana
  2. Čaikovska Santa
  3. Grosbaha Kristīne
  4. Kaska Toms
  5. Kupriša Ingūna
  6. Lejnieks Guntis
  7. Meiers Andis
  8. Mergupe Baiba
  9. Pintāne Kristīne
  10. Ribickis Māris
  11. Romanovičs Edgars
  12. Štegmane Gita
  13. Tauriņa Elīna
  14. Tiškins Atis
  15. Upenieks Gatis
  16. Zāle Agris
  17. Žurevska Kristīne
 • 39. izlaidums: 2004./2005. m. g. (audz. Māris Auzāns)

  1. Ancikevičs Zigmunds
  2. Brence Līga
  3. Fjodorova Margarita
  4. Gasparoviča Madara
  5. Insberga Laima
  6. Lopuhina Ilze
  7. Muižniece Līga
  8. Muižniece Sanita
  9. Piese Inga
  10. Purzāle Evita
  11. Putrova Nataļja
  12. Rimicāns Normunds
  13. Sokolovs Viktors
  14. Šteinberga Līva
  15. Švarcs Mārtiņš
  16. Ubagovska Laura
  17. Vītola Rita
  18. Vorobjova Nataļja
  19. Žogota Agris
 • 40. izlaidums: 2005./2006. m. g. (audz. Brigita Ūdre)

  1. Baranova Jekaterina
  2. Freimane Anete
  3. Gluško Andrejs
  4. Gusts Edgars
  5. Hromova Kristīna
  6. Indāne Alise
  7. Kalniņš Jānis
  8. Liepiņš Lauris
  9. Marčinskaite Margarita
  10. Markūne Inese
  11. Miltiņa Ieva
  12. Moisejeva Jevgenija
  13. Mugareviča Gunita
  14. Muižniece Indra
  15. Ozola Zane
  16. Paršina Jeļena
  17. Plūmīte Ilze
  18. Pozņaks Raitis
  19. Sakaine Jana
  20. Salmiņa Laura
  21. Šeflere Viktorija
  22. Semeņenko Marija
  23. Švarcs Jānis
  24. Tīsiņš Didzis
  25. Zaube Māra
  26. Znotiņa Zane
 • 40. izlaidums: 2005./2006. m. g. (audz. Aija Jankava)

  1. Balceraitis Ojārs
  2. Bļinova Zita
  3. Cinītis Artūrs
  4. Dunska Juta
  5. Dzene Līga
  6. Gubena Linda
  7. Lapiņš Andris
  8. Lazda-Lazdiņš Kristaps
  9. Rokulis Edgars
  10. Sevastjanova Jevgeņija
  11. Ševcovs Artūrs
  12. Šķerbergs Raitis
  13. Tkačova Alīna
  14. Vītols Ojārs
 • 41. izlaidums: 2006./2007. m. g. (audz. Lelda Balode)

  1. Auzāne Eva
  2. Baranova Jana
  3. Basjuka Olga
  4. Bielinis Vitauts
  5. Bižāne Marta
  6. Broka Marika
  7. Buivids Aleksandrs
  8. Cīrule Aija
  9. Daukste Linda
  10. Dauksts Kalvis
  11. Freidenfelde Laura
  12. Haritonovs Matīss
  13. Januševa Lidija
  14. Jaunsleine Agnese
  15. Kalniņa Madara
  16. Kipāns Jānis
  17. Klievēna Aija
  18. Konošonoka Jevgēnija
  19. Krūmiņa Ilze
  20. Krūze Ketija
  21. Levina Agnese
  22. Ličāgina Rita
  23. Lukaševiča Madara
  24. Lūse Laura
  25. Matjušenoka Alina
  26. Nosova Karina
  27. Piesis Elmārs
  28. Platacis Kaspars
  29. Sabulis Uģis
  30. Silmale Linda
  31. Šteinberga Ligita
  32. Surovceva Oksana
  33. Tetjuhina Santa
  34. Ubagovskis Ivars
  35. Ubagovskis Juris
  36. Vainutis Guntars
  37. Zandars Edvijs
  38. Zariņa Elīna
 • 42. izlaidums: 2007./2008. m. g. (audz. Līga Ābele)

  1. Biķerniece Sanda
  2. Brūne Ieva
  3. Budrevičs Arvis
  4. Budrevičs Dainis
  5. Gaile Ilze
  6. Indāns Jānis
  7. Irmejs Ēriks
  8. Kačanova Jeļena
  9. Kapele Sniedze
  10. Kiršteina Anželika
  11. Krauze Irita
  12. Mārtiņa Ieva
  13. Mazurs Artūrs
  14. Melbārde Liene
  15. Plūmīte Daina
  16. Roska Edgars
  17. Runcis Erlands
  18. Šidlausks Ronalds
  19. Šķirmants Arturs
  20. Taimiņš Klāvs
  21. Turkins Nauris
  22. Vanaga Jana
  23. Vītols Mārtiņš
  24. Vjaters Andris
  25. Voitenko Dainis
  26. Volinko Sintija
  27. Židkovs Vitālijs
  28. Zīle Elīna
  29. Zīle Jānis
 • 43. izlaidums: 2008./2009. m. g. (audz. Silvija Garoza)

  1. Aukmanis Nauris
  2. Balodis Jānis
  3. Bižāns Ēriks
  4. Geide Jāzeps
  5. Grise Mārtiņš
  6. Ignatjeva Linda
  7. Ivanova Kristīne
  8. Ivanovs Nauris
  9. Kaķe Evija
  10. Kozlovs Ilmārs
  11. Krieviņa Daiga
  12. Krišjānis Reinis
  13. Lazda-Lazdiņš Jānis
  14. Levins Artūrs
  15. Ličāgina Ginta
  16. Lukšo Elizabete
  17. Makarova Marika
  18. Nagle Diča Simona
  19. Plūmīte Sandra
  20. Rokule Ieva
  21. Sabulis Māris
  22. Šeins Edgars
  23. Skarstāne Agnese
  24. Tauriņa Madara
  25. Tīsiņa Daiga
  26. Valentinovičs Didzis
  27. Vītols Arnis
  28. Volinko Santa
  29. Zujeva Inese
 • 44. izlaidums: 2009./2010. m. g. (audz. Lelda Balode)

  1. ABOĻEVIČA JANA
  2. ARZAMASCEVS ARTURS
  3. AUZĀNS IVO
  4. AVOTS EDGARS
  5. BALODE ANNA
  6. BARONIŅŠ MATĪSS
  7. DAUGUVIETĪTE AURELIJA
  8. GROSBAHA KITIJA
  9. GRUDULE LAURA
  10. IVANOVS MAKSIMS
  11. JANUŠEVIČA AGNETA
  12. KLEPERE KARINA
  13. KRAVČENKO VIKTORIJA
  14. LĪCIS MĀRTIŅŠ
  15. OREHOVA ANASTASIJA
  16. PAULS AINĀRS
  17. PIESE EGITA
  18. PIŠINSKA ARINA
  19. ROMANOVIČA LAURA
  20. SAKAINE GUNA
  21. TĪSIŅA DAGNIJA
  22. ZAKRŽEVSKA ALISE
 • 44. izlaidums: 2009./2010. m. g. (audz. Lilija Zujeva)

  1. AUSĒJS ARTŪRS
  2. BEGOVA GABRIELA
  3. EIHENBERGS RAIVO
  4. GAVARE ZANDA
  5. GICEVIČA AIJA
  6. GLAZKINA LOLITA
  7. IKSTENA BAIBA
  8. KALNIŅŠ RINALDS
  9. ĶIPARS KRISTAPS
  10. KLIEVĒNS EDGARS
  11. KRŪMIŅŠ ANDRIS
  12. KRŪTKRĀMELIS MĀRTIŅŠ
  13. MILTIŅA LIENE
  14. PIENE KRISTINA
  15. PREIJERE ALISE
  16. SARKANE AGITA
  17. VEINBERGA KRISTA
  18. VILĪTIS JĀNIS
  19. ZĪVARTS MĀRCIS
 • 45. izlaidums: 2010./2011. m. g. (audz. Brigita Eltermane)

  1. Bērziņa Emīlija
  2. Gaišais Māris
  3. Gogulis Juris
  4. Gudreniece Aija
  5. Jansone Katrīne
  6. Kalvāne Santa
  7. Ķešane Madara
  8. Kļimoviča Kristīna
  9. Korotinskis Kirils
  10. Lipa Irina
  11. Mote Karīna
  12. Odzeleviča Zane
  13. Ozoliņa Ieva
  14. Ozols Emīls
  15. Pelčere Paula
  16. Vēvers Artūrs
  17. Zīle Mārtiņš
 • 45. izlaidums: 2010./2011. m. g. (audz. Lelda Balode)

  1. Apša Zane
  2. Ceriņš Ģirts
  3. Čmiļa Anna
  4. Genriha Alīna
  5. Goba Madara
  6. Jakupceviča Veronika
  7. Kronberga Elita
  8. Lazda-Lazdiņa Nellija
  9. Lukšo Eduards
  10. Markūns Herberts
  11. Mjasņikova Jana
  12. Pentjušs Mareks
  13. Plostniece Marija
  14. Rituma Paula
  15. Romanova Elīna
  16. Salmiņš Edgars
  17. Sarva Monika
  18. Taukulis Toms
  19. Žurevska Agija
  20. Zvaigzne Matīss
 • 46. izlaidums: 2011./2012. m. g. (audz. Silvija Garoza)

  1. Barkāne Grieta
  2. Buivids Ēriks
  3. Buķe Kristīne
  4. Burganovs Marks
  5. Gailīts Rihards
  6. Golubevs Iļja
  7. Kaķis Ritvars
  8. Kuzmina Paula
  9. Kuzmins Jānis
  10. Liepa Silva
  11. Markuss Jānis
  12. Medne Brigita
  13. Pumpure Kristiāna
  14. Pumpure Madara
  15. Repse Dārta
  16. Romanoviča Annija
  17. Roze Agnese
  18. Sarva Helmuts
  19. Saveiko Dmitrijs
  20. Skudris Mārtiņš
  21. Subatovičs Raimonds
  22. Zīlītis Rihards
 • 46. izlaidums: 2011./2012. m. g. (audz. Aija Jankava)

  1. Akmentiņa Irita
  2. Berķis Mārtiņš
  3. Borovska Regīna
  4. Gudrenieks Emīls
  5. Jankava Grieta
  6. Jansone Paula
  7. Juhņēviča Ieva
  8. Kuzmins Kristiāns
  9. Leimane Līva
  10. Liepa Sigita
  11. Luckāns Gatis
  12. Mūrniece Ieva
  13. Panova Aleksandra
  14. Pētersons Artūrs
  15. Pommere Ieva
  16. Psiščeva Elīna
  17. Rušiņa Lauma
  18. Zavadskis Māris
  19. Zommers Mārcis
  20. Zommers Reinis
 • 47. izlaidums: 2012./2013. m. g. (audz. Inese Bračule)

  1. Artjomovs Ņikita
  2. Barans Aigars
  3. Brikmane Elīza
  4. Brilte Evita
  5. Brilts Bruno
  6. Bukša Ieva
  7. Dimitrijeva Alla
  8. Drivnieka Anna
  9. Dzērve Jānis
  10. Frīdenbergs Edgars
  11. Geide Madara
  12. Konošonoka Inta
  13. Līcis Matīss
  14. Matjušenoks Raimonds
  15. Sazanovičs Aivars
  16. Tihonovs Edgars
  17. Zabello Kristofers
 • 47. izlaidums: 2012./2013. m. g. (audz. Ilona Ivanova)

  1. Barkovska Katrīna
  2. Beļavska Anna
  3. Beļavska Laura
  4. Circene Arta
  5. Čirkste Paula
  6. Dozberga Sintija
  7. Hodaņonoks Artūrs
  8. Legants Norberts
  9. Oltiņa Evija
  10. Ozols Kristaps
  11. Rieksts Kārlis Edgars
  12. Tervide Ornella
  13. Tolstiha Lāsma
  14. Vilaus Arvīds
  15. Zijatova Rita
 • 48. izlaidums: 2013./2014. m. g. (audz. Brigita Eltermane)

  1. Antonišķis Elvijs
  2. Čmiļs Aleksandrs
  3. Feoktistova Karīna
  4. Kanošķe Liliāna
  5. Markusa Mirdza
  6. Matisone Katrīne
  7. Mauriņš Rolands
  8. Siliņa Madara
  9. Smikarste Kristena
  10. Stankevičs Kirils
  11. Suvorovs Roberts
  12. Tentere Simona Elizabete
  13. Vilnere Monta
 • 48. izlaidums: 2013./2014. m. g. (audz. Lelda Balode)

  1. Eihe Linda
  2. Geržatovičs Aleksandrs
  3. Indrišonoks Krists
  4. Jeršovs Andris
  5. Kovaļovs Konstantīns
  6. Pētersone Megija
  7. Purviņa Liāna
  8. Rieksta Annija Aina
  9. Romanova Anna
  10. Romanova Iveta
  11. Skribāns Jānis
  12. Šuļga Viktors
  13. Vuškāns Dāvis
 • 49. izlaidums: 2014./2015. m. g. (audz. Silvija Garoza)

  1. Andrejevs Artūrs
  2. Baufale Kitija
  3. Janovska Veronika
  4. Konošonoks Valdis
  5. Matuzonis Igors
  6. Meļņikova Elīna
  7. Mortuzāne Laura
  8. Ņevjadomska Luīze
  9. Pepere Monta
  10. Pētersons Ričards
  11. Rožkalne Anete Dārta
  12. Sadova Anželika
  13. Šēnfelds Artūrs
  14. Ševcova Jana
  15. Strukovs Dimitrijs
  16. Šumahers Eliass
  17. Žira Suzanna Karīna
 • 49. izlaidums: 2014./2015. m. g. (audz. Ina Velberga)

  1. Barižikova Lana
  2. Fukse Sabīne
  3. Gaļinska Santa
  4. Gluško Vladimirs
  5. Janauska Līva
  6. Jankava Teiksma
  7. Ķemers Daniels
  8. Konošonoka Vita
  9. Krevņeva Evita
  10. Krivošeina Marija
  11. Lībietis-Lībaitis Artūrs
  12. Luckāne Lauma
  13. Orste Līna
  14. Šteņa Veronika
  15. Vilners Raivo Ralfs
  16. Zagdajs Vitālijs
 • 50. izlaidums: 2015./2016. m. g. (audz. Ina Domina)

  1. Bružāns Kristaps
  2. Gailis Toms
  3. Hudicka Alina
  4. Ivanovs Raitis
  5. Kārklevalka Zane
  6. Lapa Kaspars Armīns
  7. Liskovs Artūrs
  8. Nazarova Dajana
  9. Pepere Alise
  10. Rutka Kristaps
  11. Šmite Santa
  12. Stafanovičs Artūrs
  13. Temirjova Anastasija
  14. Tolstiha Agnese
  15. Vējkrīgere Ilze
 • 50. izlaidums: 2015./2016. m. g. (audz. Valdis Lustiks)

  1. Apsītis Artjoms
  2. Bērziņa Eva Evita
  3. Daņiļeviča Glorija
  4. Giceviča Ieva
  5. Jansone Alise
  6. Jansone Kate
  7. Jurkevica Katrīna
  8. Každaile Irina
  9. Konošonoka Beatrise
  10. Markovs Ēriks
  11. Pētersone Reičela
  12. Rudmane Elīna
  13. Segruma Karīna
  14. Sisene Dita Dita
  15. Sproģe Santa
  16. Šteins Edgars
  17. Valaškevičs Salvis
 • 51. izlaidums: 2016./2017. m. g. (audz. Inese Zāle)

  1. Balode Elza
  2. Barane Renāte
  3. Baratinskis Renāts
  4. Belovs Iļja
  5. Elksnīte Elīna
  6. Fedotova Katrīna
  7. Feoktistovs Ņikita
  8. Graudiņš Aldis
  9. Imanta Annija
  10. Jansone Viktorija
  11. Kairiša Agnese
  12. Kalniņš Dāniels
  13. Luckāns Mikus
  14. Lūriņš Normunds
  15. Lūsis Oto Renārs
  16. Mūrniece Gunda
  17. Pušpure Evita Kristiāna
  18. Putniņa Justīne
  19. Romanoviča Maira
  20. Statuta Karīna
  21. Veļikodnaja Inita
  22. Zavadska Marika
  23. Žedane Sindija

 

Atvainojamies par pieļautajām neprecizitātēm. Par tām, lūdzu, ziņojiet pa telefona numuru 67147303 vai rakstiet uz e-pastu brigita.melnace@o1vsk.lv .