Skolēnu uzņemšana skolā

 

Skolēnu uzņemšana Olaines 1. vidusskolas 1.klasē

Prezentācija topošo pirmklasnieku vecākiem

Skolēnu uzņemšana Olaines 1. vidusskolas 10.klasē vispārējās vidējās izglītības programmā

Uzņemšanas kārtība - Olaines 1.vidusskola ir Tavs dinamiskais ceļš uz stabilu izglītību! - PAPILDUZŅEMŠANA
Jautājumi un saziņa pa tel.29268624 (direktora vietniece).

Prezentācija par Olaines 1. vidusskolas mācību kursu komplektu piedāvājumu

Interaktīvā karjeras stunda par Olaines 1.vidusskolas piedāvājumu, kas tapusi sadarbībā ar Olaines  uzņēmējdarbības atbalsta centru

Kārtība, kādā uzņem skolēnus vispārējās vidējās izglītības programmā 

IESNIEGUMI - skolēnu uzņemšanai skolā:

Mainot skolu pie iesnieguma klāt obligāti jāpievieno skolēna liecība, ja skolas maiņa notiek vasarā, vai sekmju izraksts, ja skolas maiņa notiek mācību gada laikā.

Iesniegums bērna uzņemšanai pirmsskolas izglītības grupā [DOCX]

Iesniegums par skolēna uzņemšanu 1.klasē uzsākot mācības pamatizglītības programmā
Izdrukājams un ar roku aizpildāms [PDF]
Elektroniski aizpildāms [DOCX]

Iesniegums par skolēna uzņemšanu 1.klasē uzsākot mācības pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās trāucējumiem
Izdrukājams un aizpildāms ar roku [PDF]
Elektroniski aizpildāms [DOCX]

Iesniegums par skolēna uzņemšanu 1.-9.klasē pamatizglītības programmā
Izdrukājams un ar roku aizpildāms [PDF]
Elektroniski aizpildāms [DOCX]

Iesniegums par uzņemšanu 1.-9.kl speciālajā pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās trāucējumiem 
Izdrukājams un ar roku aizpildāms [PDF]
Elektroniski aizpildāms [DOCX]

Iesniegumi par skolēna uzņemšanu 10.klasē:

Iesnieguma veidlapa par skolēnu uzņemšanu 10.klasē vispārējās vidējās izglītības programmā ar individuālo plānu - tehnoloģijas, inženierzinātnes [DOCX]      Mācību plāns [PDF]

Iesnieguma veidlapa par skolēnu uzņemšanu 10.klasē vispārējās vidējās izglītības programmā ar individuālo plānu - medicīna, vides zinātnes [DOCX]     Mācību plāns [PDF]

Iesnieguma veidlapa par skolēnu uzņemšanu 10.klasē vispārējās vidējās izglītības programmā ar individuālo plānu - dizains, interaktīvie mediji un kultūra [DOCX]     Mācību plāns [PDF]

Iesnieguma veidlapa par skolēnu uzņemšanu 10.klasē vispārējās vidējās izglītības programmā ar individuālo plānu - uzņēmējdarbība, sociālās zinātnes [DOCX]           Mācību plāns [PDF]

Iesniegumi - skolēnu uzņemšanai Olaines 1. vidusskolas struktūrvienībā Olaines sākumskolā: [DOCX]
Pirmsskolas izglītības grupā

1.-4. klasē pamatizglītības programmā

1.-4. klasē speciālajā pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās trāucējumiem

uzsākot mācības 1.klasē mazākumtautību programmā
1.-4. klasē mazākumtautību programmā

1.-4. klasē speciālajā pamatizglītības mazākumtautību programmā izglītojamajiem ar mācīšanās trāucējumiem