Skolēnu uzņemšana skolā

 

Skolēnu uzņemšana Olaines 1. vidusskolas 1.klasē
Skolēnu uzņemšana Olaines 1. vidusskolas 1. klasē [PDF]
Prezentācija topošo pirmklasnieku vecākiem

Skolēnu uzņemšana Olaines 1. vidusskolas 10.klasē 2021./2022.m.g. 01.06.2021.
Olaines 1. vidusskola - Tava izvēle labākai nākotnei
Uzņemšanas nosacījumi
Prezentācija par 4 mācību kursu komplektu piedāvājumu
Interaktīvā karjeras stunda par Olaines 1.vidusskolas piedāvājumu, kas tapusi sadarbībā ar Olaines  uzņēmējdarbības atbalsta centru

Informācija par papildus uzņemšanu 10.klasē pieejama, rakstot uz o1vsk_uznemshana@inbox.lv direktora vietniecei mācību darbā Elitai Kalnbērzai (29268624).

 

Iesniegumi - skolēnu uzņemšanai skolā:

Mainot skolu pie iesnieguma klāt obligāti jāpievieno skolēna liecība, ja skolas maiņa notiek noslēguma periodā, vai sekmju izraksts, ja skolas maiņa notiek mācību gada laikā.

Iesnieguma veidlapa par skolēna uzņemšanu 1. klasē  pamatizglītības programmā [DOCX]

Iesnieguma veidlapa par skolēna uzņemšanu 2. - 9. klasē  pamatizglītības programmā [DOCX]

Iesnieguma veidlapa par skolēnu uzņemšanu 10.klasē vispārējās vidējās izglītības programmā ar individuālo plānu - tehnoloģijas, inženierzinātnes [DOCX]      Mācību plāns [PDF]

Iesnieguma veidlapa par skolēnu uzņemšanu 10.klasē vispārējās vidējās izglītības programmā ar individuālo plānu - medicīna, vides zinātnes [DOCX]     Mācību plāns [PDF]

Iesnieguma veidlapa par skolēnu uzņemšanu 10.klasē vispārējās vidējās izglītības programmā ar individuālo plānu - dizains, interaktīvie mediji un kultūra [DOCX]     Mācību plāns [PDF]

Iesnieguma veidlapa par skolēnu uzņemšanu 10.klasē vispārējās vidējās izglītības programmā ar individuālo plānu - uzņēmējdarbība, sociālās zinātnes [DOCX]           Mācību plāns [PDF]

Iesnieguma veidlapa par skolēna uzņemšanu 11. - 12. klasē  vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā [DOCX]

Iesnieguma veidlapa par skolēna uzņemšanu 11. - 12. klasē  vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmā [DOCX]

Iesnieguma veidlapa par skolēna uzņemšanu 5. - 9.kl speciālajā pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās trāucējumiem [DOCX]