Skolēnu uzņemšana skolā

 

Skolēnu uzņemšana Olaines 1. vidusskolas 1.klasē
Skolēnu uzņemšana Olaines 1. vidusskolas 1. klasē [PDF]
Prezentācija topošo pirmklasnieku vecākiem

Skolēnu uzņemšana Olaines 1. vidusskolas 10.klasē

OLAINES 1. VIDUSSKOLA - TAVA IZVĒLE LABĀKAI NĀKOTNEI!

Olaines 1. vidusskolas nosacījumi skolēnu uzņemšanai 10.klasē 2022./2023.mācību gadā

Skolēnu papildu uzņemšana  Olaines 1. vidusskolas  10.klasē 2022./2023.mācību gadam

Prezentācija par Olaines 1. vidusskolas mācību kursu komplektu piedāvājumu

Interaktīvā karjeras stunda par Olaines 1.vidusskolas piedāvājumu, kas tapusi sadarbībā ar Olaines  uzņēmējdarbības atbalsta centru

 

IESNIEGUMI - skolēnu uzņemšanai skolā:

Mainot skolu pie iesnieguma klāt obligāti jāpievieno skolēna liecība, ja skolas maiņa notiek vasarā, vai sekmju izraksts, ja skolas maiņa notiek mācību gada laikā.

Iesniegums bērna uzņemšanai pirmsskolas izglītības grupā [DOCX]

Iesniegums par skolēna uzņemšanu 1.klasē uzsākot mācības pamatizglītības programmā
Izdrukājams un ar roku aizpildāms [PDF]
Elektroniski aizpildāms [DOCX]

Iesniegums par skolēna uzņemšanu 1.klasē uzsākot mācības pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās trāucējumiem
Izdrukājams un aizpildāms ar roku [PDF]
Elektroniski aizpildāms [DOCX]

Iesniegums par skolēna uzņemšanu 1.-9.klasē pamatizglītības programmā
Izdrukājams un ar roku aizpildāms [PDF]
Elektroniski aizpildāms [DOCX]

Iesniegums par uzņemšanu 1.-9.kl speciālajā pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās trāucējumiem 
Izdrukājams un ar roku aizpildāms [PDF]
Elektroniski aizpildāms [DOCX]

Iesniegumi par skolēna uzņemšanu 10.klasē:

Iesnieguma veidlapa par skolēnu uzņemšanu 10.klasē vispārējās vidējās izglītības programmā ar individuālo plānu - tehnoloģijas, inženierzinātnes [DOCX]      Mācību plāns [PDF]

Iesnieguma veidlapa par skolēnu uzņemšanu 10.klasē vispārējās vidējās izglītības programmā ar individuālo plānu - medicīna, vides zinātnes [DOCX]     Mācību plāns [PDF]

Iesnieguma veidlapa par skolēnu uzņemšanu 10.klasē vispārējās vidējās izglītības programmā ar individuālo plānu - dizains, interaktīvie mediji un kultūra [DOCX]     Mācību plāns [PDF]

Iesnieguma veidlapa par skolēnu uzņemšanu 10.klasē vispārējās vidējās izglītības programmā ar individuālo plānu - uzņēmējdarbība, sociālās zinātnes [DOCX]           Mācību plāns [PDF]

Iesniegumi - skolēnu uzņemšanai Olaines 1. vidusskolas struktūrvienībā Olaines sākumskolā: [DOCX]
Pirmsskolas izglītības grupā

1.-4. klasē pamatizglītības programmā

1.-4. klasē speciālajā pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās trāucējumiem

uzsākot mācības 1.klasē mazākumtautību programmā
1.-4. klasē mazākumtautību programmā

1.-4. klasē speciālajā pamatizglītības mazākumtautību programmā izglītojamajiem ar mācīšanās trāucējumiem