Skolēnu uzņemšana skolā

 

Skolēnu uzņemšana Olaines 1. vidusskolas 1.klasē
Skolēnu uzņemšana Olaines 1. vidusskolas 1. klasē [PDF]
Prezentācija topošo pirmklasnieku vecākiem

Skolēnu uzņemšana Olaines 1. vidusskolas 10.klasē

OLAINES 1. VIDUSSKOLA - TAVA IZVĒLE LABĀKAI NĀKOTNEI!

Olaines 1. vidusskolas nosacījumi skolēnu uzņemšanai 10.klasē 2022./2023.mācību gadā

Prezentācija par Olaines 1. vidusskolas mācību kursu komplektu piedāvājumu

Interaktīvā karjeras stunda par Olaines 1.vidusskolas piedāvājumu, kas tapusi sadarbībā ar Olaines  uzņēmējdarbības atbalsta centru

 

Iesniegumi - skolēnu uzņemšanai skolā:

Mainot skolu pie iesnieguma klāt obligāti jāpievieno skolēna liecība, ja skolas maiņa notiek noslēguma periodā, vai sekmju izraksts, ja skolas maiņa notiek mācību gada laikā.

Iesniegums bērna uzņemšanai pirmsskolas izglītības grupā [DOCX]

Iesniegums par skolēna uzņemšanu 1.klasē uzsākot mācības pamatizglītības programmā
Izdrukājams un ar roku aizpildāms [PDF]
Elektroniski aizpildāms un izdrukājams [DOCX]

Iesniegums par skolēna uzņemšanu 1.-9.klasē pamatizglītības programmā
Izdrukājams un ar roku aizpildāms [PDF]
Elektroniski aizpildāms un izdrukājams [DOCX]

Iesniegums par uzņemšanu 1.-9.kl speciālajā pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās trāucējumiem 
Izdrukājams un ar roku aizpildāms [PDF]
Elektroniski aizpildāms un izdrukājams [DOCX]

Iesnieguma veidlapa par skolēnu uzņemšanu 10.klasē vispārējās vidējās izglītības programmā ar individuālo plānu - tehnoloģijas, inženierzinātnes [DOCX]      Mācību plāns [PDF]

Iesnieguma veidlapa par skolēnu uzņemšanu 10.klasē vispārējās vidējās izglītības programmā ar individuālo plānu - medicīna, vides zinātnes [DOCX]     Mācību plāns [PDF]

Iesnieguma veidlapa par skolēnu uzņemšanu 10.klasē vispārējās vidējās izglītības programmā ar individuālo plānu - dizains, interaktīvie mediji un kultūra [DOCX]     Mācību plāns [PDF]

Iesnieguma veidlapa par skolēnu uzņemšanu 10.klasē vispārējās vidējās izglītības programmā ar individuālo plānu - uzņēmējdarbība, sociālās zinātnes [DOCX]           Mācību plāns [PDF]

Iesniegumi - skolēnu uzņemšanai Olaines 1. vidusskolas struktūrvienībā Olaines sākumskolā: [DOCX]
Pirmsskolas izglītības grupā

uzsākot mācības1. klasē pamatizglītības programmā
1.-4. klasē pamatizglītības programmā

usākot mācības 1.klasē speciālajā pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās trāucējumiem
1.-4. klasē speciālajā pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās trāucējumiem

uzsākot mācības 1.klasē mazākumtautību programmā
1.-4. klasē mazākumtautību programmā

uzsākot mācības 1.klasē speciālajā pamatizglītības mazākumtautību programmā izglītojamajiem ar mācīšanās trāucējumiem
1.-4. klasē speciālajā pamatizglītības mazākumtautību programmā izglītojamajiem ar mācīšanās trāucējumiem