Skolēnu uzņemšana skolā

 

Skolēnu uzņemšana Olaines 1. vidusskolas pirmsskolas grupā [PDF]

Skolēnu uzņemšana Olaines 1. vidusskolas 1. klasē [PDF]

 

Skolēnu uzņemšana Olaines 1. vidusskolas 10. klasē 2020 /2021.m.g.
Prezentācija
Interaktīvā karjeras stunda par Olaines 1.vidusskolas piedāvājumu, kas tapusi sadarbībā ar Olaines  uzņēmējdarbības atbalsta centru
Uzņemšana ir noslēgusies. Par papilduzņemšanu zvanīt direktora vietniecei mācību darbā Elitai Kalnbērzai!  

 

Iesnieguma veidlapa par skolēna uzņemšanu 1. klasē  pamatizglītības programmā [DOCX]

Iesnieguma veidlapa par skolēna uzņemšanu 2. - 9. klasē  pamatizglītības programmā [DOCX]

Iesnieguma veidlapa par skolēnu uzņemšanu 10.klasē vispārējās vidējās izglītības programmā ar individuālo plānu - tehnoloģijas, inženierzinātnes [DOCX]      Mācību plāns [PDF]

Iesnieguma veidlapa par skolēnu uzņemšanu 10.klasē vispārējās vidējās izglītības programmā ar individuālo plānu - medicīna, vides zinātnes [DOCX]     Mācību plāns [PDF]

Iesnieguma veidlapa par skolēnu uzņemšanu 10.klasē vispārējās vidējās izglītības programmā ar individuālo plānu - dizains, interaktīvie mediji un kultūra [DOCX]     Mācību plāns [PDF]

Iesnieguma veidlapa par skolēnu uzņemšanu 10.klasē vispārējās vidējās izglītības programmā ar individuālo plānu - uzņēmējdarbība, sociālās zinātnes [DOCX]           Mācību plāns [PDF]

Iesnieguma veidlapa par skolēna uzņemšanu 11. - 12. klasē  vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā [DOCX]

Iesnieguma veidlapa par skolēna uzņemšanu 11. - 12. klasē  vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmā [DOCX]

Iesnieguma veidlapa par skolēna uzņemšanu 5. - 9.kl speciālajā pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās trāucējumiem [DOCX]