Skolēnu uzņemšana skolā

 

Skolēnu uzņemšana Olaines 1. vidusskolas 1.klasē

Prezentācija topošo pirmklasnieku vecākiem

Skolēnu uzņemšana Olaines 1. vidusskolas 10.klasē vispārējās vidējās izglītības programmā

Informācija par skolēnu uzņemšanu 10.klasē

Prezentācija par Olaines 1. vidusskolas mācību kursu komplektu piedāvājumu sākot no 2024./2025.m.g.

Kārtība, kādā uzņem skolēnus vispārējās vidējās izglītības programmā 

 

IESNIEGUMI - skolēnu uzņemšanai skolā:

Mainot skolu pie iesnieguma klāt obligāti jāpievieno skolēna liecība, ja skolas maiņa notiek vasarā, vai sekmju izraksts, ja skolas maiņa notiek mācību gada laikā.

Iesniegums bērna uzņemšanai pirmsskolas izglītības grupā [DOCX]

Iesniegums par skolēna uzņemšanu 1.klasē uzsākot mācības pamatizglītības programmā
Izdrukājams un ar roku aizpildāms [PDF]
Elektroniski aizpildāms [DOCX]

Iesniegums par skolēna uzņemšanu 1.klasē uzsākot mācības pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
Izdrukājams un aizpildāms ar roku [PDF]
Elektroniski aizpildāms [DOCX]

Iesniegums par skolēna uzņemšanu 1.-9.klasē pamatizglītības programmā
Izdrukājams un ar roku aizpildāms [PDF]
Elektroniski aizpildāms [DOCX]

Iesniegums par uzņemšanu 1.-9.kl speciālajā pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās trāucējumiem 
Izdrukājams un ar roku aizpildāms [PDF]
Elektroniski aizpildāms [DOCX]

 

Iesniegumi par skolēna uzņemšanu 10.klasē:

Iesnieguma veidlapa par skolēnu uzņemšanu 10.klasē vispārējās vidējās izglītības programmā ar individuālo plānu - tehnoloģijas, inženierzinātnes [DOCX]     

Iesnieguma veidlapa par skolēnu uzņemšanu 10.klasē vispārējās vidējās izglītības programmā ar individuālo plānu - medicīna, vides zinātnes [DOCX]     

Iesnieguma veidlapa par skolēnu uzņemšanu 10.klasē vispārējās vidējās izglītības programmā ar individuālo plānu - dizains, interaktīvie mediji un kultūra [DOCX] 

Iesnieguma veidlapa par skolēnu uzņemšanu 10.klasē vispārējās vidējās izglītības programmā ar individuālo plānu - uzņēmējdarbība, sociālās zinātnes [DOCX]          

 

Iesniegumi - skolēnu uzņemšanai Olaines 1. vidusskolas struktūrvienībā Olaines sākumskolā: [DOCX]
Pirmsskolas izglītības grupā

1.-4. klasē pamatizglītības programmā

1.-4. klasē speciālajā pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

2.-3. klasē mazākumtautību programmā

2.-3. klasē speciālajā pamatizglītības mazākumtautību programmā izglītojamajiem ar mācīšanās trāucējumiem