Skolēnu uzņemšana skolā

 

Skolēnu uzņemšana Olaines 1. vidusskolas pirmsskolas grupā [PDF]

Skolēnu uzņemšana Olaines 1. vidusskolas 1. klasē [PDF]

 

Skolēnu uzņemšana Olaines 1. vidusskolas 10. klasē 2020 /2021.m.g.
Prezentācija
Interaktīvā karjeras stunda par Olaines 1.vidusskolas piedāvājumu, kas tapusi sadarbībā ar Olaines  uzņēmējdarbības atbalsta centru

 

Iesniegumi - skolēnu uzņemšanai skolā:

Iesnieguma veidlapa par skolēna uzņemšanu 1. klasē  pamatizglītības programmā [DOCX]

Iesnieguma veidlapa par skolēna uzņemšanu 2. - 9. klasē  pamatizglītības programmā [DOCX]

Iesnieguma veidlapa par skolēnu uzņemšanu 10.klasē vispārējās vidējās izglītības programmā ar individuālo plānu - tehnoloģijas, inženierzinātnes [DOCX]      Mācību plāns [PDF]

Iesnieguma veidlapa par skolēnu uzņemšanu 10.klasē vispārējās vidējās izglītības programmā ar individuālo plānu - medicīna, vides zinātnes [DOCX]     Mācību plāns [PDF]

Iesnieguma veidlapa par skolēnu uzņemšanu 10.klasē vispārējās vidējās izglītības programmā ar individuālo plānu - dizains, interaktīvie mediji un kultūra [DOCX]     Mācību plāns [PDF]

Iesnieguma veidlapa par skolēnu uzņemšanu 10.klasē vispārējās vidējās izglītības programmā ar individuālo plānu - uzņēmējdarbība, sociālās zinātnes [DOCX]           Mācību plāns [PDF]

Iesnieguma veidlapa par skolēna uzņemšanu 11. - 12. klasē  vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā [DOCX]

Iesnieguma veidlapa par skolēna uzņemšanu 11. - 12. klasē  vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmā [DOCX]

Iesnieguma veidlapa par skolēna uzņemšanu 5. - 9.kl speciālajā pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās trāucējumiem [DOCX]