EKO aktivitātes

Projekta "Its time to care" dalībnieku mājas darbs braucienam uz Bulgāriju

23. aprīlī ekopadomes skolēni, kuri piedalās starptautiskajā ekoskolu projektā "Its time to care", devās uz Enerģētikas muzeja krātuvi Rīgā, kā arī uz Energoefektivitātes centru "Elektrum" Jūrmalā.

22.03.2019. Ūdens diena. Runājām par ūdeni pasaulē, skatījāmies EKOaktīvistu izveidoto prezentāciju, analizējām Ūdens dienas2019 video, veidojam ūdens pilieniņus un saukļus, kas varētu rosināt citus aizdomāties par ūdens nozīmi mūsu dzīvē.

Skaistā ziemas laikā mūsu skolā viesojās Erasmus+ projekta „Its time to care”  dalībnieki no Čehijas, Portugāles, Maltas, Somijas un Bulgārijas.

2018.gada 24. janvārī ekopadomes skolēni devās uz AS BAO - Olaines bīstamo atkritumu savākšanas un pārstrādes uzņēmumu, lai iepazītos ar šī uzņēmums darbību.

4. decembrī Olaines 1. vidusskolas 7. klases un Ekopadomes skolēni piedalījās Latvijas Zaļā fonda rīkotajās aktivitātēs par videi draudzīgu dzīvesveidu. Skolēni tika iepazīstināti ar zero waste jeb beziepakojuma dzīvesveidu, kā arī uzzināja par plastmasas šķirošanas un pārstrādes pamatprincipiem.

No 2018. gada 26.-30. novembrim četri ekopadomes skolēni un četri skolotāji viesosies Prerovas pilsētā Čehijas republikā, lai piedalītos Erasmus+ projektā "It's time to care".

2018. gada 13. novembrī, gatavojoties Erasmus+ ekoskolu projekta "Its time to care" pirmajai vizītei  Čehijas republikā, ekopadomes skolēni tikās ar Pasaules dabas fonda direktoru, Meža programmas vadītāju Jāni Rozīti.

18. un 19. septembrī mūsu ekoskolas aktīvisti piedalījās Olaines novada pašvaldības  rīkotajā projektā "Meža dienas".

Šogad par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē starptautisko Zaļā karoga balvu saņēmušas 135 Ekoskolas.

 

Arhīvs: