Labdarība

 • Labdarības tirdziņi:                                               
  * Gardumu tirdziņš - 568,96 
  * Dāvanu tirdziņš. - 733,05
 • Ziedojumu kastīte 263,17
 • Labdarības koncerts skolas aktu zālē. Ieeja par ziedojumiem - 833,73€. 
  Pirms koncerta labdarības tirdziņš - 435,20€

  Pēc koncerta labdarības izsole - 1635,00€.

Kopējā saziedotā naudas summa 4469,11€

Olaines 1.vidusskolas parlaments no 10.12.2018. līdz 15.12.2018. aicina piedalīties labdarības nedēļā
“Atver sirdi!”

Olaines 1.vidusskola jau septīto gadu organizē labdarības nedēļu “Atver sirdi!”, kuras mērķis ir palīdzēt Olaines novada bērniem ar būtiskiem veselības traucējumiem.
Šī gada labdarības nedēļā iegūtie līdzekļi tiks ziedoti mazās olainietes Kates Kurciņas (5 gadi) veselības uzlabošanai.

Katru gadu parlaments sazinās ar bērniņiem, kuriem ir organizēta labdarības nedēļa, lai uzzinātu, kā viņiem klājas.

2016. gada decembra labdarības nedēļā „Atver sirdi” saziedotā naudas summa – 4407,73 €
Paldies visiem labajiem eņģeļiem!

Olaines 1.vidusskolas parlaments no 12.12.2016. līdz 17.12.2016. aicina piedalīties
labdarības nedēļā “Atver sirdi!”

Olaines 1.vidusskola jau piekto gadu organizē labdarības nedēļu “Atver sirdi!”, kuras mērķis ir palīdzēt Olaines novada bērniem ar būtiskiem veselības traucējumiem. Šī gada labdarības nedēļā iegūtie līdzekļi tiks ziedoti mazā olainieša Marka Korecka (3 gadi) veselības uzlabošanai.

2016. gada janvāra labdarības nedēļā "Atver sirdi"
saziedotā naudas summa -
5587,92 €

Olaines 1.vidusskolas parlaments aicina piedalīties labdarības nedēļā „Atver sirdi!” no 2016. gada 25.līdz 30.janvārim

Olaines 1.vidusskola jau ceturto gadu organizē labdarības nedēļu „Atver sirdi!”, kuras mērķis ir palīdzēt bērniem ar nopietniem veselības traucējumiem. Šī gada labdarības nedēļā iegūtie līdzekļi tiks ziedoti mūsu absolventes Martas Zakrževskas (25 gadi) rehabilitācijai.

2014. gada labdarības nedēļā „Atver sirdi”  saziedotā naudas summa –
2591,90€

Olaines 1. vidusskolas skolēnu parlaments aicina piedalīties no 2014. gada 8. līdz 13. decembrim labdarības nedēļā

„Atver sirdi!”
Visi labdarības nedēļā iegūtie līdzekļi tiks ziedoti divu māsiņu, Olaines novada, Medemciema iedzīvotāju - 

Vanesas (8 mēneši) un Nikolas (6 gadi) rehabilitācijai

2013. gada labdarības nedēļā „Atver sirdi”

 saziedotā naudas summa –

1441,46Ls

Olaines 1. vidusskolas skolēnu parlaments aicina piedalīties no 2013. gada 9. līdz 14. decembrim labdarības nedēļā

„Atver sirdi!”

Visi labdarības nedēļā iegūtie līdzekļi tiks ziedoti mazā olainieša Oļega (2 gadi 7 mēneši) rehabilitācijai.

Labdarības nedēļā „Atver sirdi!”
 saziedotā naudas summa –
1275,58Ls