EKO aktivitātes

Pasākumi, kas tika veltīti Pasaules ūdens dienai un Zemes stundai.

Ir noslēgušās 2017. gada Globālās Rīcības dienas, kuru galvenais mērķis bija piesaistīt skolēnu uzmanību tam kā samazināt ēdiena pārpalikumu daudzumu mūsu skolā. Tukšo šķīvju dienas nobeigumā secinājām, ka pārpalikumu daudzums ir samazinājies par ~ 85%.

Šonedēļ notiks nu jau par ikgadēju tradīciju kļuvušās Ekoskolu Rīcības dienas. Kopš 2012. gada skolas no visas pasaules, tostarp gandrīz 200 skolas Latvijā, rīko dažāda veida un mēroga pasākumus, lai aicinātu sabiedrību pievērsties videi draudzīgākam dzīvesveidam.

2017. gada 18. oktobrī, Pasaules lielākās mācību stundas, kuras vadmotīvs ir ilgtspējīgs pārtikas patēriņš un veselīgs dzīvesveids, ietvaros, mūsu skolas 5.-6. klašu skolēniem tika rīkots neparasts pasākums „Atbildīgs patēriņš”.

132 Latvijas izglītības iestādes šajā mācību gadā par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē saņēmušas starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga balvu.

 

Arhīvs: