Erasmus+KA1

Laikā no 2018. gada 26. septembra līdz 28. septembrim Itālijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizēja Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – konferenci “Ceļā uz pilsonisko apziņu izmantojot Eiropas kultūras mantojumu” /Paths towards Citizenship through European Cultural Heritage/ Palermo, Itālijā.

No 2016. gada 22. līdz 31.janvārim 6 jaunieši Evita Kristiāna Pušpure, Maira Romanoviča, Inita Veļikodnaja, Elza Balode, Ņikita Feoktistovs un Oto Renārs Lūsis no Olaines 1.vidusskolas ar klases audzinātāju Inesi Zāli piedalījās Erasmus Plus apmaiņas projektā Lietuvā „Domā, strādā, radi!”.

Erasmus Plus apmaiņas projekts „Mēs par veselīgāku Eiropu”
Aija Jankava, projekta koordinatore
Erasmus Plus jeb „Radošuma teorija un prakse“
Jauniešu apmācības projekta koordinatore Aija Jankava

No 2013. gada 23. līdz 31. martam seši Olaines 1.viduskolas parlamenta jaunieši piedalījās jauniešu apmaiņas projektā Austrijā. Šis ir jau trešais programmas” Jaunatne darbībā” ietvaros realizētais  projekts mūsu skolā. “Jaunatne darbībā “ir starptautiska jauniešu apmaiņas un mobilitātes programma, ko finansē Eiropas Savienība.