Pulciņi

Olaines 1. vidusskolas
  2022./2023.m.g.
Nodarbību grafiks [PDF]

Vadītāja: Viktoriia Korol

Piedalās:
Valoda spēlēs 1. - 6. klašu skolēni
Ceļojums valodu pasaulē 7. - 9. klašu skolēniem

Vadītājs: Juris Eglons

Piedalās: 4. - 12. klašu skolēni

Pulciņa vadītāja: Ludmila Saveļjeva

Piedalās 1. klašu skolēni

Pulciņa vadītāja: Anželika Kiršteina

Piedalās 2. klašu skolēni

Pulciņa vadītāja: Arita Strode-Kļaviņa

Piedalās:
Foto pulciņš iesācējiem 4. - 5. klašu skolēniem
Radošā fotogrāfija 6. - 9. klašu skolēniem

Pulciņa vadītāja: Santa Arāja-Bērziņa

Piedalās 1. - 4. klašu skolēni

Vadītāja Aija Freimane, asistents Jānis Salzirnis
Piedalās 1. - 9. klašu skolēni

Vadītāja Sandra Erinovsks
Piedalās 7. - 12. klašu skolēni

Vadītāja Līga Kārkliņa
Piedalās 2. - 4. klašu skolēni

Vadītājs Mārtiņš Zelders

Piedalās 5. - 8. klašu skolēni

Vadītāja Silvija Silāre
Piedalās 1. - 4. klašu skolēni

Vadītājs: Elvijs Antonišķis
Piedalās 9. - 12. klašu skolēni
 

Vadītāja Dace Hermane
Piedalās 5. - 6. klašu skolēni
Vadītāja Sanita Šeflere
Piedalās 7. - 10. klašu skolēni

Vadītāja Līga Kārkliņa
Piedalās 1. - 4. klašu skolēni

Vadītājs Māris Trankalis
Piedalās 6. - 12. klašu skolēni

Vadītājs: Toms Kalniņš
Piedalās 5.-8. klašu skolēni

Vadītāja Brigita Zute
Piedalās 5. - 9. klašu skolēni

Vadītājs Aivis Ernstsons
Piedalās 5. - 7. klašu skolēni