Pulciņi

Vadītājs Andis Zeile
Piedalās 5. - 9. klašu skolēni

Vadītāja Inese Protopopova
Piedalās 5. - 12. klašu skolēni

Vadītāja Līga Kārkliņa
Piedalās 2. - 4. klašu skolēni

Vadītājs Māris Auzāns

Piedalās 5. - 12. klašu skolēni

Vadītāja Aija Freimane
Piedalās 1. - 9. klašu skolēni.
Vadītāja Anta Grīnvalde
Piedalās 10. - 12. klašu skolēni un absolventi.
Vadītāja Ina Velberga
Piedalās 8. - 12. klašu skolēni.

Vadītāja Inna Tiščenko
Piedalās 3. - 4. klašu skolēni

Vadītājs Jānis Tkačuks

Piedalās 1. - 12. klašu skolēni

 

Vadītājs Artis Segrums
Piedalās 8. - 12. klašu skolēni un absolventi
Vadītāja Lelda Balode
Piedalās 6. - 12. klašu skolēni.
Vadītāja Silvija Silāre
Piedalās 1. - 4. klašu skolēni

Vadītājs Aivis Ruļuks
Piedalās 3. - 8. klašu skolēni

Vadītāja Sanita Šeflere
Piedalās 5. - 9. klašu skolēni

Vadītāja Līga Kārkliņa
Piedalās 1. - 4. klašu skolēni

Vadītājs Māris Trankalis
Piedalās 6. - 12. klašu skolēni

Vadītāja Gunta Asme
Piedalās 1. - 2. klašu skolēni

Vadītāja Brigita Zute
Piedalās 5. - 9. klašu skolēni