Pulciņi

Olaines 1. vidusskolas
  2023./2024.m.g.
Nodarbību grafiks [PDF]

Pulciņa vadītāja: Svetlana Zabela

Piedalās 1.-12. klašu skolēni

Pulciņa vadītāja: Sintija Tarabanova

Piedalās 3.-4. klašu skolēni

Pulciņu vada: Kaspars Kalnbērzs

Piedalās 8.-12. klašu skolēni

Pulciņa vadītāja: Sandra Teile

Piedalās 5.-6.klašu skolēni

Pulciņa vadītāja: Ruta Žvale

Piedalās 8.-12. klašu skolēni

Pulciņa vadītājs: Juris Eglons

Piedalās 2. - 6. klašu skolēni

Pulciņa vadītāja: Ludmila Saveļjeva

Piedalās 1. klašu skolēni

Pulciņa vadītāja: Anželika Kiršteina

Piedalās 2.-3. klašu skolēni

Pulciņa vadītāja: Arita Strode-Kļaviņa

Piedalās 5. - 10. klašu skolēniem

Pulciņa vadītāja: Santa Arāja-Bērziņa

Piedalās 4. - 6. klašu skolēni

Vadītāja Aija Freimane, asistents Jānis Salzirnis
Piedalās 1. - 9. klašu skolēni

Vadītāja: Lelde Zvirgzdiņa

Piedalās: visi interesent

Vadītāja Sandra Erinovsks
Piedalās 7. - 12. klašu skolēni

Vadītāja Indra Dziļuma
Piedalās 1. - 4. klašu skolēni

Vadītājs Mārtiņš Zelders

Piedalās 5. - 8. klašu skolēni

Vadītāja Silvija Silāre
Piedalās 1. - 4. klašu skolēni

Vadītājs: Gunta Asme
Piedalās 9. - 12. klašu skolēni
 

Vadītāja Dace Hermane
Piedalās 5.  un  6. klašu skolēni
Vadītāja Sanita Šeflere
Piedalās 7. - 9. klašu skolēni

Vadītājs Māris Trankalis
Piedalās 6. - 12. klašu skolēni

Vadītājs: Gunta Asme
Piedalās 5.-8. klašu skolēni

Vadītāja Brigita Zute
Piedalās 5. - 8. klašu skolēni

Vadītājs Aivis Ernstsons
Piedalās 5. - 7. klašu skolēni