Pulciņi

Vadītājs Jānis Tkačuks
Piedalās 7. - 12. klašu skolēni

Vadītājs Andis Zeile
Piedalās 9. - 12. klašu skolēni

Vadītāja Inga Laipniece
Piedalās 8. - 12. klašu skolēni

Vadītāja Līga Kārkliņa
Piedalās 2. - 4. klašu skolēni

Vadītāja Inna Tiščenko
Piedalās 3. - 4. klašu skolēni

Vadītājs Jānis Tkačuks

Piedalās 5. - 12. klašu skolēni

 

Vadītāja Aija Freimane
Piedalās 1. - 9. klašu skolēni.
Vadītāja Anta Grīnvalde
Piedalās 9. - 12. klašu skolēni un absolventi.
Vadītājs Juris Zakrevskis
Piedalās 8. - 12. klašu skolēni un absolventi
Vadītāja Lelda Balode
Piedalās 6. - 12. klašu skolēni.
Vadītāja Silvija Silāre
Piedalās 1. - 4. klašu skolēni
Vadītāja Gunta Asme
Piedalās 1. - 2. klašu skolēni
Vadītājs Aivis Lataks
Piedalās 3. - 6. klašu skolēni
Vadītāja Ina Velberga
Piedalās 8. - 12. klašu skolēni.
Vadītāja Sanita Šeflere
Piedalās 5. - 12. klašu skolēni

Vadītāja Līga Kārkliņa
Piedalās 1. - 4. klašu skolēni

Vadītājs Māris Trankalis
Piedalās 6. - 12. klašu skolēni

Vadītāja Gunta Asme
Piedalās 1. klašu skolēni

Vadītāja Brigita Zute
Piedalās 5. - 9. klašu skolēni

Vadītājs Aivis Ernstsons
Piedalās 5. - 7. klašu skolnieki