Pulciņi

Olaines 1. vidusskolas
  2021./2022.m.g.
Nodarbību grafiks [PDF]

Vadītājs Andis Zeile
Piedalās 5. - 9. klašu skolēni

Vadītāja Sandra Erinovsks
Piedalās 8. - 12. klašu skolēni

Vadītāja Līga Kārkliņa
Piedalās 2. - 4. klašu skolēni

Vadītājs Mārtiņš Zelders

Piedalās 5. - 7. klašu skolēni

Vadītājs Jānis Tkačuks

Piedalās 5. - 12. klašu skolēni

 

Vadītāji Aija Freimane, Jānis Salzirnis
Piedalās 1. - 9. klašu skolēni.
Vadītāja Anta Grīnvalde
Piedalās 10. - 12. klašu skolēni un absolventi.

Vadītājs Aivis Ruļuks
Piedalās 5. - 9. klašu skolēni

Vadītāja Ina Velberga
Piedalās 8. - 12. klašu skolēni.
Vadītāja Dace Hermane
Piedalās 5. klašu skolēni
Vadītāja Sanita Šeflere
Piedalās 6. - 9. klašu skolēni

Vadītāja Līga Kārkliņa
Piedalās 1. - 4. klašu skolēni

Vadītājs Māris Trankalis
Piedalās 6. - 12. klašu skolēni

Vadītāji Gunta Asme, Māris Auzāns
Piedalās 1. klašu skolēni

Vadītājs Aivis Ernstsons
Piedalās 5. - 6. klašu skolēni

Vadītājs Artis Segrums
Piedalās 8. - 12. klašu skolēni un absolventi
Vadītāja Lelda Balode
Piedalās 6. - 12. klašu skolēni.
Vadītāja Silvija Silāre
Piedalās 1. - 4. klašu skolēni

Vadītāja Brigita Zute
Piedalās 5. - 9. klašu skolēni