Atbalsta personāls

Aija Zīlīte

Ilze Damberga

Psiholoģe Ilze Damberga strādā ar 5.-12.klašu skolēniem. Ja ir ārkārtas situācija vai kāds no psihologiem nav pieejams, bērni vai vecāki var vērsties pie jebkura no abiem skolā strādājošiem psihologiem.

Dace Lasmane

Psiholoģe D.Lasmane strādā ar pirmsskolas un 1.-4.klašu skolēniem. Ja ir ārkārtas situācija vai kāds no psihologiem nav pieejams, bērni vai vecāki var vērsties pie jebkura no abiem skolā strādājošiem psihologiem.

24 skolu psihologi un sociālie pedagogi no visas Latvijas, tai skaitā arī Olaines 1. vidusskolas pedagoģe Dace Lasmane, oktobra nogalē absolvēja Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm un psihologa Edmunda Vanaga kopīgi izstrādāto mācību programmu par šodien ģimenēm tik aktuālo tēmu – kā veidot atbildīgus mobilo tehnoloģiju lietošanas paradumus un kā par šiem jautājumiem runāt ar bērniem un viņu vecākiem.

Veronika Mūrniece