Skolas informatīvais izdevums

2012. gada pavasarī skolas konferencē vecāki ierosināja, ka skolas informatīvo izdevumu „Īsziņas” lietderīgāk būtu saņemt elektroniski, nevis drukātā formātā. Apkopojot visu vecāku viedokli, tika noskaidrots, ka 422 vecāki izvēlas elektronisko formātu, 276 - papīra formātu. Līdz ar to skolas „Īsziņas” elektroniski tiek visiem vecākiem nosūtītas uz e-klases pastu, kā arī publicētas skolas mājas lapā un tie, kuri izvēlējās papīra formātu, saņem izdrukātā veidā.

2012. gada oktobris

2012. gada decembris

2013. gada marts

2013. gada maijs

2013. gada oktobris

2013. gada decembris

2014. gada marts

2014. gada maijs

2014. gada oktobris

2014. gada decembris

2015. gada marts

2015. gada maijs

2015. gada oktobris

2015. gada decembris

2016. gada marts

2016. gada oktobris

2016. gada decembris

2017. gada marts

2017. gada maijs

2017. gada oktobris

2017. gada decembris

2018. gada marts

2018. gada maijs

2018.gada oktobris

2018.gada decembris

2019.gada marts

2019.gada maijs

2019. gada oktobris

2019.gada decembris

2020.gada oktobris

2021.gada oktobris

2021.gada decembris

2022.gada marts

2022.gada maijs