2017./2018.m.g. darba plāns

Veselīgs ēdiens [PDF]
Ūdens sports Latvijā [PDF]

Ekoskolu un Jauno vides reportieru žurnāls "Kartupelis"

1. numurs [PDF]

Ekoskola

Globālās Rīcības dienas

Ir noslēgušās 2017. gada Globālās Rīcības dienas, kuru galvenais mērķis bija piesaistīt skolēnu uzmanību tam kā samazināt ēdiena pārpalikumu daudzumu mūsu skolā. Tukšo šķīvju dienas nobeigumā secinājām, ka pārpalikumu daudzums ir samazinājies par ~ 85%.


Šajās dienās skolā notika dažādas aktivitātes: radošās darbnīcas sākumskolai, šķirošanas meistarklases (šķiratlons), kā arī aktīvas nodarbes - "Just Dance" dejas starpbrīžos un rīta vingrošana.  Visatsaucīgākie šajās aktivitātēs bija sākumskolas skolēni.

Liels paldies visiem skolas skolēniem un skolotājiem par līdzdalību ! :)

Ekopadome