Eiropas Sociālā fonda projekti

20.02.2020. 6.klašu jaunie dabaszinātnieki devās mācību vizītē uz Botānisko dārzu Salaspilī, iepazina ap 2000 augu sugas izzinošā interaktīvā ekskursijā "Viedā oranžērija", uzzināja, ka banāni ir lakstaugi un nogaršoja no augiem izgatavoto keratonijas sīrupu un agaves nektāru.

2019.gada 4.decembrī projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 8.3.2.2." nodarbību cikla "Jauno dabaszinātnieku skola" ietvaros 6.klašu skolēni devās mācību vizītē uz Dabas muzeju - piedalījās interaktīvā nodarbībā “Ceļojums pa kontinentiem - daba un cilvēki” un devās ekskursijā ”Dzīvība jūrās no ziemeļiem līdz dienvidiem”.

2019.gada 20. novembrī projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 8.3.2.2." nodarbību cikla "Jauno dabaszinātnieku skola" ietvaros 3.klašu skolēni aktīvi darbojās mācību vizītē Rīgas Zooloģisko dārzā, kur tika organizēta nodarbība par dzīvniekiem dažādās siltuma joslās-skolēni veidoja siltuma joslu modeli un, dodoties ekskursijā pa ZOO dārzu,pētīja dzīvnieku pielāgošanos attiecīgajai siltuma joslai.

2019.gada 12. novembrī 6.klašu skolēni projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 8.3.2.2." nodarbību cikla "Jauno dabaszinātnieku skola" ietvaros devās mācību vizītē uz Rīgas Zooloģisko dārzu, piedalījās nodarbībā Dzīvnieku attīstība.

30.10.2019. trešklasnieki ESF projekta Nr.8.3.2.2. ietvaros devās mācību vizītē  uz Latvijas Dabas muzeju.

Robottehnikas pulciņa nodarbības 2019./2020.m.g.

Pateicoties ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001) finansējumam, 1. un 4. klašu skolēniem 2019.gada oktobrī sākas Apzinātības nodarbības!

Eiropas Savienība struktūrfondu projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
Nr. 8.3.2.2./16/1/001 īstenošana 2017.-2019.gadā.

Jau divus mācību gadus (2017./2018.m.g. un 2018./2019.m.g.) projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču atīstībai” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros robotikas nodarbības Olaines 1. vidusskolā vada Alfarobot robotikas un programmēšanas skola.

Nereti vecāki raizējas par to, ka bērns nestāsta par to, kā gājis skolā. Ko darījāt? Ai, neko, neatceros. Ko mācījāties? Nezinu. Ko pusdienās ēdāt? Nezinu, neatceros. Arī mēs, pieaugušie, atskatoties uz savu dienu nereti pamanām, ka tā paskrējusi darbos, bet ko mēs jutām? Ko patiesībā domājām? Kā jutās mūsu ķermenis?

Dabaszinību skoliņas dalībnieki dodas uz nodarbībām Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā. ESF projekts Nr.8.3.2.2.

15.02.2018. ESF projekta Nr.8.3.2.2. ietvaros 3., 6., 10. un 12.klašu skolēniem bija iespēja vērot luminiscences eksperimentus un klausīties fiziķa un astronoma Aivja Meijera stāstījumā par gaismas fotoniem un to enerģiju.

Dabaszinību projekta ietvaros Dabas muzejā 2 nodarbības apmeklēja Jauno dabaszinātnieku skolas dalībnieki. ESF projekts Nr.8.3.2.2.

18.janvārī Jauno dabaszinātnieku skolas ietvaros 3., 6., 10. un 12.klašu skolēniem bija iespēja vērot un piedalīties fiziķa un astronoma Aivja Meijera vadītajos eksperimentos. ESF projekts Nr.8.3.2.2.

13.12.2017. trešklasnieki Jauno dabaszinātnieku skolas ietvaros devās uz Dabas muzeju. ESF projekts Nr.8.3.2.2.

Valsts izglītības satura centrs ir atlasījis 100 pilotskolas no 235 izglītības iestādēm, ko pašvaldības no visas Latvijas nominēja dalībai mācību satura aprobācijā projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros. Mūsu skola ir viena no šīm iestādēm.

Mūsu skola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.