Piekļūstamības paziņojums

Olaines 1. vidusskola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Skolas mājas lapa - http://www.o1vsk.lv/

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Olaines 1. vidusskolas tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Dažās sadaļās saturam nav pietiekams kontrasts.
  • Pasākumu un notikumu atspoguļošanai izmantotas fotogrāfijas, kurām nav pieejams alternatīvais teksts.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 28.12.2020. Izvērtēšanu veica Jānis Kalniņš.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: izvertejums.pdf.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas. Piekļūstamības problēmas, kas saistītas ar kontrastu, piedāvājam risināt, izmantojot Google Chrome pārlūku ar uzstādītu spraudni High Contrast.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: brigita.melnace@o1vsk.lv

Zvaniet: 67147303

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 14 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Skolas direktors,
E-pasts: olaines1vsk@olaine.lv

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir Nataļja Tropkina (sabiedrisko attiecību speciāliste, e-pasts: natalja.tropkina@olaine.lv).

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 28.12.2020.

Šo paziņojumu apstiprināja Brigita Melnace, Direktora vietniece informātikā.