Aktualitātes

No 01.07.2015.līdz 12.07.2015. – slēgts
No 13.07.2015. līdz 17.07.2015. kanceleja strādā
Pirmdien no 8.00 līdz 16.00
Otrdien no 8.00 līdz 16.00
Trešdien no 10.00 līdz 18.00
Ceturtdien no 8.00 līdz 16.00
Piektdien no 8.00 līdz 15.00
No 20.07.2015 līdz 12.08.2015. – slēgts

Pirmsskolas grupas bērnu vecāku sapulce notiks 26. augustā, trešdien, plkst. 18.00 grupas telpās.

12. un 9. klašu izlaidumi

Saskaņā ar Saistošo noteikumu 4.2. punktu, ja izglītojamais nozaudē vai sabojā izsniegto skolēna braukšanas karti, izglītojamā vecākiem jāiesniedz iesniegums izglītības iestādes direktoram atkārtotas braukšanas kartes saņemšanai.

Lai nepieļautu, ka skolēns dienu vai pat vairākas dienas neapmeklē skolu un par to, iespējams, nezina arī vecāki, apstiprināti Ministru Kabineta noteikumi Nr.89., kas stājās spēkā 2011. gada 4. februārī. Lūdzam vecākus ievērot skolā noteikto kārtību par kavējumu pieteikšanu.