Aktualitātes

Pirmās palīdzības ABC pulciņam 2.vieta Republikāniskajās skolēnu pirmās palīdzības sniegšanas sacensībās.

132 Latvijas izglītības iestādes šajā mācību gadā par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē saņēmušas starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga balvu.

2017./2018. mācību gadā piedāvājam saviem skolēniem apmeklēt šādus interešu izglītības pulciņus

Uzņēmums SIA Baltic Restaurants Latvia sveic visus skolēnus un skolas darbiniekus jaunajā mācību gadā.

2017./2018.mācību gadā sešos maršrutos atbilstoši sarakstam kursēs skolēnu autobusi, kurus skolēni izmantos bez maksas, uzrādot braukšanas karti, kura saturēs skolēna datus (skolēnu foto, vārds, uzvārds, maršruts).

Papildus parastām braukšanas kartēm no šī gada augusta Olaines novadā tiks ieviestas skolēnu braukšanas e-kartes konkrētos maršrutos. Skolēnu braukšanas e-karte darbosies gan kā sabiedriskā autobusa e-talons, gan kā apliecība braukšanai skolēnu autobusā, kas kursēs atbilstoši sarakstam.

No šī gada 24. līdz 27.aprīlim notika Olaines 1.vidusskolas un skolā realizējamo izglītības programmu akreditācija.

Ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2017.gada 26.maija lēmumu NR.127-V Olaines 1.vidusskola un visas sešas skolā realizējamās izglītības programmas ir akreditētas uz sešiem gadiem - līdz 2023.gada 29.maijam.

Lai nepieļautu, ka skolēns dienu vai pat vairākas dienas neapmeklē skolu un par to, iespējams, nezina arī vecāki, apstiprināti Ministru Kabineta noteikumi Nr.89., kas stājās spēkā 2011. gada 4. februārī. Lūdzam vecākus ievērot skolā noteikto kārtību par kavējumu pieteikšanu.