Aktualitātes

2020.gada 24.novembra Ministru Kabineta  rīkojums  Nr.674 nosaka - no 30.novembra skolās, kurās 1.–6. klašu skolēni turpina darbu klātienē, ir jānodrošina ne mazāk kā 3m2 uz 1 skolēnu. Ja tas nav iespējams, tad darbs plānojams daļēji attālināti.
Ievērojot iepriekš minēto, Olaines 1.vidusskolā no 30.novembra:
1.klases – mācīsies tikai klātienē, procesu organizējot atbilstošās telpās.
2.klases – mācīsies tikai klātienē. Katras klases skolēni tiks sadalīti divās daļās, un nodarbības notiks divos atsevišķos kabinetos.
3.–6.klasēs – mācību process tiks organizēts vienlaikus klātienē un attālināti. Visi 3.–6.klašu kolektīvi tiks sadalīti divās grupās:
    *katras klases 1. grupa  mācīsies klātienē no 30. novembra līdz 4. decembrim un 14., 15. decembrī.
    *katras klases 2. grupa  mācīsies klātienē no 7. decembra  līdz 11. decembrim un 16., 17. decembrī.

-----------------------------

Olaines sākumskolā (Jaunolainē)  1.e, 1.h, 3.g, 4.f, 4.g klases mācīsies tikai klātienē.
2.d, 2.e, 3.d, 3.e, 4.d klasēm mācību process tiks organizēts vienlaikus klātienē un attālināti. Klašu audzinātāji informēs vecākus par skolēnu sadalījumu grupās un sniegs citu aktuālo informāciju par mācību procesa norisi. Pagarinātās grupas tiks saglabātas tikai pirmajām klasēm (1.e, 1.h).

Klašu apsveikumi Latvijas 102. dzimšanas dienā


                      

No 4. novembra skolā darbinieki un skolēni, kuri sasnieguši 13 gadu vecumu, ārpus tiešās izglītības programmas apguves lieto mutes un deguna aizsegus.

Valsts prezidents Egils Levits aicina jauniešus kļūt par valsts valodas sargu un īsā video izteikt, kāpēc latviešu valoda jauniešiem ir mīļa un dārga.

No 2020. gada 26.oktobra līdz 6.decembrim mācības 7.–12. klasēm notiks attālināti – to paredz 06.11.2020. valdībā pieņemtie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.  
Visiem skolēniem ir jāievēro skolas medmāsas norādījumi, kas izsūtīti e-klases pastā.

Aicinām ikvienu izvērtēt savu veselības stāvokli, būt atbildīgam un ierasties skolā tikai tādā gadījumā, ja nav elpceļu infekcijas slimību pazīmju, un pa ceļam uz skolu un skolā ievērot epidemioloģiskās drošības prasības
(distancēšanās, higiēna, sejas maskas sabiedriskajā transportā, arī skolēnu autobusā).

Interešu izglītības klātienes nodarbības 1.-6.klašu skolēniem (arī Olaines sākumskolā, Jaunolainē)
plānojam atsākt  09.11.2020.

Skola ir atvērta tikai skolēniem un skolas darbiniekiem, lūdzam vecākus būt saprotošiem šajā situācijā.
Galvenais saziņas kanāls: e-klase.
Kārtība, kādā tiek nodrošināti epidemioloģiskās drošības pasākumi infekcijas izplatības ierobežošanai
Olaines 1. vidusskolā
ar precizējumiem 4.7. un 4.13.3. punktos.
Bibliotēkas  epidemioloģiskās drošības pasākumi vīrusa COVID-19 ierobežošanai

Par pusdienām maksāt ar pārskaitījumu – par mēnesi. Par nākamā mēneša pusdienām jāsamaksā līdz iepriekšējā mēneša 27. datumam.

Olaines novada dome lēmusi ar 2020. gada 1.septembri palielināt vidusskolēnu stipendijas. Ja līdz šim ikmēneša stipendijas apmērs bija 30,00 EUR, ar 2020./2021. mācību gadu tās būs 40,00 EUR un 60,00 EUR.

Skolēnu autobusu maršruti un laiki
No 2020.gada 23.novembra
No 2020.gada 24.novembra AUTOBUSS Nr.2
2018./2019.mācību gadā skolēnu autobusi, kurus skolēni izmantos bez maksas, uzrādot braukšanas karti, kursēs septiņos maršrutos (atbilstoši sarakstam). Skolēnu braukšanas karšu veidi:
1. Braukšanas karte (maršrutos, kuros papildus nevar izmantot sabiedrisko autobusu un skolēni izmanto tikai konkrēto skolēnu autobusu);
2. E-karte (maršrutos, kuros papildus skolēnu autobusam var izmantot sabiedrisko autobusu).

Lai nepieļautu, ka skolēns dienu vai pat vairākas dienas neapmeklē skolu un par to, iespējams, nezina arī vecāki, apstiprināti Ministru Kabineta noteikumi Nr.89., kas stājās spēkā 2011. gada 4. februārī. Lūdzam vecākus ievērot skolā noteikto kārtību par kavējumu pieteikšanu.