Aktualitātes

Kopā esam savākuši 10 tonnas, 623 kilogramus un 100 gramus makulatūras!!!

Aicinām Jūs apmeklēt  Olaines 1. vidusskolu š.g. 30. martā pulksten 18.30

2017.gada 21. martā  plkst. 18.00 skola  organizē 9.klašu vecāku kopsapulci par gatavošanos valsts pārbaudes darbiem, to norisi un jauniešu tālākās izglītības iespējām. Sapulcē piedalās arī skolas administrācija un psiholoģe.

Skolas interešu izglītības pulciņu dalība skatēs

Kopā esam savākuši 379 kg 318 g izlietoto bateriju!!!

  • 1.vieta - 2.b klasei (kl.audz. S.Medne)–   111 kg 909 g
  • 2.vieta – 6.c klasei (kl.audz. S.Garoza)– 70 kg 509 g
  • 3.vieta – 2.a klasei (kl.audz. T.Jumtiņa)– 53 kg 112g

 Paldies čaklajiem vides draugiem!!!

Olaines pilsētas 50.gadadienas svinīgajā pasākumā ar Olaines novada domes Atzinības rakstu tika apbalvoti pieci Olaines 1.vidusskolas darbinieki:

Latvijā viesojās dāņu izcelsmes Zviedrijā dzīvojošais psihologs Bū Hejlskovs- Elvēns, kas specializējas problēmizraisošas uzvedības jautājumos.

Sveicam Olaini 50. dzimšanas dienā! Olaines 1. vidusskolas organizētie pasākumi.

Olaines 1. vidusskola uzsāk 2010. gadā dzimušo bērnu reģistrāciju pamatizglītības ieguves uzsākšanai
2017./2018. mācību gadā.

Olaines 1. vidusskola uzsāk piecgadīgo un sešgadīgo bērnu reģistrāciju pirmsskolas izglītības programmā
2017./2018.m.g.

Armands Berķis tagad mācās ASV un viss Olaines 1. vidusskolas kolektīvs novēl viņam veiksmi!

No 31.08.2016. skolas kancelejā Olaines novadā deklarētie Olaines 1. vidusskolas skolēni var saņemt braukšanas kartiņas. Līdzi jāņem 3x4 cm fotogrāfija.

Esam saņēmuši Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Pierīgas novadu organizācijas diplomu un nomināciju "Aktīvākā arodorganizācija" 2015./2016. mācību gadā.

Saskaņā ar Saistošo noteikumu 4.2. punktu, ja izglītojamais nozaudē vai sabojā izsniegto skolēna braukšanas karti, izglītojamā vecākiem jāiesniedz iesniegums izglītības iestādes direktoram atkārtotas braukšanas kartes saņemšanai.

Lai nepieļautu, ka skolēns dienu vai pat vairākas dienas neapmeklē skolu un par to, iespējams, nezina arī vecāki, apstiprināti Ministru Kabineta noteikumi Nr.89., kas stājās spēkā 2011. gada 4. februārī. Lūdzam vecākus ievērot skolā noteikto kārtību par kavējumu pieteikšanu.