Aktualitātes

Olaines 1. vidusskola uzsāk piecgadīgo un sešgadīgo bērnu reģistrāciju pirmsskolas izglītības programmā
2016./2017.m.g.

Olaines 1. vidusskola uzsāk 2009. gadā dzimušo bērnu reģistrāciju pamatizglītības ieguves uzsākšanai
2016./2017. mācību gadā.

Sajūta, ka spāņiem dzīve nepārtraukti ir vieni lieli svētki un atpūta, sastopama visā Spānijā, un ne tikai –arī mūsu spāņu valodas nodarbību skolēnu grupa skolotājas Līgas Jansones vadībā  2016.gadu uzsāka 15.janvārī ar spāņu fiestas svinēšanu.

Skolēnu mācību uzņēmums VIKEM Vislatvijas Ziemassvētku gadatirgū kā simpātiju balvu ieguva Rīgas Biznesa skolas (RBS) ielūgumu piedalīties augstskolas organizētajā Start-Up darbnīcā 29.janvārī.

Izmaiņas skolotāju individuālā darba ar skolēniem (konsultāciju) sarakstā no 5.02.2016.

Cien., skolēni, vecāki un kolēģi!

Mīļš paldies par finansiālo un morālo atbalstu manas meitas Martas veselības rehabilitācijas pasākumiem. Ar lielu interesi Marta mājās skatījās un lasīja viņai sūtītās vēstulītes un zīmējumus, kā arī bija sajūsmā par brīnišķīgo koncertu.

Lai gan veselība nav nopērkama par naudu, tomēr ar Jūsu palīdzību mēs varēsim izdarīt visu maksimālo, lai to uzlabotu.

Paldies Jums par to!

Martas mamma, skolotāja Sanita Šeflere

Labdarības nedēļā "Atver sirdi"
saziedotā naudas summa -
5587,92 €

Olaines 1.vidusskolas parlaments aicina piedalīties labdarības nedēļā „Atver sirdi!” no 25.līdz 30.janvārim

Olaines 1.vidusskola jau ceturto gadu organizē labdarības nedēļu „Atver sirdi!”, kuras mērķis ir palīdzēt bērniem ar nopietniem veselības traucējumiem. Šī gada labdarības nedēļā iegūtie līdzekļi tiks ziedoti mūsu absolventes Martas Zakrževskas (25 gadi) rehabilitācijai.

Papildu brīvdienas 1. klases izglītojamiem tiek plānotas no 8. līdz 12. februārim.

Teātra pulciņš 22.janvārī Ikšķilē piedalījās mazo formu uzvedumu skatē, kur ieguva 1. pakāpi.

Lepojamies ar mūsu skolēniem un absolventiem - "Jauniešu gada balvas" laureātiem:

2015.gada 12.novembrī Vidzemes koncertzālē „Cēsis” notika Draudzīgā aicinājuma fonda balvu pasniegšanas svinīgā ceremonija skolu reitinga konkursā. Tajā tika apbalvotas tās 55 Latvijas skolas, kuru absolventiem 2015.gadā bijuši vislabākie sasniegumi centralizētajos eksāmenos. Apkopojums tiek veikts pēc skolēnu gūtajiem rezultātiem latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā, dabas zinātnēs (bioloģija, fizika, ķīmija), vēsturē un skolas kopvērtējuma četrās nominācijās ģimnāzijas (tajā skaitā arī valsts ģimnāzijas), pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas, specializētās skolas.

Nepieciešami sekojoši pedagogi:

  • latviešu valodas un literatūras skolotājs;
  • speciālais pedagogs;
  • izglītības psihologs.

Sakarā ar lielo skolēnu skaitu maršrutā „ VAIVADI - MEŽSĒTAS– VĪKSNAS (PURIŅI) – DĀVI – IELEJAS – BLIJAS – JAUNOLAINE – OLAINE”  (AUTOBUSS NR.3) no 12. oktobra no rīta no gala punkta kursē divi mikroautobusi (viens aiz otra) atbilstoši grafikam.

No 27.08.2015. skolas kancelejā Olaines novadā deklarētie Olaines 1. vidusskolas skolēni var saņemt braukšanas kartiņas. Līdzi jāņem 3x4 cm fotogrāfija.

Olaines 1.vidusskolā ir uzsākti bibliotēkas rekonstrukcijas (paplašināšanas) un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanas darbi saskaņā ar SIA „Komunālprojekts Jelgava” izstrādāto projektu ”Olaines 1.vidusskolas bibliotēkas rekonstrukcija”. Vienlaikus tiks ierīkota ventilācija aktu zālē.

Saskaņā ar Saistošo noteikumu 4.2. punktu, ja izglītojamais nozaudē vai sabojā izsniegto skolēna braukšanas karti, izglītojamā vecākiem jāiesniedz iesniegums izglītības iestādes direktoram atkārtotas braukšanas kartes saņemšanai.

Lai nepieļautu, ka skolēns dienu vai pat vairākas dienas neapmeklē skolu un par to, iespējams, nezina arī vecāki, apstiprināti Ministru Kabineta noteikumi Nr.89., kas stājās spēkā 2011. gada 4. februārī. Lūdzam vecākus ievērot skolā noteikto kārtību par kavējumu pieteikšanu.