Aktualitātes

2019. gada 28. augustā plkst. 18.30 pirmo klašu skolēnu vecāku informatīvās sapulces:

  • 1.a klasei – 202.A telpā
  • 1.b klasei – 210.A telpā
  • 1.c klasei – 109.A telpā

Informācija par jauno mācību gadu. Informācija tiks papildināta augustā.

2019. gada 29. augustā plkst. 18.00 notiks pirmsskolas grupas informatīvā  vecāku sapulce pirmsskolas grupas telpā.

Vasaras prakse (skolas sagatavošana jaunajam mācību gadam) ir jāstrādā visiem nākamā gada vidusskolēniem. No prakses ir atbrīvoti tautas deju kolektīva "Dzērve" un parlamenta dalībnieki. Pulcēties norādītajās dienās skolas 1.stāva vestibilā! Lūdzam nekavēt!

Draudzīgā aicinājuma fonda mērķis ir katru gadu izveidot objektīvu vērtējumu pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem skolām, kurās realizē vidējo izglītību.

Skolēnu autobusu maršruti un laiki

2018./2019.mācību gadā skolēnu autobusi, kurus skolēni izmantos bez maksas, uzrādot braukšanas karti, kursēs septiņos maršrutos (atbilstoši sarakstam). Skolēnu braukšanas karšu veidi:
1. Braukšanas karte (maršrutos, kuros papildus nevar izmantot sabiedrisko autobusu un skolēni izmanto tikai konkrēto skolēnu autobusu);
2. E-karte (maršrutos, kuros papildus skolēnu autobusam var izmantot sabiedrisko autobusu).

Lai nepieļautu, ka skolēns dienu vai pat vairākas dienas neapmeklē skolu un par to, iespējams, nezina arī vecāki, apstiprināti Ministru Kabineta noteikumi Nr.89., kas stājās spēkā 2011. gada 4. februārī. Lūdzam vecākus ievērot skolā noteikto kārtību par kavējumu pieteikšanu.