Aktualitātes

125 Latvijas izglītības iestādes šajā mācību gadā par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē saņēmušas starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga balvu. Vēl 57 skolas saņems diplomu un Latvijas Ekoskolas nosaukumu.

10. septembrī Rīgas Mūzikas internātvidusskolā tikās Latvijas novadu labākās skolu komandas, lai cīnītos par Pirmās palīdzības sniegšanas sacensību uzvarētāju godu. Pavasarī, uzvarot starpnovadu sacensībās, iespēju piedalīties republikāniskajās sacensībās izcīnīja Olaines 1.vidusskolas pirmās palīdzības komanda – Evita Kristiāna Pušpure, Ieva Velberga, Agnese Miķelsone, Beāte Balode, Karīna Segruma un Sandra Mihailova.

12. septembrī notika pirmā “Klusuma un apzinātības nodarbība” sešu nodarbību ciklā. Nodarbības tiek organizētas 1. klases skolēniem, kuriem vecāki izteica vēlēšanos šādas nodarbības apmeklēt.

Ekspozīcija atrodas skolas vecā korpusa vestibilos un sporta kompleksa 2.stāvā.

Septembra izstāde bibliotēkā: „Riteņu kultūra no 19.gadsimta līdz 21.gadsimtam: Ritenis Rīgas ielās” Izstāde tapusi pateicoties Latvijas Sporta muzejam.

No 31.08.2016. skolas kancelejā Olaines novadā deklarētie Olaines 1. vidusskolas skolēni var saņemt braukšanas kartiņas. Līdzi jāņem 3x4 cm fotogrāfija.

Esam saņēmuši Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Pierīgas novadu organizācijas diplomu un nomināciju "Aktīvākā arodorganizācija" 2015./2016. mācību gadā.

Milzīgs paldies visiem skolas atbalstītājiem, kas palīdzēja mums savākt Maxima veikalos 22000 izsniegtās uzlīmes, lai izglītības atbalsta programmā Savai skolai mēs varētu sev iegūt daudzas noderīgas mantas.

Jaunizveidoto klašu saraksti un klašu audzinātāji.

Saskaņā ar Saistošo noteikumu 4.2. punktu, ja izglītojamais nozaudē vai sabojā izsniegto skolēna braukšanas karti, izglītojamā vecākiem jāiesniedz iesniegums izglītības iestādes direktoram atkārtotas braukšanas kartes saņemšanai.

Lai nepieļautu, ka skolēns dienu vai pat vairākas dienas neapmeklē skolu un par to, iespējams, nezina arī vecāki, apstiprināti Ministru Kabineta noteikumi Nr.89., kas stājās spēkā 2011. gada 4. februārī. Lūdzam vecākus ievērot skolā noteikto kārtību par kavējumu pieteikšanu.