Aktualitātes

2019. gada 14. un 15. novembrī svinīgie pasākumi, kuros Latvijas dzimšanas dienai par godu dāvanu saviem skolas biedriem bija sagatavojuši  interešu izglītības pulciņu dalībnieki.

13.11.2019. 2.c klase viesojās pilsētas bērnu bibliotēkā, kur pasākumā "Svētki Ziemeļvalstīs" lasīja par Pepijas Garzeķes dzimšanas dienu un kopā ar viņu to arī svinēja.

Robottehnikas pulciņa nodarbības 2019./2020.m.g.

2019.gada 4.oktobrī Rīgas pilī Valsts prezidents Egils Levits sveica starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu dalībniekus un viņu skolotājus par izciliem sasniegumiem pasaules mērogā.

2019. gada 30. augustā Rīgas pilī notika ikgadējā Ata Kronvalda balvas pasniegšana  skolām,  kuru audzēkņi  guvuši augstākos sasniegumus attiecīgā mācību gada mācību priekšmetu valsts un atklātajās olimpiādēs, skolēnu valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē un valsts mēroga konkursos.

No 2019. gada 23. jūlija līdz 1. augustam Sanktpēterburgā, Krievijā noritēja 2. starptautiskā ekonomikas olimpiāde. 

Skolēnu autobusu maršruti un laiki
Izmaiņas SKOLĒNU AUTOBUSA Nr.3 kursēšanas grafikā sākot ar 2019.gada 1.novembri

2018./2019.mācību gadā skolēnu autobusi, kurus skolēni izmantos bez maksas, uzrādot braukšanas karti, kursēs septiņos maršrutos (atbilstoši sarakstam). Skolēnu braukšanas karšu veidi:
1. Braukšanas karte (maršrutos, kuros papildus nevar izmantot sabiedrisko autobusu un skolēni izmanto tikai konkrēto skolēnu autobusu);
2. E-karte (maršrutos, kuros papildus skolēnu autobusam var izmantot sabiedrisko autobusu).

Lai nepieļautu, ka skolēns dienu vai pat vairākas dienas neapmeklē skolu un par to, iespējams, nezina arī vecāki, apstiprināti Ministru Kabineta noteikumi Nr.89., kas stājās spēkā 2011. gada 4. februārī. Lūdzam vecākus ievērot skolā noteikto kārtību par kavējumu pieteikšanu.