Aktualitātes

1. - 4. klašu Interešu izglītības pulciņu dalībnieku atpūtas pasākums. Atvara Sirmā koncerts un disenīte.

Marta sākumā Ķekavā norisinājās vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Trejdeviņas saules lec” 1. kārtas 2. posms.

Jau trešo gadu mūsu vidusskolēni, kuru vērtējumi liecībā ir 7-10 balles, saņem Olaines novada pašvaldības stipendijas. 2. semestrī stipendijas saņem – 27 vidusskolēni. Mēs lepojamies ar Jums un vēlam veiksmi ne tikai mācībās, bet arī olimpiādēs, konkursos un citās aktivitātēs!

Priecājamies par 6. klases skolnieci Poļinu Bulatņikovu un 8.klases skolnieku Ernestu Auziņu, kas piedalījās TV erudīcijas raidījumā „Gudrs un vēl gudrāks”.

Latvijas skolās kopš 1935. gada ir iedibināta akcija «Draudzīgais aicinājums».

Kopā esam savākuši 10 563 kg makulatūras, kas ir par 3 tonnām vairāk nekā pagājušajā gadā!!

Šogad bateriju vākšanas konkursā piedalījās 22 klases (no 31). Kopā esam savākuši 297 kg 140 g izlietoto bateriju, kas ir par 100kg vairāk nekā pagājušajā gadā!!

2014.gada 25.janvārī Valmieras kultūras centrā norisinājās XVIII Jaunrades deju konkurss, kurā horeogrāfa Agra Daņiļēviča jaundarbi „Cepurīti mētādams”, „Tū nivīnam nanūlīdžu” un „Gapsis” ieguva maksimālo iespējamo punktu skaitu.

OLAINES 1. VIDUSSKOLA

4. FEBRUĀRĪ UZSĀK 2007. GADĀ DZIMUŠO BĒRNU

REĢISTRĀCIJU PAMATIZGLĪTĪBAS IEGUVES

UZSĀKŠANAI 2014./2015. MĀCĪBU GADĀ

Olaines 1. vidusskola 4. februārī uzsāk piecgadīgo un sešgadīgo bērnu reģistrāciju pirmsskolas izglītības programmā 2014./2015.m.g.

2013.gada nogalē, 27.decembrī mūsu skolā viesojās 38 kolēģi no Utenas ģimnāzijas Lietuvā. Vizītes laikā mūsu viesi noskatījās prezentāciju par Latviju, Olaini un mūsu skolu, lietuviešu kolēgi izgāja arī nelielā ekskursijā pa skolu. Neformālā gaisotnē pie kafijas tases apspriedām izglītības problēmas Latvijā un Lietuvā.

Lai paaugstinātu Latvijas skolēnu konkurētspēju digitālajā laikmetā un veidotu motivējošu mācību vidi, Samsung izveidojis vērienīgu skolotāju digitālās apmācības programmu “Samsung Skola nākotnei”.

Labdarības nedēļā „Atver sirdi”

 saziedotā naudas summa –

1441,46Ls

Olaines 1. vidusskolas skolēnu parlaments aicina piedalīties no 9. līdz 14. decembrim labdarības nedēļā

„Atver sirdi!”

Visi labdarības nedēļā iegūtie līdzekļi tiks ziedoti mazā olainieša Oļega (2 gadi 7 mēneši) rehabilitācijai.

Jau divus mēnešus 10.-12.klašu jaunieši cītīgi apmeklē skatuves runas mākslas nodarbības, kuras vada Nacionālā teātra aktieris Jurģis Spulenieks,

9.novembrī Olaines 1. vidusskolas direktors J.Volāns  ar vietniecēm izglītības jomā  R.Ličāginu un E.Kalnbērzu, atsaucoties uz saņemto ielūgumu, devās uz Aizkraukles novada ģimnāziju, lai sveiktu mūsu draugu skolu 40 gadu jubilejā-salidojumā.

Saskaņā ar Saistošo noteikumu 4.2. punktu, ja izglītojamais nozaudē vai sabojā izsniegto skolēna braukšanas karti, izglītojamā vecākiem jāiesniedz iesniegums izglītības iestādes direktoram atkārtotas braukšanas kartes saņemšanai.

  • Izdot jaunu Skolas padomes reglamentu (sakarā ar izmaiņām Izglītības likumā).
  • Skolas padomē iekļaut Ingu Balodi un Gunitu Siliņu (sakarā ar to, ka 2 vecāki zaudējuši Skolas padomes locekļa statusu).
  • Noteikt, ka skolēnu vecākiem ir tiesības pilnībā vai daļēji finansēt klašu skolēnu mācību ekskursijas.
  • Ieteikt skolas vadībai izvērtēt iespējas organizēt skolā angļu valodas apmācību pa līmeņiem.

Esam ieguvuši statusu „Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2013”!

Skolēni arī šajā mācību gadā saņem bezmaksas augļus un dārzeņus.

Olaines 1. vidusskolas stadionā pirmdienās un ceturtdienās

Pateicoties Olaines 1.vidusskolas skolēnu un ziedot.lv aktivitātēm, Rūta saņēma finansiālu atbalstu 10 reižu delfīnterapijas kursam Minskas delfinārijā "Nemo" Baltkrievijā.

Pagājušā gada decembrī skolā organizējām labdarības nedēļu "Atver sirdi!", kuras laikā savākto naudiņu ziedojām Rūtas un Timofeja veselības uzlabošanai.

Ja esi 8.-12. kl. audzēknis, pievienojies mums un izbaudi dejotprieku un gandarījumu par darbu, kuru paveiksim kopā!

Ir pienācis laiks sākt gatavoties 2015. gada XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētkiem.
Ja esi ieinteresēts, ATNĀC!!
Mēģinājumi notiks pirmdienās un trešdienās PLKST. 16:00
tautas deju kolektīva vadītāji Aija Freimane un Juris Gogulis

SKOLĒNU AUTOBUSU maršruti un laiki

Pamatojoties uz 2012.gada 26.septembra Olaines novada domes lēmumu par ēdināšanas pakalpojumu maksu Olaines 1.vidusskolā un 2.vidusskolā, kopgalda pusdienas 3. - 12.klašu skolēniem tiek līdzfinansētas no pašvaldības līdzekļiem.

Lai nepieļautu, ka skolēns dienu vai pat vairākas dienas neapmeklē skolu un par to, iespējams, nezina arī vecāki, apstiprināti Ministru Kabineta noteikumi Nr.89., kas stājās spēkā 2011. gada 4. februārī. Lūdzam vecākus turpmāk ievērot skolā noteikto kārtību par kavējumu pieteikšanu.