Aktualitātes

10.klases skolniece Inita Veļikodnaja ir uzsākusi JA-YE Latvija Līderu apmācības programmas "Personības izaugsmes meistarklases” apguvi.

Vidusskolēni - skolas jauno uzņēmēju kluba jaunieši piedalās starptautiskā konferencē par e-prasmju nozīmi ekonomikas izaugsmē, nodarbinātībā un izglītībā.

Jaunsargu nodarbības notiks pirmdienās, trešdienās plkst. 17.30 – 19.30, 113. kabinetā. Pirmā nodarbība 13. aprīlī.

No 31.03. līdz 02.04. skolā notiks tradicionālās projektu dienas 5.-8. skolēniem un no 28.04. līdz 30.04. sākumskolas skolēniem. Šī gada tēma - "Enerģija".

Skolas padome organizē gadskārtējo skolas vecāku konferenci 23.aprīlī plkst.18.30. Konferences tēma: videi draudzīgas vērtību sistēmas un rīcības veidošana mūsu skolā ceļā uz Eko skolas statusu.

Kopā esam savākuši 12 275.65 kg makulatūras!!!

 Apsveicam konkursa uzvarētājus:
1.vieta – 3.c klasei (kl.audz. V.Kušķe) – 1658,98 kg

Šogad bateriju vākšanas konkursā piedalījās 22 klases.
Kopā esam savākuši 221 kg 595 g izlietoto bateriju!!!
Superbalva un 1.vieta - 4.b klasei (kl.audz. S.Medne)– 46 kg 310 g

Labdarības nedēļā „Atver sirdi”  saziedotā naudas summa –
2591,90€

Olaines 1. vidusskolas skolēnu parlaments aicina piedalīties no 8. līdz 13. decembrim labdarības nedēļā

„Atver sirdi!”
Visi labdarības nedēļā iegūtie līdzekļi tiks ziedoti divu māsiņu, Olaines novada, Medemciema iedzīvotāju - 

Vanesas (8 mēneši) un Nikolas (6 gadi) rehabilitācijai

Swedbank, sveicot pedagogus Skolotāju dienā, dāvināja portatīvo datoru. To 3.oktobrī filiāles „Olaine” vadītāja Kristīne Elnione  pasniedza Olaines 1.vidusskolas struktūrvienībai - Olaines sākumskolai.

Lepojamies ar 8.b klases skolnieci Emīliju Elizabeti Zanderi!

No 28.08.2014. skolas kancelejā Olaines novadā deklarētie Olaines 1. vidusskolas skolēni var saņemt braukšanas kartiņas. Līdzi jāņem 3x4 cm fotogrāfija.

1. - 3. klašu skolēniem tiek nodrošinātas valsts dotētas brīvpusdienas. Pamatojoties uz 2012.gada 26.septembra Olaines novada domes lēmumu par ēdināšanas pakalpojumu maksu Olaines 1 .vidusskolā un 2. vidusskolā, kopgalda pusdienas 4. - 12. klašu skolēniem tiek līdzfinansētas no pašvaldības līdzekļiem.

Saskaņā ar Saistošo noteikumu 4.2. punktu, ja izglītojamais nozaudē vai sabojā izsniegto skolēna braukšanas karti, izglītojamā vecākiem jāiesniedz iesniegums izglītības iestādes direktoram atkārtotas braukšanas kartes saņemšanai.

  • Izdot jaunu Skolas padomes reglamentu (sakarā ar izmaiņām Izglītības likumā).
  • Skolas padomē iekļaut Ingu Balodi un Gunitu Siliņu (sakarā ar to, ka 2 vecāki zaudējuši Skolas padomes locekļa statusu).
  • Noteikt, ka skolēnu vecākiem ir tiesības pilnībā vai daļēji finansēt klašu skolēnu mācību ekskursijas.
  • Ieteikt skolas vadībai izvērtēt iespējas organizēt skolā angļu valodas apmācību pa līmeņiem.

Lai nepieļautu, ka skolēns dienu vai pat vairākas dienas neapmeklē skolu un par to, iespējams, nezina arī vecāki, apstiprināti Ministru Kabineta noteikumi Nr.89., kas stājās spēkā 2011. gada 4. februārī. Lūdzam vecākus turpmāk ievērot skolā noteikto kārtību par kavējumu pieteikšanu.