Aktualitātes

Olaines 1.vidusskolas parlaments no 12.12.2016. līdz 17.12.2016. aicina piedalīties
labdarības nedēļā “Atver sirdi!”

Olaines 1.vidusskola jau piekto gadu organizē labdarības nedēļu “Atver sirdi!”, kuras mērķis ir palīdzēt Olaines novada bērniem ar būtiskiem veselības traucējumiem. Šī gada labdarības nedēļā iegūtie līdzekļi tiks ziedoti mazā olainieša Marka Korecka (3 gadi) veselības uzlabošanai.

30.novembrī 11.a klases skolniece Annija Skudra kopā ar Olaines 1. vidusskolas direktora vietniecēm R. Ličāginu un E.Kalnbērzu piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) reģionālajā konferencē TAGAD, kas notika BA Turība.

Septīto klašu skolēnu ģeogrāfijas projekts „Pasaules iedzīvotāju mājokļi” apskatāms vestibilā pie dabaszinību kabineta.

25. novembrī 5. klašu skolēniem notika matemātikas stunda "Latvija un mana skola skaitļos".

Līdz 17.decembrim bibliotēkas domatavā ir skatāma pasakaini skaista radošo darbu izstāde Cita Sniega Pārsla. Izstādes autori ir skolotāji un bibliotēkas draugi. Izstādes darbus varēs iegādāties 17.decembra labdarības pasākumā "Atver sirdi".

24 skolu psihologi un sociālie pedagogi no visas Latvijas, tai skaitā arī Olaines 1. vidusskolas pedagoģe Dace Lasmane, oktobra nogalē absolvēja Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm un psihologa Edmunda Vanaga kopīgi izstrādāto mācību programmu par šodien ģimenēm tik aktuālo tēmu – kā veidot atbildīgus mobilo tehnoloģiju lietošanas paradumus un kā par šiem jautājumiem runāt ar bērniem un viņu vecākiem.

Strādājot par logopēdu, aizvien biežāk nākas saskarties ar to, ka skolēniem ir nepietiekams vārdu krājums. Viņi nespēj veidot teikumus ar noteiktu vārdu skaitu, neizprot atsevišķu vārdu nozīmi. Sagādā grūtības stāstījums par lasīto redzēto.

No 1. novembra līdz 17. februārim, programmas "Augļi skolai" ietvaros, pamatskolēnim tik izsniegti augļi un dārzeņi.

Armands Berķis tagad mācās ASV un viss Olaines 1. vidusskolas kolektīvs novēl viņam veiksmi!

No 31.08.2016. skolas kancelejā Olaines novadā deklarētie Olaines 1. vidusskolas skolēni var saņemt braukšanas kartiņas. Līdzi jāņem 3x4 cm fotogrāfija.

Esam saņēmuši Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Pierīgas novadu organizācijas diplomu un nomināciju "Aktīvākā arodorganizācija" 2015./2016. mācību gadā.

Saskaņā ar Saistošo noteikumu 4.2. punktu, ja izglītojamais nozaudē vai sabojā izsniegto skolēna braukšanas karti, izglītojamā vecākiem jāiesniedz iesniegums izglītības iestādes direktoram atkārtotas braukšanas kartes saņemšanai.

Lai nepieļautu, ka skolēns dienu vai pat vairākas dienas neapmeklē skolu un par to, iespējams, nezina arī vecāki, apstiprināti Ministru Kabineta noteikumi Nr.89., kas stājās spēkā 2011. gada 4. februārī. Lūdzam vecākus ievērot skolā noteikto kārtību par kavējumu pieteikšanu.