Aktualitātes

Darba dienās no pulksten 9.00 līdz 14.00

Informācija par nepieciešamajiem individuālajiem mācību piederumiem ievietota sadaļā Mācību darbs

Informējam, ka Olaines 1. vidusskolā Zeiferta ielā 4 ir noslēgusies skolēnu uzņemšana 1. klasē 2022./2023.mācību gadam. Ir nokomplektētas trīs pirmās klases.
1.klašu skolēnu uzņemšana Olaines 1. vidusskolas struktūrvienībā Olaines sākumskolā Jaunolainē Meža ielā 2 turpinās. Plānots nokomplektēt divas pirmās klases.

Attālinātais mācību gads, nošķirtība no draugiem, ierobežojumi – pēdējais laiks nav bijis viegls ne pieaugušajiem, ne jauniešiem. Lai mazinātu Covid-19 pandēmijas atstātas sekas uz jauniešu mentālo veselību, četri Olaines 1. vidusskolas skolēnu parlamenta pārstāvji jau augustā sāka savas gaitas kā mentālās veselības vēstneši projekta “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” ietvaros.

Lai nepieļautu, ka skolēns dienu vai pat vairākas dienas neapmeklē skolu un par to, iespējams, nezina arī vecāki, apstiprināti Ministru Kabineta noteikumi Nr.89., kas stājās spēkā 2011. gada 4. februārī. Lūdzam vecākus ievērot skolā noteikto kārtību par kavējumu pieteikšanu.