Aktualitātes

Šogad karjeras izglītības pasākumā "Ēnu diena" skolēni Latvijā visbiežāk gribējuši ēnot programmētājus, ārstus un radio diktorus. Ēnotājus ar dažādām profesijām iepazīstināja 1313 ēnu devēji no visas Latvijas, kas ir par 25% vairāk nekā pērn, kopumā piedāvājot 7861 vakanci, portālā "www.enudiena.lv" šogad reģistrējušies 41 150 potenciālo ēnotāju.

Latvijā viesojās dāņu izcelsmes Zviedrijā dzīvojošais psihologs Bū Hejlskovs- Elvēns, kas specializējas problēmizraisošas uzvedības jautājumos.

Noslēgusies 45. Starptautiskā bērnu mākslas konkursa "Lidice 2017" Latvijas kārta. Tika iesūtīti 1165 darbi no 49 Latvijas novadiem un pilsētām. Starp 190 Latvijas kārtas laureātiem ir mūsu Valērija Zaharenko no 3.b klases un Darja Grigorjeva no 7.a klases.

Sveicam Olaini 50. dzimšanas dienā! Olaines 1. vidusskolas organizētie pasākumi.

2017. gada 10. februārī katrs12. klases skolēns saņēma piederības zīmi skolai - žetona gredzenu.

Olaines 1. vidusskola uzsāk 2010. gadā dzimušo bērnu reģistrāciju pamatizglītības ieguves uzsākšanai
2017./2018. mācību gadā.

Olaines 1. vidusskola uzsāk piecgadīgo un sešgadīgo bērnu reģistrāciju pirmsskolas izglītības programmā
2017./2018.m.g.

Armands Berķis tagad mācās ASV un viss Olaines 1. vidusskolas kolektīvs novēl viņam veiksmi!

No 31.08.2016. skolas kancelejā Olaines novadā deklarētie Olaines 1. vidusskolas skolēni var saņemt braukšanas kartiņas. Līdzi jāņem 3x4 cm fotogrāfija.

Esam saņēmuši Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Pierīgas novadu organizācijas diplomu un nomināciju "Aktīvākā arodorganizācija" 2015./2016. mācību gadā.

Saskaņā ar Saistošo noteikumu 4.2. punktu, ja izglītojamais nozaudē vai sabojā izsniegto skolēna braukšanas karti, izglītojamā vecākiem jāiesniedz iesniegums izglītības iestādes direktoram atkārtotas braukšanas kartes saņemšanai.

Lai nepieļautu, ka skolēns dienu vai pat vairākas dienas neapmeklē skolu un par to, iespējams, nezina arī vecāki, apstiprināti Ministru Kabineta noteikumi Nr.89., kas stājās spēkā 2011. gada 4. februārī. Lūdzam vecākus ievērot skolā noteikto kārtību par kavējumu pieteikšanu.