Aktualitātes

Noslēdzošajās nedēļas pirms vasaras brīvlaika sākuma 4.klašu skolēniem Sports un veselība peldēšanas stundas laikā apguva drošas peldēšanas prasmes.

2024. gada 22. maijā stājās spēkā grozījumi Izglītības likumā, kas paredz tiesības skolēniem, kuri apgūst vispārējo pamatizglītības programmu, rakstveidā atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas apguves.

 

Olaines 1. vidusskola - Tava izvēle labākai nākotnei!

Sīkāka informācija

Skolas bibliotēkas Domātavā no 4.aprīļa aplūkojama olainietes Māras Auzas ilustrācijas Raiņa dzejai ar domu par Ukrainu "Šis brīdis mums jāpārvar".

12. klases skolnieces Kate un Dana, starpdisciplinārā projekta darba ietvaros, veidoja skolas žurnālu, lai veicinātu skolēnu iesaisti skolas dzīvē. Žurnāla izveidē tika ņemtas vērā skolēnu vēlmes un ieteikumi. Patīkamu lasīšanu!

Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitings

Draudzīgā aicinājuma fonds katru gadu apkopo un novembrī publicē  vidusskolu beidzēju sasniegumus ar mērķi izveidot Latvijas skolu, kurās realizē vidējo izglītību, objektīvu vērtējumu pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem. No 2021.gada nenotiek skolu apbalvošana.
 

 

 

 

Misija
Nodrošināt mūsdienīgu, kvalitatīvu izglītību sakārtotā un atbalstošā vidē, veicinot godīgu, radošu un atbildīgu personību izaugsmi.
Vīzija
Olaines 1. vidusskola - konkurētspējīga un inovatīva skola ikvienam skolēnam.
Vērtības
Attīstība. Atbildība. Sadarbība. Cieņa. Kvalitāte.

Lai nepieļautu, ka skolēns dienu vai pat vairākas dienas neapmeklē skolu un par to, iespējams, nezina arī vecāki. Lūdzam vecākus ievērot skolā noteikto kārtību par kavējumu pieteikšanu.