Aktualitātes

Š. g. 25.05 skolas aktu zālē pulcējās sākumskolēni, lai priecātos par šī gada sasniegumiem, labi padarītajiem darbiem un saņemtu pelnītās pateicības.

Š. g. 17. maijā Olaines 1. vidusskolas 2. – 4. klašu koris piedalījās starpnovadu (Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils un Siguldas) vispārizglītojošo skolu koru sadziedāšanās svētku koncertā "Sadziedam Daugavas krastā", kas bija veidots kā simbolisks XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ieskaņas koncerts.

21.04. pie mums akcija "Atpakaļ uz skolu 2015", kuru organizē Eiropas Komisija un koordinē Klubs Māja un Eiropas Kustība. 

Skolas padome 23.aprīlī organizēja gadskārtējo skolas vecāku konferenci. Konferences tēma: videi draudzīgas vērtību sistēmas un rīcības veidošana mūsu skolā ceļā uz Eko skolas statusu.

No 1.aprīļa pirmdienās un trešdienās no plkst.16.00 līdz plkst.18.00 skolā notiek lidmodelisma pulciņš. Tiek aicināti visi interesenti!

Jaunsargu nodarbības notiks pirmdienās, trešdienās plkst. 17.30 – 19.30, 113. kabinetā. Pirmā nodarbība 13. aprīlī.

Kopā esam savākuši 12 275.65 kg makulatūras!!!

 Apsveicam konkursa uzvarētājus:
1.vieta – 3.c klasei (kl.audz. V.Kušķe) – 1658,98 kg

Šogad bateriju vākšanas konkursā piedalījās 22 klases.
Kopā esam savākuši 221 kg 595 g izlietoto bateriju!!!
Superbalva un 1.vieta - 4.b klasei (kl.audz. S.Medne)– 46 kg 310 g

Labdarības nedēļā „Atver sirdi”  saziedotā naudas summa –
2591,90€

Olaines 1. vidusskolas skolēnu parlaments aicina piedalīties no 8. līdz 13. decembrim labdarības nedēļā

„Atver sirdi!”
Visi labdarības nedēļā iegūtie līdzekļi tiks ziedoti divu māsiņu, Olaines novada, Medemciema iedzīvotāju - 

Vanesas (8 mēneši) un Nikolas (6 gadi) rehabilitācijai

Swedbank, sveicot pedagogus Skolotāju dienā, dāvināja portatīvo datoru. To 3.oktobrī filiāles „Olaine” vadītāja Kristīne Elnione  pasniedza Olaines 1.vidusskolas struktūrvienībai - Olaines sākumskolai.

Lepojamies ar 8.b klases skolnieci Emīliju Elizabeti Zanderi!

No 28.08.2014. skolas kancelejā Olaines novadā deklarētie Olaines 1. vidusskolas skolēni var saņemt braukšanas kartiņas. Līdzi jāņem 3x4 cm fotogrāfija.

1. - 3. klašu skolēniem tiek nodrošinātas valsts dotētas brīvpusdienas. Pamatojoties uz 2012.gada 26.septembra Olaines novada domes lēmumu par ēdināšanas pakalpojumu maksu Olaines 1 .vidusskolā un 2. vidusskolā, kopgalda pusdienas 4. - 12. klašu skolēniem tiek līdzfinansētas no pašvaldības līdzekļiem.

Saskaņā ar Saistošo noteikumu 4.2. punktu, ja izglītojamais nozaudē vai sabojā izsniegto skolēna braukšanas karti, izglītojamā vecākiem jāiesniedz iesniegums izglītības iestādes direktoram atkārtotas braukšanas kartes saņemšanai.

  • Izdot jaunu Skolas padomes reglamentu (sakarā ar izmaiņām Izglītības likumā).
  • Skolas padomē iekļaut Ingu Balodi un Gunitu Siliņu (sakarā ar to, ka 2 vecāki zaudējuši Skolas padomes locekļa statusu).
  • Noteikt, ka skolēnu vecākiem ir tiesības pilnībā vai daļēji finansēt klašu skolēnu mācību ekskursijas.
  • Ieteikt skolas vadībai izvērtēt iespējas organizēt skolā angļu valodas apmācību pa līmeņiem.

Lai nepieļautu, ka skolēns dienu vai pat vairākas dienas neapmeklē skolu un par to, iespējams, nezina arī vecāki, apstiprināti Ministru Kabineta noteikumi Nr.89., kas stājās spēkā 2011. gada 4. februārī. Lūdzam vecākus turpmāk ievērot skolā noteikto kārtību par kavējumu pieteikšanu.