Aktualitātes

JDK ''Dzēve'' 21.maijā jau otro reizi uzstājās Inčukalna deju svētkos.

27. maijā Ķekavā notiks septiņu novadu skolu koru sadziedāšanās koncerts “Skaņā dziesmā vesels gars”, kurā piedalīsies18 kori, pulcējot uz skatuves gandrīz 700 skolēnu.

Nopriecājušies par bagātīgu dāvanu no Monreālas latviešu sabiedriskā centra ekskursijai pa Vidzemes līvu vietām, sākām gatavot to (balva 400€ Latvijas izzināšanai).

Šogad par programmas “Panākumu Universitāte” apguvi tālākizglītības apliecības, cītīgi apmeklējot lekcijas – diskusijas un piedaloties BA Turība organizētajās radošajās darbnīcās, saņēma 23 jaunieši -11.klašu skolēni.

Monreālas Latviešu sabiedriskais centrs izsludināja pieteikšanos ekskursiju projektam "Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi". Uzrakstot pieteikumu, mācību ekskursijai var iegūt līdz 400.00€ finansējumu.

Kopā esam savākuši 13 tonnas un 761.343 kg makulatūras!!!
Apsveicam konkursa uzvarētājus:

  • 1.vieta – 2.c klasei (kl.audz. S.Teile)– 2381 kg
  • 2.vieta – 4.c klasei (kl.audz. V.Kušķe)– 2163,5 kg

Kopā esam savākuši 396 kg 375 g izlietoto bateriju!!!

  • 1.vieta - 1.b klasei (kl.audz. S.Medne)– 107 kg
  • 2.vieta – 4.c klasei (kl.audz. V.Kušķe)– 87 kg 685 g

Lepojamies ar mūsu skolēniem un absolventiem - "Jauniešu gada balvas" laureātiem:

2015.gada 12.novembrī Vidzemes koncertzālē „Cēsis” notika Draudzīgā aicinājuma fonda balvu pasniegšanas svinīgā ceremonija skolu reitinga konkursā. Tajā tika apbalvotas tās 55 Latvijas skolas, kuru absolventiem 2015.gadā bijuši vislabākie sasniegumi centralizētajos eksāmenos. Apkopojums tiek veikts pēc skolēnu gūtajiem rezultātiem latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā, dabas zinātnēs (bioloģija, fizika, ķīmija), vēsturē un skolas kopvērtējuma četrās nominācijās ģimnāzijas (tajā skaitā arī valsts ģimnāzijas), pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas, specializētās skolas.

Sakarā ar lielo skolēnu skaitu maršrutā „ VAIVADI - MEŽSĒTAS– VĪKSNAS (PURIŅI) – DĀVI – IELEJAS – BLIJAS – JAUNOLAINE – OLAINE”  (AUTOBUSS NR.3) no 12. oktobra no rīta no gala punkta kursē divi mikroautobusi (viens aiz otra) atbilstoši grafikam.

No 27.08.2015. skolas kancelejā Olaines novadā deklarētie Olaines 1. vidusskolas skolēni var saņemt braukšanas kartiņas. Līdzi jāņem 3x4 cm fotogrāfija.

Olaines 1.vidusskolā ir uzsākti bibliotēkas rekonstrukcijas (paplašināšanas) un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanas darbi saskaņā ar SIA „Komunālprojekts Jelgava” izstrādāto projektu ”Olaines 1.vidusskolas bibliotēkas rekonstrukcija”. Vienlaikus tiks ierīkota ventilācija aktu zālē.

Saskaņā ar Saistošo noteikumu 4.2. punktu, ja izglītojamais nozaudē vai sabojā izsniegto skolēna braukšanas karti, izglītojamā vecākiem jāiesniedz iesniegums izglītības iestādes direktoram atkārtotas braukšanas kartes saņemšanai.

Lai nepieļautu, ka skolēns dienu vai pat vairākas dienas neapmeklē skolu un par to, iespējams, nezina arī vecāki, apstiprināti Ministru Kabineta noteikumi Nr.89., kas stājās spēkā 2011. gada 4. februārī. Lūdzam vecākus ievērot skolā noteikto kārtību par kavējumu pieteikšanu.