Līdz
absolventu salidojumam

???

 

Aktualitātes

Ozoli aug un dzīvo 700-800 gadu. Tev, mana skola, novēlu Saules mūžu! Vissiltākais pateicos audzinātājām- S. Garozai (bieži Jūs atceros), J. Skrobkai, B. Muižniecei, direktoram- J. Volānam! Lai sekmīgs, radošs, gaišs un saulains VISA kolektīva un katram SAVS CEĻŠ!

 Ar cieņu- Kristine Beitāne- 30. izlaidums- skolotāja S. Garoza

12.12. plkst.17.00 Olaines 1.vidusskolas esošo un bijušo darbinieku skolas jubilejas pasākums „Gaismu svinēsim mēs”

Informācija - salidojums

Skolas 50 gadu jubileju svin visi, gan bijuši skolēni un darbinieki, gan esošie. Skolēnu parlaments rīko dažādas aktivitātes pašreizējiem skolēniem.

Informējam, ka šī gada 27. novembrī mūsu skola pievienojas skolotāju arodbiedrības organizētajam streikam un skolā mācību stundas un citas nodarbības nenotiks. Lūdzam bērnus uz skolu nesūtīt!

Skolas administrācija

17.11.2015. svinīgie pasākumi, kuros Latvijas dzimšanas dienai par godu dāvanu saviem skolas biedriem bija sagatavojuši  dziedātāji, runātāji un dejotāji.

2015.gada 12.novembrī Vidzemes koncertzālē „Cēsis” notika Draudzīgā aicinājuma fonda balvu pasniegšanas svinīgā ceremonija skolu reitinga konkursā. Tajā tika apbalvotas tās 55 Latvijas skolas, kuru absolventiem 2015.gadā bijuši vislabākie sasniegumi centralizētajos eksāmenos. Apkopojums tiek veikts pēc skolēnu gūtajiem rezultātiem latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā, dabas zinātnēs (bioloģija, fizika, ķīmija), vēsturē un skolas kopvērtējuma četrās nominācijās ģimnāzijas (tajā skaitā arī valsts ģimnāzijas), pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas, specializētās skolas.

Nepieciešami sekojoši pedagogi:

  • pagarinātās dienas grupas skolotājs;
  • speciālais pedagogs;
  • izglītības psihologs;
  • logopēds.

Sakarā ar lielo skolēnu skaitu maršrutā „ VAIVADI - MEŽSĒTAS– VĪKSNAS (PURIŅI) – DĀVI – IELEJAS – BLIJAS – JAUNOLAINE – OLAINE”  (AUTOBUSS NR.3) no 12. oktobra no rīta no gala punkta kursē divi mikroautobusi (viens aiz otra) atbilstoši grafikam.

No 27.08.2015. skolas kancelejā Olaines novadā deklarētie Olaines 1. vidusskolas skolēni var saņemt braukšanas kartiņas. Līdzi jāņem 3x4 cm fotogrāfija.

Olaines 1.vidusskolā ir uzsākti bibliotēkas rekonstrukcijas (paplašināšanas) un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanas darbi saskaņā ar SIA „Komunālprojekts Jelgava” izstrādāto projektu ”Olaines 1.vidusskolas bibliotēkas rekonstrukcija”. Vienlaikus tiks ierīkota ventilācija aktu zālē.

Saskaņā ar Saistošo noteikumu 4.2. punktu, ja izglītojamais nozaudē vai sabojā izsniegto skolēna braukšanas karti, izglītojamā vecākiem jāiesniedz iesniegums izglītības iestādes direktoram atkārtotas braukšanas kartes saņemšanai.

Lai nepieļautu, ka skolēns dienu vai pat vairākas dienas neapmeklē skolu un par to, iespējams, nezina arī vecāki, apstiprināti Ministru Kabineta noteikumi Nr.89., kas stājās spēkā 2011. gada 4. februārī. Lūdzam vecākus ievērot skolā noteikto kārtību par kavējumu pieteikšanu.