Aktualitātes

Skolēnu kavējumi

Lai nepieļautu, ka skolēns dienu vai pat vairākas dienas neapmeklē skolu un par to, iespējams, nezina arī vecāki. Lūdzam vecākus ievērot skolā noteikto kārtību par kavējumu pieteikšanu.


Ja skolēns slimības vai kādu citu apstākļu dēļ nevar apmeklēt skolu vai ierasties skolā uz mācību sākumu vai kādu mācību stundu, vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem ir pienākums par to informēt klases audzinātāju līdz konkrētās dienas plkst.9.00, piesakot kavējumu e-klasē sadaļā Kavējuma pieteikšana, norādot kavējuma iemeslu un laika periodu. Ja tehnisku apstākļu dēļ tas nav iespējams, tad informē ar īsziņu uz klases audzinātāja norādīto tālruņa numuru.
 

Semestrī drīkst būt ne vairāk kā 3 vecāku pieteikumi/zīmes par īslaicīgu (līdz 3 dienām) kavējumu (izņemot kavējumus īpašu apstākļu dēļ). Pretējā gadījumā skolēns iesniedz ārsta izziņu pirmajā dienā pēc slimošanas. Ar īpašajiem apstākļiem  saprot profesionālas ievirzes  izglītības iestāžu un organizāciju, interešu izglītības pasākumus, kas saistīti ar sacensībām, konkursiem, nometnēm utt.
 

Atpūtas ceļojuma dēļ gadā drīkst būt kavētas ne vairāk kā 10 darba dienas. Pirms došanās ceļojumā skolēns saskaņo savu individuālo prombūtnes mācību plānu ar visiem priekšmetu skolotājiem.
 

Klases audzinātājs, saņemot kavējuma pieteikumu e-klasē, nekavējoties reģistrē to kā skolēna kavējuma attaisnojuma apliecinājumu.
 

Kavējumi, kas saistīti ar piedalīšanos skolas atbalstītajos pasākumos, tiek uzskatīti par attaisnotiem bez kavējumu zīmes vai pieteikuma e-klasē.
 

Kavējums nav attaisnojums mācību vielas neapgūšanai.
 

Ja skolēnam semestrī ir vairāk nekā 20 neattaisnoti kavētas stundas, informācija tiek ievietota Valsts izglītības informācijas sistēmā turpmākai starpinstitucionālai rīcībai.

Olaines 1.vidusskolas administrācija

 

Pievienot komentāru

Jūsu vārds:
Komentārs:
  This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
Attēlā redzamais kods: