Aktualitātes Olaines sākumskolā

Sekojot IZM  norādēm par COVID saslimstības mazināšanu izglītības iestādēs, informējam, ka no 27.10.2020. pagarinātās dienas grupas notiks tikai 1.e, 1.h klasei un atsevišķas speciālās pagarinātās dienas grupas skolēniem no 2.d klases un 3.g klases.

 

Lūgums sekot turpmākajiem norādījumiem e-klasē. Neskaidrību gadījumā sazināties ar klašu audzinātājiem.

Paldies par sapratni!

Ar cieņu, direktora vietniece Velda Veinberga

Olaines 1.vidusskolas struktūrvienības
 Olaines sākumskolas