Aktualitātes Olaines sākumskolā

Olaines 1.vidusskolas
struktūrvienības
Olaines sākumskolas
audzināšanas un ārpusstundu pasākumu plāns
2017./2018.m.g.

 

Pasākumi, ko iespējams apmeklēt skolā, bet tos neorganizē skola

Olaines 1.vidusskolas struktūrvienības
 Olaines sākumskolas

2017./2018. mācību gads

Sākumskolas skolotājas, klašu audzinātājas:
1.d klase – Laila Strausa-Krūmiņa
1.e klase – Nadežda Mandrika
1.f klase – Liene Dzirkale
1.g klase – Alina Žitenko
2.d klase – Guna Gasparoviča
2.e klase – Tatjana Bardova
3.d klase – Vita Dūra
3.e klase – Valnetīna Ivaņicka
4.d klase – Aina Vētra-Zemture
4.e klase – Tatjana Bardova
4.f klase – Ilze Šteinburga

Olaines 1.vidusskolas struktūrvienības
Olaines sākumskolas
pagarinātas dienas grupas dienas, laiki, pedagogi, telpas,dienas režīms [PDF]
2017./2018.m.g.