Aktualitātes Olaines sākumskolā

Sākot ar 31.01.2018. skolēnu autobusi Jaunolainē no rīta un pēcpusdienā apstāsies stāvvietā pie jaunā Sporta nama.
Šoferiem apstāties pirms tiltiņa ir aizliegts, jo bērni skrien pāri ceļam un apdraud savu un citu drošību.

Olaines sākumskolas 2017./2018. mācību gada valsts pārbaudes garbu grafiks

Olaines sākumskola 1.februārī uzsāk 2011.gadā dzimušo bērnu reģistrāciju pamatizglītības ieguves uzsākšanai
2018./2019. mācību gadā.

Olaines 1.vidusskolas
struktūrvienības
Olaines sākumskolas
audzināšanas un ārpusstundu pasākumu plāns
2017./2018.m.g.

 

Pasākumi, ko iespējams apmeklēt skolā, bet tos neorganizē skola

Olaines 1.vidusskolas struktūrvienības
 Olaines sākumskolas

2017./2018. mācību gads

Sākumskolas skolotājas, klašu audzinātājas:
1.d klase – Laila Strausa-Krūmiņa
1.e klase – Nadežda Mandrika
1.f klase – Liene Dzirkale
1.g klase – Alina Žitenko
2.d klase – Inga Stariņa
2.e klase – Tatjana Bardova
3.d klase – Vita Dūra
3.e klase – Valnetīna Ivaņicka
4.d klase – Aina Vētra-Zemture
4.e klase – Tatjana Bardova
4.f klase – Ilze Šteinburga

Olaines 1.vidusskolas struktūrvienības
Olaines sākumskolas
pagarinātas dienas grupas dienas, laiki, pedagogi, telpas,dienas režīms [PDF]
2017./2018.m.g.