Aktualitātes Olaines sākumskolā

Olaines 1. vidusskolas struktūrvienība Olaines sākumskola 1.februārī uzsāk 2015.gadā dzimušo bērnu reģistrāciju pamatizglītības ieguves uzsākšanai
2022./2023. mācību gadā.