Aktualitātes Olaines sākumskolā

Olaines sākumskola 3.februārī uzsāk 2013.gadā dzimušo bērnu reģistrāciju pamatizglītības ieguves uzsākšanai
2020./2021. mācību gadā.

Olaines 1.vidusskolas struktūrvienības
 Olaines sākumskolas