Kontakti

Olaines 1.vidusskola

Zeiferta iela 4, Olaine
Olaines novads, Latvija
LV-2114

sekretāre: 67962959; mob.: 28345273
fakss: 67147301

E-pasts:

Mūsu atrašanās vieta:
  

Skolas rekvizīti:

Olaines 1. vidusskola
Zeiferta iela 4, Olaine, LV2114
Reģ.Nr.90000023854
A/S "Swedbank"
Kods: HABALV22
konts: LV49HABA0551036027360 (uz šo kontu lūdzam ziedojumus neskaitīt)

 


Amats
Vārds, uzvārds
Kontaktinformācija
Skolas direktors
Jāzeps Volāns
67962959 (sekretāre)
Direktora vietniece mācību darbā

Ruta Ličāgina

67147302
Direktora vietniece mācību darbā
Elita Kalnbērza
67147302
Direktora vietniece mācību darbā

Agnese Paegle

67512856
Direktora vietniece audzināšanas darbā
 Inese Protopopova
67147305
Direktora vietniece informātikā

Brigita Melnace

67147303
Direktora vietniece mācību darbā Olaines sākumskolā
Aiga Sakne
67811298
Direktora vietnieks saimniecības jautājumos

Juris Odiņš

 

 


Rekvizīti maksājumiem par pusdienām:

SIA Baltic Restaurants Latvia
PVN reģ.nr.: LV40003556833
Bankas nosaukums: AS Swedbank
Konts: LV15HABA0551040515677
Bankas kods: HABALV22