Skolēnu parlaments

Olaines 1. vidusskolas Skolēnu parlaments ir 5. - 12. klašu brīvprātīgu pārstāvju organizatoriskā struktūra, kuras darbības mērķis, pienākumi un tiesības ir sekmēt skolas mācību darbu, organizēt ārpusstundu aktivitātes un veicināt atklātību skolas darbībā.  Olaines 1. vidusskolas Skolēnu parlaments lepojas ar aizrautīgiem, gudriem, aktīviem jauniešiem, kuri gatavi darboties skolas dzīves pilnveidē dažādās jomās un nemitīgi apgūt jaunas zināšanas un prasmes, piedaloties neformālās izglītības pasākumos. Skolēnu parlamenta darbu koordinē direktora vietniece audzināšanas darbā Inese Protopopova.

Parlamenta galvenās aktivitātes

 • Skolēnu anketēšana un viedokļa uzklausīšana

 •  Iekšējās kārtības noteikumu izskatīšana

 • Skolēnu problēmu risināšana

 • Sadarbība ar citu skolu līdzpārvaldēm

 • Informēšana par pasākumiem un konkursiem

 •  Labdarības akcijas

 •  Radoši konkursi un kultūras pasākumi

 

Kā sazināties?

Raksti - parlaments@o1vsk.lv
Seko - https://twitter.com/o1vskparlaments

 

2022./2023. mācību gada parlamenta kodols:

 • Parlamenta prezidents – Ansis Gabrāns (12.a kl.)

 • Parlamenta prezidenta vietniece – Līva Zommere (8.a kl.)

 • Lietvedis – Dīvs Jankavs (9.a kl.)

 • Sabiedrisko attiecību speciāliste – Lauma Apine (8.a kl.)

 • Māksliniecisko aktivitāšu koordinators – Jānis Kivkucāns (8.b kl.)

 • Parlamenta labais gariņšAnna Veronika Priede (11.a kl.)

 • Skolas galvenais DJ – Emīls Rihards Ēvalds (12.d kl.)

 

Darba plāns 2022./2023. mācību gads

Mēnesis

Datums

Aktivitāte

Piezīmes

Septembris

5. – 9.

Parlamenta vēlēšanas klasēs

 

20.

Parlamenta kodola vēlēšanas

 

Oktobris

6.

Mācības projekta “Kontakts” ietvaros

Piedalās arī Olaines 2. vidusskola un RTU Olaines Tehnoloģiju koledža

17.- 21.

Tematiskā nedēļa “Viss par un ap skolēnu parlamentu”

Kahoot, foto orientēšanās

31.

Helovīna tērpu parāde un Kahoot, Just dance, foto orientēšanās

 

Novembris

2.

Mācības projekta “Kontakts” ietvaros

Piedalās arī Olaines 2. vidusskola un RTU Olaines Tehnoloģiju koledža

11.

“Iededz svecīti Lāčplēšiem”

 

14. – 18.

Valsts svētku nedēļa

Dekorēšana, ekrānā informācija

25.

Egles iedegšana

Parlaments un 1. klases

Decembris

16.

Noslēguma pasākums projekta “Kontakts” ietvaros

Piedalās arī Olaines 2. vidusskola un RTU Olaines Tehnoloģiju koledža

20.

Ziemassvētku balle 5. – 8. klasēm

 

21.

Ziemassvētku balle 9. – 12. klasēm

 

Janvāris

27.

Just dance

 

Februāris

7. – 13.

Valentīndienas pasts

 

14.

Fotostūris

 

Valentīndienas balle

 

Marts

20. – 24.

Modes nedēļa

Apģērbu konkurss, radošās darbnīcas, tematiskās dienas

Aprīlis

3.

Joku diena

 

3. – 6.

Lieldienas skolā

Dažādas aktivitātes sākumskolai, olu meklēšanas turnīrs

Maijs

2.

Šaha turnīrs

 

29. – 31.

Skolas gada noslēguma festivāls

Sporta diena, vokālo grupu koncerts/balle, SMU tirdziņi

 

Parlamenta aktivitātes

Mācību gada izvēle: