Skolēnu parlaments

Olaines 1. vidusskolas Skolēnu parlaments ir 5. - 12. klašu brīvprātīgu pārstāvju organizatoriskā struktūra, kuras darbības mērķis, pienākumi un tiesības ir sekmēt skolas mācību darbu, organizēt ārpusstundu aktivitātes un veicināt atklātumu skolas un tās lietu kārtošanā. Skolēnu parlamenta darbu koordinē direktora vietniece audzināšanas darbā Līga Gulbe. No 2008./2009.mācību gada Skolēnu parlamentam ir sava darba telpa - 101. kabinets.

Parlamentam ir izveidota sava facebook.com lapa https://www.facebook.com/O1VSKparlaments/

Parlamenta galvenās aktivitātes

 • Skolēnu anketēšana un viedokļa uzklausīšana

 • Regulāra klašu dežūru pārbaude

 • Iekšējās kārtības noteikumu izskatīšana

 • Skolēnu problēmu risināšana

 • Sadarbība ar citu skolu līdzpārvaldēm

 • Informēšana par pasākumiem un konkursiem

 • AIDS diena

 • Labdarības akcijas

 • Pretsmēķēšanas akcija

 • Radoši konkursi un kultūras pasākumi

 

2017./2018. mācību gada parlamenta kodols:

 • Parlamenta prezidents – Annija Skudra (12.)

 • Parlamenta prezidenta vietniece – Beāte Balode (12.)

 • Lietvede – Krista Viola Vanaga (11.)

 • Sabiedrisko attiecību speciāliste – Agnese Rituma (11.)

 • 5. – 7. klašu parlamentāriešu koordinatore – Valērija Cimoška (11.)

 • Ekoskolas koordinators – Artūrs Brahmanis (11.)

 • Skolas DJ – Artis Segrums (12.)

Klase

Skolēni

5.a

Elīna Vilkena, Paula Kokoreviča

5.b

Santa Trofimova, Agate Gražule

5.c

Kristers Borbals, Daniels Vičmanis

6.a

Beāte Ija Bērziņa, Sintija Rieksta

6.b

Enija Beatrise Pauliņa, Ieva Grundmane

6.c

Lauma Vuškāne, Elīza Apela

7.a

Ansis Gabrāns, Emīls Rihards Ēvalds

7.b

Nikola Gurjanova, Katrīna Petrova

7.c

Rendijs Alens Radionovs, Māris Spriņģis

8.a

Elīna Bērziņa, Evelīna Šplīta, Artūrs Latkovskis

8.b

Maksims Aleksejevs, Patrīcija Degle

8.c

Tīna Vilāne, Anete Golubcova

9.a

Janīna Lapo

9.b

Sintija Borbale, Daniela Antēna, Kristiāna Dauberga

9.c

Annija Katarīna Bajāre, Ance Ilze Murāne, Helēna Marija Jēģere

10.

Ksenija Vasiļjeva, Sintija Rodze, Signe Valentīna Jejsa, Samanta Čunčule, Dina Osipoviča, Eduards Riekstiņš

11.ab

Maija Osīte, Diāna Kota, Krista Viola Vanaga, Kristīne Fursa, Artūrs Brahmanis, Ksenija Romanoviča, Luiza Valērija Seļezņova, Valērija Cimoška, Rainers Gunārs Bračulis,  Ritvars Gailīts, Agnese Rituma

12.

Beāte Balode, Annija Skudra, Artūrs Pumpurs, Artis Segrums, Zane Stūre, Jānis Pūga

 

Parlamenta aktivitātes

Mācību gada izvēle: