Mācību stundas

 Stundu izmaiņas

20.11.2018.

10.-12. klasēm klases stundas laikā pasākums konferenču zālē
 

 5.a5.b5.c5.d6.a6.b6.c
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       

 

 7.a7.b7.c8.a8.b8.c9.a
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       

 

 9.b9.c10.a10.b11.a11.b12.a12.b
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        

 


 Mācību stundu laiki

Mācību stundas sākas 810 (otrdienās 900).

1. 810 – 850
2. 900 – 940
3. 950 – 1030
pusdienas 20 min.
4. 1050 – 1130
pusdienas 20 min.
5. 1150 – 1230
pusdienas 20 min.
6. 1250 – 1330
7. 1340 – 1420
8. 1430 – 1510
9. 1520 – 1600

Mācību priekšmetu stundu un nodarbību saraksts [PDF]

Mācību priekšmetu stundu saraksts [PDF]

 

Pārbaudes darbu grafiks

Apzīmējumi:
X - pārbaudes darbs visai klasei;
1.
- pārbaudes darbs 1. grupai;
2.
- pārbaudes darbs 2. grupai.

Ja klasei vienlaicīgi ir 2 mācību priekšmeti:
A - pārbaudes darbs angļu valodā;
I - pārbaudes darbs informātikā;
K - pārbaudes darbs krievu valodā;
V - pārbaudes darbs vācu valodā.