Mācību stundas

 Stundu izmaiņas

27.05.2024.
 

 4.a4.b4.c4.d4.e5.a5.b5.c
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        

 

 5.d6.a6.b6.c6.d7.a7.b7.c
1.    -------------   
2.        
3.     Latviešu val. Angļu / Angļu
4.    Latviešu val.SportsSportsLatviešu val.
5.      Latviešu val. 
6.  Vizuālā m.     
7.  ------------- -------------------------- -------------
8.        

 

 7.d8.a8.b8.c8.d9.a9.b9.c
1. -------------      
2. -------------      
3.  datori     
4.  Sociālās zin.     
5. Klases st.-------------Vēsture 201.    
6. Sociālās zin.-------------     
7. Bioloģija -------------    
8.        

 

 9.d10.ab10.cd11.ab11.cd12.ab12.d
1.       
2.       
3.   kīmija   
4.   Ķīmija   
5.       
6.       
7.       
8.       

 


 Mācību stundu laiki 2023./2024.m.g.

Mācību stundas sākas 810 (otrdienās 900)

1. 810 – 850
2. 900 – 940
3. 950 – 1030
pusdienas
4. 1050 – 1130
pusdienas
5. 1150 – 1230
pusdienas
6. 1250 – 1330
pusdienas
7. 1350 – 1430
8. 1440 – 1520
9. 1530 – 1610

Mācību priekšmetu stundu un nodarbību saraksts [PDF]

 

 

 
ATTĀLINĀTI  no 02.11.2020.
Mācību stundas sākas 810 (otrdienās 900).

1. 810 – 850
2. 900 – 940
3. 950 – 1030
4. 1040 – 1120
pusdieno 5.klašu skolēni
5. 1135 – 1215
pusdieno 6.klašu skolēni
6. 1230 – 1310
7. 1320 – 1400
8. 1410 – 1450
9. 1500 - 1540