Mācību stundas

 Stundu izmaiņas

30.10.2020.
 

  5.a5.b5.c5.d6.a6.b 
 1.       
 2.       
 3.       
 4.       
 5.       
 6.       
 7.       
 8.       

 

  6.c6.d7.a7.b7.c7.d 
 1.       
 2.       
 3.angļu val.      
 4.       
 5.       
 6.angļu val.      
 7.       
 8.       

 

  8.a8.b8.c9.a9.b9.c 
 1.       
 2.       
 3.       
 4.       
 5.       
 6.       
 7.       
 8.       

 

  10.a10.c10.d11.a12.a12.b 
 1.       
 2.       
 3.       
 4.       
 5.       
 6.       
 7.       
 8.       

 


 Mācību stundu laiki 2020./2021.m.g.

Mācību stundas sākas 810 (otrdienās 900).

1. 810 – 850
2. 900 – 940
3. 950 – 1030
4. 1040 – 1120
5. 1130 – 1210
6. 1220 – 1300
7. 1310 – 1350
8. 1400 – 1440
9. 1450 – 1530

Mācību priekšmetu stundu un nodarbību saraksts [PDF]

Mācību priekšmetu stundu saraksts [PDF]