Mācību stundas

 Stundu izmaiņas

29.01.2020.
 

 5.a5.b5.c5.d6.a6.b6.c
1.     sociālās zin. 
2.       
3.       
4.       
5.       
6.     vēsture 
7.       
8.       

 

 6.d7.a7.b7.c8.a8.b8.c
1.   matemātika  vēsture
2.  inform./Inform.angļu val.   
3.    inform./Inform.  
4.  matemātika     
5.       
6.      sociālās zin.
7.  -------------    
8.       

 

 9.a9.b9.c10.a11.a11.b12.a12.b
1. -------------   -------------  
2. matemātika    projektuprojektu
3.      dienadiena
4.        
5.        
6.        
7.-------------       
8.        

 


 Mācību stundu laiki

Mācību stundas sākas 810 (otrdienās 900).

1. 810 – 850
2. 900 – 940
3. 950 – 1030
pusdienas 20 min.
4. 1050 – 1130
pusdienas 20 min.
5. 1150 – 1230
pusdienas 20 min.
6. 1250 – 1330
7. 1340 – 1420
8. 1430 – 1510
9. 1520 – 1600

Mācību priekšmetu stundu un nodarbību saraksts [PDF]

Mācību priekšmetu stundu saraksts [PDF]

 

Pārbaudes darbu grafiks [no 2020. gada janvāra plānotie pārbaudes darbi parādās skolēnu e-klases dienasgrāmatā]