Mācību stundas

 Stundu izmaiņas

31.05.2023.

liecību diena
 

 5.a5.b5.c5.d6.a6.b6.c
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       

 

 6.d7.a7.b7.c7.d8.a8.b
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       

 

 8.c8.d9.a9.b9.c9.d10.a
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       

 

  10.d11.a11.d12.a12.c12.d 
 1.       
 2.       
 3.       
 4.       
 5.       
 6.       
 7.       
 8.       

 


 Mācību stundu laiki 2022./2023.m.g.

Mācību stundas sākas 810 (otrdienās 900)

1. 810 – 850
2. 900 – 940
3. 950 – 1030
pusdienas
4. 1050 – 1130
pusdienas
5. 1150 – 1230
pusdienas
6. 1250 – 1330
pusdienas
7. 1350 – 1430
8. 1440 – 1520
9. 1530 – 1610

Mācību priekšmetu stundu un nodarbību saraksts [PDF]

 

 

 
ATTĀLINĀTI  no 02.11.2020.
Mācību stundas sākas 810 (otrdienās 900).

1. 810 – 850
2. 900 – 940
3. 950 – 1030
4. 1040 – 1120
pusdieno 5.klašu skolēni
5. 1135 – 1215
pusdieno 6.klašu skolēni
6. 1230 – 1310
7. 1320 – 1400
8. 1410 – 1450
9. 1500 - 1540