Mācību stundas

 Stundu izmaiņas

21.11.2019.
 

 5.a5.b5.c5.d6.a6.b6.c
1. -------------     
2.sociālās zin.  Latviešu val.   
3.       
4.       
5.       
6.-------------  Sociālās zin.   
7.       
8.       

 

 6.d7.a7.b7.c8.a8.b8.c
1.     latviešu val. 
2.     matemātika 
3.       
4.       
5.  Latviešu val.    
6.  Matemātika    
7.  Matemātika klases st.  
8.    latviešu val.  

 

 9.a9.b9.c10.a11.a11.b12.a12.b
1.   -------------  mācībumācību
2.   Fizika  ekskursijaekskursija
3.     Latviešu val.  
4.     Latviešu val.  
5.  MatemātikaVizuālā m. Matemātika  
6.   Latviešu val.Vācu / KrievuVācu / Krievu  
7.   Inform./Inform.Latviešu val.-------------  
8.   inform./Inform.--------------------------  

 


 Mācību stundu laiki

Mācību stundas sākas 810 (otrdienās 900).

1. 810 – 850
2. 900 – 940
3. 950 – 1030
pusdienas 20 min.
4. 1050 – 1130
pusdienas 20 min.
5. 1150 – 1230
pusdienas 20 min.
6. 1250 – 1330
7. 1340 – 1420
8. 1430 – 1510
9. 1520 – 1600

Mācību priekšmetu stundu un nodarbību saraksts [PDF]

Mācību priekšmetu stundu saraksts [PDF]

 

Pārbaudes darbu grafiks

Apzīmējumi:
X - pārbaudes darbs visai klasei;
1.
- pārbaudes darbs 1. grupai;
2.
- pārbaudes darbs 2. grupai.

Ja klasei vienlaicīgi ir 2 mācību priekšmeti:
A - pārbaudes darbs angļu valodā;
I - pārbaudes darbs informātikā;
K - pārbaudes darbs krievu valodā;
V - pārbaudes darbs vācu valodā.