Mācību stundas

 Stundu izmaiņas

30.11.2020.
 

  5.a5.b5.c5.d6.a6.b 
 1.       
 2.       
 3.       
 4.       
 5.       
 6.       
 7.       
 8.       

 

  6.c6.d7.a7.b7.c7.d 
 1.       
 2.       
 3.       
 4.       
 5.       
 6.       
 7.       
 8.       

 

  8.a8.b8.c9.a9.b9.c 
 1.       
 2.       
 3.       
 4.       
 5.       
 6.       
 7.       
 8.       

 

  10.a10.c10.d11.a12.a12.b 
 1.       
 2.       
 3.       
 4.       
 5.       
 6.       
 7.       
 8.       

 


 Mācību stundu laiki 2020./2021.m.g.

Mācību stundas sākas 810 (otrdienās 900).

1. 810 – 850
2. 900 – 940
3. 950 – 1030
4. 1040 – 1120
5. 1130 – 1210
6. 1220 – 1300
7. 1310 – 1350
8. 1400 – 1440
9. 1450 – 1530

Mācību priekšmetu stundu un nodarbību saraksts [PDF]

Mācību priekšmetu stundu saraksts [PDF]

 

Mācību stundu laiki
no 02.11.2020.
Mācību stundas sākas 810 (otrdienās 900).
1. 810 – 850
2. 900 – 940
3. 950 – 1030
4. 1040 – 1120
pusdieno 5.klašu skolēni
5. 1135 – 1215
pusdieno 6.klašu skolēni
6. 1230 – 1310
7. 1320 – 1400
8. 1410 – 1450
9. 1500 - 1540