Mācību stundas

 Stundu izmaiņas

11.12.2023.
 

 5.a5.b5.c5.d6.a6.b6.c
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       

 

 6.d7.a7.b7.c7.d8.a8.b
1.     ------------- 
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       

 

 8.c8.d9.a9.b9.c9.d10.a
1.  -------------    
2.  -------------    
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       

 

  10.c11.a11.c12.a12.d 
 1.       
 2.       
 3.       
 4.       
 5.       
 6.       
 7.       
 8.       

 


 Mācību stundu laiki 2023./2024.m.g.

Mācību stundas sākas 810 (otrdienās 900)

1. 810 – 850
2. 900 – 940
3. 950 – 1030
pusdienas
4. 1050 – 1130
pusdienas
5. 1150 – 1230
pusdienas
6. 1250 – 1330
pusdienas
7. 1350 – 1430
8. 1440 – 1520
9. 1530 – 1610

Mācību priekšmetu stundu un nodarbību saraksts [PDF]

 

 

 
ATTĀLINĀTI  no 02.11.2020.
Mācību stundas sākas 810 (otrdienās 900).

1. 810 – 850
2. 900 – 940
3. 950 – 1030
4. 1040 – 1120
pusdieno 5.klašu skolēni
5. 1135 – 1215
pusdieno 6.klašu skolēni
6. 1230 – 1310
7. 1320 – 1400
8. 1410 – 1450
9. 1500 - 1540