Mācību stundas

 Stundu izmaiņas

28.09.2022.
 

 5.a5.b5.c5.d6.a6.b6.c
1.   diz un tehn M/---   
2.Teātra m.      
3.       
4.       
5.Diz un tehn M/---      
6.-------------     -------------
7.       
8.       

 

 6.d7.a7.b7.c7.d8.a8.b
1.  -------------    
2.  -------------    
3.       
4. Klases st.     
5.      Matemātoka 203.
6. -------------   Matemātika 217. 
7.   ------------- --------------------------
8.       

 

 8.c8.d9.a9.b9.c9.d10.a
1.-------------      
2.       
3.  latviešu val.sports vēsture 303. 
4.  latviešu val.sports matemātika 
5.     matemātika 303. 
6.     -------------vēsture
7.    -------------------------- 
8.    -------------  

 

  10.d11.a11.d12.a12.c12.d 
 1.-------------      
 2.-------------      
 3.ģeogrāfija      
 4.       
 5.       
 6.       
 7.       
 8.       

 


 Mācību stundu laiki 2022./2023.m.g.

Mācību stundas sākas 810 (otrdienās 900)

1. 810 – 850
2. 900 – 940
3. 950 – 1030
pusdienas
4. 1050 – 1130
pusdienas
5. 1150 – 1230
pusdienas
6. 1250 – 1330
pusdienas
7. 1350 – 1430
8. 1440 – 1520
9. 1530 – 1610

Mācību priekšmetu stundu un nodarbību saraksts [PDF]

 

 

 
ATTĀLINĀTI  no 02.11.2020.
Mācību stundas sākas 810 (otrdienās 900).

1. 810 – 850
2. 900 – 940
3. 950 – 1030
4. 1040 – 1120
pusdieno 5.klašu skolēni
5. 1135 – 1215
pusdieno 6.klašu skolēni
6. 1230 – 1310
7. 1320 – 1400
8. 1410 – 1450
9. 1500 - 1540