Mācību stundas

 Stundu izmaiņas

21.04.2018.
 

 5.a5.b5.c6.a6.b6.c7.a
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       

 

 7.b7.c8.a8.b8.c9.a9.b
1.     Mājt./Mājt.Sports
2.     Mājt./Mājt.vēsture
3.     MatemātikaMājt./Mājt.
4.     MatemātikaMājt./Mājt.
5.     Krievu val.Latviešu val.
6.     SportsMatemātika
7.     -------------Vācu / Krievu
8.       

 

 9.c10.a10.b11.a11.b12.a12.b
1.MatemātikaAngļu val.ķīmijaLatviešu val.Vācu / KrievuMatem(Z)/------- 
2.matemātikaVācu / Krievuvācu / KrievuķīmijaLatviešu val.Matemātika 
3.ķīmijaSportsSportsLatviešu val.Politika un ties.Matemātika 
4.VēstureSportssportsKrievu val.Latviešu val.Matemātika 
5.Mājt./Mājt.VēsturematemātikaMatemātikaMatemātikaSports 
6.Mājt./Mājt.VēsturematemātikaSportsķīmijaLatviešu val. 
7.Vācu / Krievu----------------------------------------------------Vēsture 
8. ----------------------------------------------------------------- 

 


 Mācību stundu laiki

Mācību stundas sākas 810 (otrdienās 900).

1. 810 – 850
2. 900 – 940
3. 950 – 1030
pusdienas 20 min.
4. 1050 – 1130
pusdienas 20 min.
5. 1150 – 1230
pusdienas 20 min.
6. 1250 – 1330
7. 1340 – 1420
8. 1430 – 1510
9. 1520 – 1600

Mācību priekšmetu stundu un nodarbību saraksts [PDF]

Mācību priekšmetu stundu saraksts [PDF]

 

Pārbaudes darbu grafiks

Apzīmējumi:
X - pārbaudes darbs visai klasei;
1.
- pārbaudes darbs 1. grupai;
2.
- pārbaudes darbs 2. grupai.

Ja klasei vienlaicīgi ir 2 mācību priekšmeti:
A - pārbaudes darbs angļu valodā;
I - pārbaudes darbs informātikā;
K - pārbaudes darbs krievu valodā;
V - pārbaudes darbs vācu valodā.