Darbinieki

 

N.p.k. Vārds Uzvārds Mācību joma Audzināmā klase
1. DIANA ABDULLAJEVA Vācu valodas skolotāja  5.b
2. VIKTORIJA AGAFONOVA Krievu valodas skolotāja, Karjeras konsultants 9.a
3. SANTA ARĀJA-BĒRZIŅA Sākumskolas skolotāja 2.b
4. MĀRIS AUZĀNS Sporta skolotājs  
5. ALLA BAIKOVA Spāņu valodas skolotāja  
6. INGRĪDA BALODE Sākumskolas skolotāja 2.a
7. LELDA BALODE Bioloģijas skolotāja; Pirmās palīdzības ABC pulciņa vadītāja 10.
8. AIJA BEBRE Sākumskolas skolotāja  4.a
9. ANNIJA BERGMANE Vēstures skolotāja  
10. ALISA BOROVIKOVA Krievu valodas skolotāja  
11. JOLANTA BRIEDE Montesori nodarbību vadītāja  
12. EVA DINSBERGA Sporta skolotāja; Florbola pulciņa vadītāja  
13. NATAĻJA ŅILOVA Angļu valodas skolotāja 5.a
14. INA DOMINA Fizikas skolotāja  8.b
15. LIENE DREIMANE Vēstures, politikas un tiesību skolotāja  
16. BRIGITA ELTERMANE Ģeogrāfijas, ekonomikas un komerczinību skolotāja, Karjeras konsultants  
17. AIVIS ERNSTSONS Mājturības un tehnoloģiju skolotājs; Kokapstrādes pulciņa vadītājs  
18. AIJA FREIMANE Tautas deju skolotāja  
19. ILZE GAILE Sākumskolas skolotāja 3.c
20. SILVIJA GAROZA Matemātikas skolotāja 7.c
21. JURIS GOGULIS Tautas deju skolotājs  
22. LĪGA GULBE Latviešu valodas un literatūras skolotāja  
23. ILONA IVANOVA Matemātikas skolotāja 9.c
24. AIJA JANKAVA Bibliotekāre  
25. TONIJA JUMTIŅA Sākumskolas skolotāja 3.a
26. ELITA KALNBĒRZA Komerczinību skolotāja  
27. LĪGA KĀRKLIŅA Mūzikas skolotāja; Vokālā ansambļa "Cīrulīši" un kora vadītāja  
28. ELĪNA KIRILOVA Sākumskolas skolotāja 1.a
29. VINETA KUŠĶE Sākumskolas skolotāja 2.c
30. INGA LAIPNIECE Latviešu valodas un literatūras skolotāja 11.
31. UNA LAMBERTE Pagarinātās dienas grupas skolotāja  
32. DACE LASMANE Izglītības psihologs  
33. AIVIS LATAKS Sporta skolotājs; Florbola un sporta spēļu pulciņa vadītājs 9.b
34. RUTA LIČĀGINA Matemātikas skolotāja  
35. VALDIS LUSTIKS Latviešu valodas un literatūras skolotājs 7.b
36. SKAIDRA MEDNE Sākumskolas un angļu valodas skolotāja 3.b
37. JOLANTA MEIJERE Latviešu valodas un literatūras skolotāja  
38. BRIGITA MELNACE Informātikas un sociālo zinību skolotāja  
39. DACE MIEZE Mājturības un tehnoloģiju skolotāja  
40. BAIBA MUIŽNIECE Sākumskolas skolotāja 1.b
41. VERONIKA MŪRNIECE Logopēds  
42. NATAĻJA ŅILOVA Angļu valodas skolotāja 5.a
43. VINETA ROMANOVA Pirmsskolas izglītības skolotāja 5-6gadīgie
44. GINTA RŪTENBERGA Speciālais pedagogs  
45. INGA SEĻUKA Angļu valodas skolotāja  
46. SILVIJA SILĀRE Sākumskolas skolotāja; Ilustratoru pulciņa vadītāja 4.b
47. MAIJA SKRINDŽEVSKA Pirmsskolas izglītības skolotāja 5-6gadīgie
48.  KRISTĪNE STAFECKA Ķīmijas skolotāja  
49. EVELĪNA STEPIŅA Matemātikas skolotāja  
50. ANDA STRODE Latviešu valodas un literatūras skolotāja 6.b
51. IVETA SVARINSKA Angļu valodas skolotāja  
52. INDARS ŠABOVICS Bibliotekārs  
53. SANITA ŠEFLERE Mūzikas skolotāja, Vokālā ansambļa "Unda" vadītāja  6.a
54. SANDRA TEILE Sākumskolas skolotāja 4.c
55. INNA TIŠČENKO Krievu valodas skolotāja  
56. IVETA TĪSENKOPFA Sociālais pedagogs  
57. JĀNIS TKAČUKS Vizuālās mākslas un kulturoloģijas skolotājs, Mākslas un foto pulciņu vadītājs 8.c
58. MĀRIS TRANKALIS Vokāli instrumentālā ansambļa "6.Alianse" vadītājs  
59. INA VELBERGA Latviešu valodas un literatūras skolotāja; Skolas avīzes "Muša Medū"vadītāja 7.a
60. INESE VILCIŅA Sociālo zinību skolotāja  
61. JĀZEPS VOLĀNS Tehniskās grafikas skolotājs  
62. NATAĻJA VOLOŠINA Koncertmeistare  
63. JURIS ZAKREVSKIS Alpīnisma pulciņa vadītājs  
64. INESE ZĀLE Angļu valodas skolotāja 6.c
65. IVETA ZALPĒTERE Informātikas un programmēšanas pamatu skolotāja 8.a
66. KĀRLIS ZALPĒTERS Matemātikas skolotājs  
67. ANDIS ZEILE Sporta skolotājs; Florbola un atlētiskās vingrošanas pulciņu vadītājs  
68. AIJA ZĪLE Sākumskolas skolotāja 1.c
69. LILIJA ZUJEVA Angļu valodas skolotāja 12.
70. BRIGITA ZUTE

Dabaszinību un ģeogrāfijas skolotāja;
Dabas pulciņa vadītāja

5.c
Olaines sākumskola
68. GUNTA ASME

Sporta skolotāja;
Sporta spēļu pulciņu vadītāja;
Ārsnieciskās vingrošanas nodarbību vadītāja

 
69. TATJANA BARDOVA Sākumskolas skolotāja 2.e, 4.e
70. VITA DŪRA Sākumskolas skolotāja;
Ekoloģijas pulciņa vadītāja
3.d
71. LIENE DZIRKALE Sākumskolas skolotāja; Logopēds;
Logoritmikas nodarbību vadītāja
1.f
72. GUNA GASPAROVIČA Sākumskolas skolotāja;
Attīstošās ritmikas nodarbību vadītāja
2.d
73. AGNESE GRAŽULE Sociālais pedagogs  
74. VALENTĪNA IVAŅICKA Sākumskolas skolotāja 3.e
75. MIROSLAVA KREVĀNE Logopēde  
76. NADEŽDA MANDRIKA Sākumskolas skolotāja 1.e
77. JOLANTA MEIJERE Latviešu valodas un literatūras skolotāja  
78. TATJANA PINČUKA Angļu valodas skolotāja  
79. LAILA STRAUSA-KRŪMIŅA Sākumskolas skolotāja 1.d
80. ILZE ŠTEINBURGA Speciālais pedagogs; Sākumskolas skolotāja 4.f
81. VELDA VEINBERGA Angļu valodas skolotāja  
82. AINA VĒTRA-ZEMTURE Sākumskolas skolotāja;
Ritmikas pulciņa vadītāja
3.d
83. OLGA ZUJEVIČA Mūzikas skolotāja; Vokālā ansambļa vadītāja  
84. ALINA ŽITENKO Sākumskolas skolotāja 1.g
85. ANTRA ŽUROVSKA Sākumskolas skolotāja;
Vizuālās mākslas pulciņu vadītāja