Darbinieki

 

N.p.k. Vārds Uzvārds Mācību joma Audzināmā klase
1. VIKTORIJA AGAFONOVA Karjeras konsultants 5.a 
2. GUNTA ASME Sporta skolotāja,
Florbola un Sporta spēļu pulciņa vadītāja
 
3. MĀRIS AUZĀNS Sporta skolotājs  
4. INGRĪDA BALODE Sākumskolas skolotāja 3.a
5. LELDA BALODE Bioloģijas skolotāja;
Pirmās palīdzības ABC pulciņa vadītāja
11.
6. AGNIJA BRIEDE Sākumskolas skolotāja 1.a
7. JOLANTA BRIEDE Montesori nodarbību vadītāja  
8. ILZE DAMBERGA Izglītības psihologs  
9. INA DOMINA Fizikas skolotāja 9.b
10. LIENE DREIMANE Vēstures, politikas un tiesību skolotāja  
11. BRIGITA ELTERMANE Ģeogrāfijas, ekonomikas un komerczinību skolotāja  
12. AIVIS ERNSTSONS Mājturības un tehnoloģiju skolotājs;
Kokapstrādes pulciņa vadītājs
 
13. AIJA FREIMANE Tautas deju skolotāja  
14. ILZE GAILE Sākumskolas skolotāja 4.c
15. SILVIJA GAROZA Matemātikas skolotāja 8.c
16. ANTA GRĪNVALDE Tautas deju skolotāja  
17. ILONA IVANOVA Matemātikas skolotāja 10.b
18. AIJA JANKAVA Bibliotekāre  
19. TONIJA JUMTIŅA Sākumskolas skolotāja 4.a
20. ELITA KALNBĒRZA Komerczinību skolotāja  
21. LĪGA KĀRKLIŅA Mūzikas skolotāja;
Vokālā ansambļa "Cīrulīši" un kora vadītāja
 
22. ELLA KIKUSTE Sociālo zinību skolotāja  
23. ELĪNA KIRILOVA Sākumskolas skolotāja 2.a
24. DAINIS KRAUKLIS Bioloģijas skolotājs  
25. VINETA KUŠĶE Sākumskolas skolotāja 3.c
26. INGA LAIPNIECE Latviešu valodas un literatūras skolotāja 12.
27. UNA LAMBERTE Pagarinātās dienas grupas skolotāja  
28. DACE LASMANE Izglītības psihologs  
29. AIVIS LATAKS Sporta skolotājs; Florbola pulciņa vadītājs 6.b
30. RUTA LIČĀGINA Matemātikas skolotāja  
31. EVIJA LIEPKALNE Latviešu valodas un literatūras skolotāja 5.c
32. VALDIS LUSTIKS Latviešu valodas un literatūras skolotājs 8.b
33. OKSANA MALIŠEVA Vācu valodas skolotāja  
34. SKAIDRA MEDNE Sākumskolas un angļu valodas skolotāja 4.b
35. BRIGITA MELNACE Informātikas skolotāja  
36. DACE MIEZE Mājturības un tehnoloģiju skolotāja  
37. DECE MIĻUNE Speciālāis pedagogs 5.d
38. BAIBA MUIŽNIECE Sākumskolas skolotāja 4.b
39. VERONIKA MŪRNIECE Logopēds  
40. NATAĻJA ŅILOVA Angļu valodas skolotāja 6.a
41. TATJANA ORLOVA Krievu valodas skolotāja  
42. SIGNE RIŅĶE Pagarinātās dienas grupas skolotāja  
43. VINETA ROMANOVA Pirmsskolas izglītības skolotāja 5-6gadīgie
44. INGA SEĻUKA Angļu valodas skolotāja  
45. SILVIJA SILĀRE Sākumskolas skolotāja; Ilustratoru pulciņa vadītāja 1.b
46. MAIJA SKRINDŽEVSKA Pirmsskolas izglītības skolotāja 5-6gadīgie
47. KRISTĪNE STAFECKA Ķīmijas skolotāja  
48. EVELĪNA STEPIŅA Matemātikas skolotāja  
49. ANDA STRODE Latviešu valodas un literatūras skolotāja 7.b
50. IVETA SVARINSKA Angļu valodas skolotāja  
51. INDARS ŠABOVICS Bibliotekārs  
52. SANITA ŠEFLERE Mūzikas skolotāja, Vokālā ansambļa "Unda" vadītāja 7.a
53. INGA ŠĪNA-DZERKALE Sākumskolas skolotāja 3.b
54. NATAĻJA ŠLAJUS Koncertmeistare  
55. ARTURS TEIHMANIS Matemātikas skolotājs;
Programmēšanas pulciņa skolotājs
5.b
56. SANDRA TEILE Sākumskolas skolotāja 1.c
57. IVETA TĪSENKOPFA Sociālais pedagogs  
58. INNA TIŠČENKO Krievu valodas skolotāja  
59. JĀNIS TKAČUKS Vizuālās mākslas un kulturoloģijas skolotājs,
Mākslas un foto pulciņu vadītājs
9.c
60. MĀRIS TRANKALIS Vokāli instrumentālās grupas vadītājs  
61. INA VELBERGA Latviešu valodas un literatūras skolotāja;
Skolas avīzes "Muša Medū"vadītāja
8.a
62. JĀZEPS VOLĀNS Tehniskās grafikas skolotājs  
63. NATAĻJA VOLOŠINA Koncertmeistare  
64. JURIS ZAKREVSKIS Alpīnisma pulciņa vadītājs  
65. INESE ZĀLE Angļu valodas skolotāja 7.c
66. IVETA ZALPĒTERE Informātikas un programmēšanas pamatu skolotāja 9.a
67. KĀRLIS ZALPĒTERS Matemātikas skolotājs  
68. ANDIS ZEILE Sporta skolotājs;
Atlētiskās vingrošanas pulciņa vadītājs
10.a
69. AIJA ZĪLE Sākumskolas skolotāja 2.c
70. LILIJA ZUJEVA Angļu valodas skolotāja  
71. BRIGITA ZUTE Dabaszinību un ģeogrāfijas skolotāja;
Dabas izpētes pulciņa vadītāja
6.c
Olaines sākumskola
1. GUNTA ASME Attīstošās vingrošanas skolotāja  
2. TATJANA BARDOVA Sākumskolas skolotāja 1.e, 3.e
3. VITA DŪRA Sākumskolas skolotāja 4.d
4. LIENE EKŠA Sākumskolas skolotāja 2.f
5. ELĪNA FILIPSONE Sporta skolotāja, Sporta spēļu pulciņa vadītāja  
6. AGNESE GRAŽULE Sociālais pedagogs, pagarinātās grupas skolotāja  
7. VALENTĪNA IVAŅICKA Sākumskolas skolotāja 4.e
8. MIROSLAVA KREVĀNE Logopēds  
9. ALISE MIŠŅEKOVA Angļu valodas skolotāja  
10. NADEŽDA MANDRIKA Sākumskolas skolotāja 1.g
11. TATJANA PINČUKA Angļu valodas skolotāja  
12. INGA STARIŅA Sākumskolas skolotāja 3.d
13. LAILA STRAUSA-KRŪMIŅA Sākumskolas skolotāja  
14. ILZE ŠTEINBURGA Speciālais pedagogs, sākumskolas skolotāja  
15. VELDA VEINBERGA Sākumskolas skolotāja  
16. AINA VĒTRA-ZEMTURE Sākumskolas skolotāja,
Deju ritmikas nodarbību vadītāja
1.d
17. OLGA ZUJEVIČA Mūzikas skolotāja; Vokālā ansambļa vadītāja  
18. ALINA ŽITENKO Sākumskolas skolotāja 2.g
19. ANTRA ŽUROVSKA Sākumskolas skolotāja;
Vizuālās mākslas pulciņu vadītāja
1.f