Darbinieki

 

N.p.k. Vārds Uzvārds Mācību joma Audzināmā klase
1. VIKTORIJA AGAFONOVA Krievu valodas skolotāja 8.a 
2. MĀRIS AUZĀNS Sporta skolotājs  
3. INGRĪDA BALODE Sākumskolas skolotāja  1.b
4. LELDA BALODE Bioloģijas skolotāja; Pirmās palīdzības ABC pulciņa vadītāja 9.a
5. AIJA BEBRE Sākumskolas skolotāja  3.a
6. JOLANTA BRIEDE Montesori nodarbību vadītāja  
7. MĀRĪTE BROKA Vācu valodas skolotāja  
8. ALLA BAIKOVA Spāņu valodas skolotāja  
9. JEĻENA DELEGĀNE Ķīmijas skolotāja  
10. NATAĻJA ŅILOVA Angļu valodas skolotāja  
11. INA DOMINA Fizikas skolotāja, astronomijas pulciņa vadītāja  7.b
12. LIENE DREIMANE Vēstures, politikas un tiesību skolotāja  
13. BRIGITA ELTERMANE Ģeogrāfijas, ekonomikas un komerczinību skolotāja  
14. AIVIS ERNSTSONS Mājturības un tehnoloģiju skolotājs; Kokapstrādes pulciņa vadītājs  
15. AIJA FREIMANE Tautas deju skolotāja  
16. SILVIJA GAROZA Matemātikas skolotāja 6.c
17. JURIS GOGULIS Tautas deju skolotājs  
18. NATAĻJA GROMOVA Koncertmeistare  
19. LĪGA GULBE Latviešu valodas un literatūras skolotāja  
20. ILONA IVANOVA Matemātikas skolotāja 8.c
21. AIJA JANKAVA Bibliotekāre  
22. TONIJA JUMTIŅA Sākumskolas skolotāja; Vides pulciņa vadītāja 2.a
23. ELITA KALNBĒRZA Komerczinību skolotāja  
24. LĪGA KĀRKLIŅA Mūzikas skolotāja; Vokālā ansambļa "Cīrulīši" un kora vadītāja  
25. VINETA KUŠĶE Sākumskolas skolotāja 1.c
26. INGA LAIPNIECE Latviešu valodas un literatūras skolotāja 10. ab
27. UNA LAMBERTE Pagarinātās dienas grupas skolotāja  
28. DACE LASMANE Izglītības psihologs  
29. AIVIS LATAKS Sporta skolotājs; Florbola un sporta spēļu pulciņa vadītājs 8.b
30. RUTA LIČĀGINA Matemātikas skolotāja  
31. VALDIS LUSTIKS Latviešu valodas un literatūras skolotājs  
32. SKAIDRA MEDNE Sākumskolas un angļu valodas skolotāja 2.b
33. JOLANTA MEIJERE Latviešu valodas un literatūras skolotāja  
34. BRIGITA MELNACE Informātikas skolotāja  
35. DACE MIEZE Mājturības un tehnoloģiju skolotāja 9.b
36. BAIBA MUIŽNIECE Sākumskolas skolotāja 4.b
37. VERONIKA MŪRNIECE Logopēds  
38. KATRĪNA NIKOLAJEVA Vēstures skolotāja  
39. ILZE GAILE Sākumskolas un angļu valodas skolotāja 2.c
40. VINETA ROMANOVA Pirmsskolas izglītības skolotāja 5-6gadīgie
41. GINTA RŪTENBERGA Speciālais pedagogs  
42. INGA SEĻUKA Sākumskolas skolotāja 1.a
43. SILVIJA SILĀRE Sākumskolas skolotāja; Ilustratoru pulciņa vadītāja 3.b
44. MAIJA SKRINDŽEVSKA Pirmsskolas izglītības skolotāja 5-6gadīgie
45. LĪGA SOVERE Izglītības psihologs  
46.     Ķīmijas skolotāja  
47. EVELĪNA STEPIŅA Matemātikas skolotāja  
48. ANDA STRODE Latviešu valodas un literatūras skolotāja  5.b
49. IVETA SVARINSKA Angļu valodas skolotāja  
50. INDARS ŠABOVICS Bibliotekārs  
51. SANITA ŠEFLERE Mūzikas skolotāja, Vokālā ansambļa "Unda" vadītāja  5.a
52. SANDRA TEILE Sākumskolas skolotāja 3.c
53. INNA TIŠČENKO Krievu valodas skolotāja  
54. IVETA TĪSENKOPFA Sociālais pedagogs  
55. JĀNIS TKAČUKS Vizuālās mākslas un kulturoloģijas skolotājs, Mākslas un datordizaina pulciņu vadītājs 7.c
56. INA VELBERGA Latviešu valodas un literatūras skolotāja; Skolas avīzes "Muša Medū"vadītāja 6.a
57. INESE VILCIŅA Sociālo zinību skolotāja 6.b
58. SANDRA VILSONE Matemātikas skolotāja 5.c
59. JĀZEPS VOLĀNS Matemātikas un tehniskās grafikas skolotājs  
60. JURIS ZAKREVSKIS Alpīnisma pulciņa vadītājs  
61. INESE ZĀLE Angļu valodas skolotāja 12.
62. IVETA ZALPĒTERE Informātikas un programmēšanas pamatu skolotāja 7.a
63. KĀRLIS ZALPĒTERS Matemātikas skolotājs  
64. ANDIS ZEILE Sporta skolotājs; Florbola pulciņa vadītājs  
65. AIJA ZĪLE Sākumskolas skolotāja 4.a
66. LILIJA ZUJEVA Angļu valodas skolotāja 11.ab
67. BRIGITA ZUTE Dabaszinību un ģeogrāfijas skolotāja; Dabas izpētes pulciņa vadītāja 9.c
Olaines sākumskola
68. GUNTA ASME Sporta skolotāja; Sporta spēļu pulciņu vadītāja  
69. TATJANA BARDOVA Sākumskolas skolotāja 1.e, 3.e
70. VITA DŪRA Sākumskolas skolotāja 2.d
71. LIENE DZIRKALE Sākumskolas skolotāja 1.f
72. GUNA GASPAROVIČA Sākumskolas skolotāja; Rokdarbu pulciņu vadītāja, Attīstošās ritmikas nodarbību vadītāja 1.d
73. AGNESE GRAŽULE Sociālais pedagogs, pagarinātās grupas skolotāja  
74. VALENTĪNA IVAŅICKA Sākumskolas skolotāja; Drāmas pulciņa vadītāja 2.e
75. JOLANTA MEIJERE Latviešu valodas un literatūras skolotāja  
76. ALISE MIŠŅEKOVA Angļu valodas skolotāja  
77. JEĻENA PĒRKONA Logopēds, sākumskolas skolotāja 1.g
78. LAILA STRAUSA-KRŪMIŅA Sākumskolas skolotāja  
79. ILZE ŠTEINBURGA Speciālais pedagogs, sākumskolas skolotāja,  ārstnieciskās vingrošanas nodarbību vadītāja 3.f
80. VELDA VEINBERGA Sākumskolas skolotāja  
81. AINA VĒTRA-ZEMTURE Sākumskolas skolotāja, Deju ritmikas nodarbību vadītāja 3.d
82. OLGA ZUJEVIČA Mūzikas skolotāja; Vokālā ansambļa vadītāja  
83. ANTRA ŽUROVSKA Sākumskolas skolotāja; Drāmas un vizuālās mākslas pulciņu vadītāja 4.d