Darbinieki

 

N.p.k. Vārds Uzvārds Mācību joma Audzināmā klase
1. VIKTORIJA AGAFONOVA Krievu valodas skolotāja 6.a 
2. GUNTA ASME Sporta skolotāja, Sporta spēļu pulciņa vadītāja 5.d
3. MĀRIS AUZĀNS Sporta skolotājs, Maratona pulciņa vadītājs  
4. INGRĪDA BALODE Sākumskolas skolotāja 4.a
5. LELDA BALODE Bioloģijas skolotāja;
Pirmās palīdzības ABC pulciņa vadītāja
12.
6. AIJA BEBRE Sākumskolas skolotāja 1.c
7. AGNIJA BRIEDE Sākumskolas skolotāja 2.a
8. JOLANTA BRIEDE Montesori nodarbību vadītāja  
9. ILZE DAMBERGA Izglītības psihologs  
10. INA DOMINA Fizikas skolotāja  
11. BRIGITA ELTERMANE Ģeogrāfijas, ekonomikas un komerczinību skolotāja  
12. AIVIS ERNSTSONS Mājturības un tehnoloģiju skolotājs  
13. AIJA FREIMANE Tautas deju skolotāja  
14. ILZE GAILE Sākumskolas skolotāja 5.a
15. SILVIJA GAROZA Matemātikas skolotāja 9.c
16. ANTA GRĪNVALDE Tautas deju skolotāja  
17. LĪGA GULBE Latviešu valodas un literatūras skolotāja  
18. ILONA IVANOVA Matemātikas skolotāja 11.b
19. AIJA JANKAVA Bibliotekāre  
20. TONIJA JUMTIŅA Sākumskolas skolotāja 1.a
21. ELITA KALNBĒRZA Komerczinību skolotāja  
22. LĪGA KĀRKLIŅA Mūzikas skolotāja;
Vokālā ansambļa "Cīrulīši" un kora vadītāja
 
23. ELLA KIKUSTE Sociālo zinību skolotāja  
24. ELĪNA KIRILOVA Sākumskolas skolotāja 3.a
25. VINETA KUŠĶE Sākumskolas skolotāja 4.c
26. UNA LAMBERTE Pagarinātās dienas grupas skolotāja  
27. DACE LASMANE Izglītības psihologs  
28. RUTA LIČĀGINA Matemātikas skolotāja  
29. EVIJA LIEPKALNE Latviešu valodas un literatūras skolotāja 6.c
30. VALDIS LUSTIKS Latviešu valodas un literatūras skolotājs 9.b
31. OKSANA MALIŠEVA Vācu valodas skolotāja  
32. SKAIDRA MEDNE Sākumskolas un angļu valodas skolotāja 1.b
33. BRIGITA MELNACE Informātikas skolotāja  
34. DACE MIEZE Mājturības un tehnoloģiju skolotāja  
35. DECE MIĻUNE Speciālāis pedagogs 6.d
36. BAIBA MUIŽNIECE Sākumskolas skolotāja 3.b
37. VERONIKA MŪRNIECE Logopēds  
38. NATAĻJA ŅILOVA Angļu valodas skolotāja 7.a
39. INESE PROTOPOPOVA

Latviešu valodas un literatūras skolotāja;
Teātra pulciņa vadītāja

5.b
40. VINETA ROMANOVA Pirmsskolas izglītības skolotāja 5-6gadīgie
41. EVIJA RUDZĀJA Vēstures skolotāja 5.c
42. AIVIS RUĻUKS Sporta skolotājs; Florbola pulciņa vadītājs 7.b
43. INGA SEĻUKA Angļu valodas skolotāja  
44. ARTIS SEGRUMS Alpīnisma pulciņa vadītājs  
45. SILVIJA SILĀRE Sākumskolas skolotāja; Ilustratoru pulciņa vadītāja 1.b
46. MAIJA SKRINDŽEVSKA Pirmsskolas izglītības skolotāja 5-6gadīgie
47. KRISTĪNE STAFECKA Ķīmijas skolotāja  
48. EVELĪNA STEPIŅA Matemātikas skolotāja  
49. ANDA STRODE Latviešu valodas un literatūras skolotāja 8.b
50. IVETA SVARINSKA Angļu valodas skolotāja  
51. INDARS ŠABOVICS Bibliotekārs  
52. SANITA ŠEFLERE Mūzikas skolotāja, Vokālā ansambļa "Unda" vadītāja 8.a
53. INGA ŠĪNA-DZERKALE Sākumskolas skolotāja 4.b
54. NATAĻJA ŠLAJUS Koncertmeistare  
55. SANDRA TEILE Sākumskolas skolotāja 2.c
56. IVETA TĪSENKOPFA Sociālais pedagogs  
57. INNA TIŠČENKO Krievu valodas skolotāja  
58. JĀNIS TKAČUKS Vizuālās mākslas un kulturoloģijas skolotājs,
Mākslas un foto pulciņu vadītājs
10.
59. MĀRIS TRANKALIS Vokāli instrumentālās grupas vadītājs  
60. ILZE VEIDEMANE-KALNIŅA Vēstures skolotāja  
61. INA VELBERGA Latviešu valodas un literatūras skolotāja;
Skolas avīzes "Muša Medū"vadītāja
9.a
63. JĀZEPS VOLĀNS Tehniskās grafikas skolotājs  
64. INESE ZĀLE Angļu valodas skolotāja 8.c
65. IVETA ZALPĒTERE Informātikas un programmēšanas pamatu skolotāja 6.b
66. KĀRLIS ZALPĒTERS Matemātikas skolotājs  
67. ANDIS ZEILE Sporta skolotājs;
Atlētiskās vingrošanas pulciņa vadītājs
11.a
68. MĀRTIŅŠ ZELDERS Ķīmijas un bioloģijas skolotājs  
69. AIJA ZĪLE Sākumskolas skolotāja 3.c
70. LILIJA ZUJEVA Angļu valodas skolotāja  
71. BRIGITA ZUTE Dabaszinību un ģeogrāfijas skolotāja;
Dabas izpētes pulciņa vadītāja
7.c
Olaines sākumskola
2. TATJANA BARDOVA Sākumskolas skolotāja 1.e, 3.e
4. RIHARDS EISULIS Angļu valodas skolotājs  
5. ELĪNA FILIPSONE Sporta skolotāja, Sporta spēļu pulciņa vadītāja  
6. AGNESE GRAŽULE Sociālais pedagogs, pagarinātās grupas skolotāja  
7. VALENTĪNA IVAŅICKA Sākumskolas skolotāja 4.e
8. MIROSLAVA KREVĀNE Logopēds  
9. ALISE MIŠŅEKOVA Angļu valodas skolotāja  
10. NADEŽDA MANDRIKA Sākumskolas skolotāja 1.g
11. INGA STARIŅA Sākumskolas skolotāja 3.d
12. LAILA STRAUSA-KRŪMIŅA Sākumskolas skolotāja  
13. ILZE ŠTEINBURGA Speciālais pedagogs, sākumskolas skolotāja  
14. VELDA VEINBERGA Sākumskolas skolotāja  
15. AINA VĒTRA-ZEMTURE Sākumskolas skolotāja,
Deju ritmikas nodarbību vadītāja
1.d
16. OLGA ZUJEVIČA Mūzikas skolotāja; Vokālā ansambļa vadītāja  
17. ALINA ŽITENKO Sākumskolas skolotāja 2.g
18. ANTRA ŽUROVSKA Sākumskolas skolotāja;
Vizuālās mākslas pulciņu vadītāja
1.f, 2.f