Darbinieki

 

N.p.k. Vārds Uzvārds Mācību joma Audzināmā klase
1. VIKTORIJA AGAFONOVA Krievu valodas skolotāja, Karjeras konsultants 9.a
2. MĀRIS AUZĀNS Sporta skolotājs  
3. ALLA BAIKOVA Spāņu valodas skolotāja  
4. INGRĪDA BALODE Sākumskolas skolotāja 2.a
5. LELDA BALODE Bioloģijas skolotāja; Pirmās palīdzības ABC pulciņa vadītāja 10.
6. ANNIJA BERGMANE Vēstures skolotāja  
7. ALISA BOROVIKOVA Krievu valodas skolotāja 5.b
8. AGNIJA BRIEDE Sākumskolas skolotāja 4.a
9. JOLANTA BRIEDE Montesori nodarbību vadītāja  
10. ILZE DAMBERGA Psihologs  
11. EVA DINSBERGA Sporta skolotāja; Florbola pulciņa vadītāja  
12. INA DOMINA Fizikas skolotāja  8.b
13. LIENE DREIMANE Vēstures, politikas un tiesību skolotāja  
14. BRIGITA ELTERMANE Ģeogrāfijas, ekonomikas un komerczinību skolotāja, Karjeras konsultants  
15. AIVIS ERNSTSONS Mājturības un tehnoloģiju skolotājs; Kokapstrādes pulciņa vadītājs  
16. AIJA FREIMANE Tautas deju skolotāja  
17. ILZE GAILE Sākumskolas skolotāja 3.c
18. SILVIJA GAROZA Matemātikas skolotāja 7.c
19. JURIS GOGULIS Tautas deju skolotājs  
20. LĪGA GULBE Latviešu valodas un literatūras skolotāja  
21. ILONA IVANOVA Matemātikas skolotāja 9.c
22. AIJA JANKAVA Bibliotekāre  
23. TONIJA JUMTIŅA Sākumskolas skolotāja 3.a
24. ELITA KALNBĒRZA Komerczinību skolotāja  
25. LĪGA KĀRKLIŅA Mūzikas skolotāja; Vokālā ansambļa "Cīrulīši" un kora vadītāja  
26. ELĪNA KIRILOVA Sākumskolas skolotāja 1.a
27. VINETA KUŠĶE Sākumskolas skolotāja 2.c
28. INGA LAIPNIECE Latviešu valodas un literatūras skolotāja 11.
29. UNA LAMBERTE Pagarinātās dienas grupas skolotāja  
30. DACE LASMANE Izglītības psihologs  
31. AIVIS LATAKS Sporta skolotājs; Florbola un sporta spēļu pulciņa vadītājs 9.b
32. RUTA LIČĀGINA Matemātikas skolotāja  
33. DACE LISOVSKA

Speciālais pedagogs;
Latviešu valodas un literatūras skolotāja

 
34. VALDIS LUSTIKS Latviešu valodas un literatūras skolotājs 7.b
35. OKSANA MALIŠEVA Vācu valodas skolotāja  
36. SKAIDRA MEDNE Sākumskolas un angļu valodas skolotāja 3.b
37. BRIGITA MELNACE Informātikas un sociālo zinību skolotāja  
38. DACE MIEZE Mājturības un tehnoloģiju skolotāja  
39. BAIBA MUIŽNIECE Sākumskolas skolotāja 1.b
40. VERONIKA MŪRNIECE Logopēds  
41. NATAĻJA ŅILOVA Angļu valodas skolotāja 5.a
42. VINETA ROMANOVA Pirmsskolas izglītības skolotāja 5-6gadīgie
43. GINTA RŪTENBERGA Speciālais pedagogs  
44. INGA SEĻUKA Angļu valodas skolotāja  
45. SILVIJA SILĀRE Sākumskolas skolotāja;
Ilustratoru pulciņa vadītāja
4.b
46. MAIJA SKRINDŽEVSKA Pirmsskolas izglītības skolotāja 5-6gadīgie
47. KRISTĪNE STAFECKA Ķīmijas skolotāja  
48. EVELĪNA STEPIŅA Matemātikas skolotāja  
49. ANDA STRODE Latviešu valodas un literatūras skolotāja 6.b
50. IVETA SVARINSKA Angļu valodas skolotāja  
51. INDARS ŠABOVICS Bibliotekārs  
52. SANITA ŠEFLERE Mūzikas skolotāja,
Vokālā ansambļa "Unda" vadītāja
 6.a
53. INGA ŠĪNA-DZERKALE Sākumskolas skolotāja 2.a
54. NATAĻJA ŠLAJUS Koncertmeistare  
55. SANDRA TEILE Sākumskolas skolotāja 4.c
56. INNA TIŠČENKO Krievu valodas skolotāja  
57. IVETA TĪSENKOPFA Sociālais pedagogs  
58. JĀNIS TKAČUKS Vizuālās mākslas un kulturoloģijas skolotājs, Mākslas un foto pulciņu vadītājs 8.c
59. MĀRIS TRANKALIS Vokāli instrumentālā ansambļa "6.Alianse" vadītājs  
60. INA VELBERGA Latviešu valodas un literatūras skolotāja; Skolas avīzes "Muša Medū"vadītāja 7.a
61. INESE VILCIŅA Sociālo zinību skolotāja  
62. JĀZEPS VOLĀNS Tehniskās grafikas skolotājs  
63. NATAĻJA VOLOŠINA Koncertmeistare  
64. JURIS ZAKREVSKIS Alpīnisma pulciņa vadītājs  
65. INESE ZĀLE Angļu valodas skolotāja 6.c
66. IVETA ZALPĒTERE Informātikas un programmēšanas pamatu skolotāja 8.a
67. KĀRLIS ZALPĒTERS Matemātikas skolotājs  
68. ANDIS ZEILE Sporta skolotājs; Florbola un atlētiskās vingrošanas pulciņu vadītājs  
69. AIJA ZĪLE Sākumskolas skolotāja 1.c
70. LILIJA ZUJEVA Angļu valodas skolotāja 12.
71. BRIGITA ZUTE

Dabaszinību un ģeogrāfijas skolotāja;
Dabas pulciņa vadītāja

5.c
Olaines sākumskola
72. GUNTA ASME

Sporta skolotāja;
Sporta spēļu pulciņu vadītāja;
Ārsnieciskās vingrošanas nodarbību vadītāja

 
73. TATJANA BARDOVA Sākumskolas skolotāja 2.e, 4.e
74. VITA DŪRA Sākumskolas skolotāja;
Ekoloģijas pulciņa vadītāja
3.d
75. LIENE DZIRKALE Sākumskolas skolotāja; Logopēds;
Logoritmikas nodarbību vadītāja
1.f
76. AGNESE GRAŽULE Sociālais pedagogs  
77. VALENTĪNA IVAŅICKA Sākumskolas skolotāja 3.e
78. MIROSLAVA KREVĀNE Logopēde  
79. NADEŽDA MANDRIKA Sākumskolas skolotāja 1.e
80. TATJANA PINČUKA Angļu valodas skolotāja  
81. INGA STARIŅA Sākumskolas skolotāja 2.d
79. LAILA STRAUSA-KRŪMIŅA Sākumskolas skolotāja 1.d
80. ILZE ŠTEINBURGA Speciālais pedagogs; Sākumskolas skolotāja 4.f
81. VELDA VEINBERGA Angļu valodas skolotāja  
82. AINA VĒTRA-ZEMTURE Sākumskolas skolotāja;
Ritmikas pulciņa vadītāja
3.d
83. OLGA ZUJEVIČA Mūzikas skolotāja; Vokālā ansambļa vadītāja  
84. ALINA ŽITENKO Sākumskolas skolotāja 1.g
85. ANTRA ŽUROVSKA Sākumskolas skolotāja;
Vizuālās mākslas pulciņu vadītāja