DARBA PLĀNS

Veselīgs ēdiens [PDF]
Ūdens sports Latvijā [PDF]

Ekoskolu un Jauno vides reportieru žurnāls "Kartupelis"

1. numurs [PDF]

Ekoskola

Ekoziņas

Skaistā ziemas laikā mūsu skolā viesojās Erasmus+ projekta „Its time to care”  dalībnieki no Čehijas, Portugāles, Maltas, Somijas un Bulgārijas.


Mobilitātes tēma „Ilgtspējīga pilsēta”. Uzdevums mājās bija izpētīt dažādus jautājumus par apsaimniekošanu,  gaisa kvalitāti, infrastruktūru u.c.

Viesojāmies pilsētas domē, kur tikām iepazīstināti ar pilsētas attīstības plāniem. Paldies domes darbiniekiem!

Apmeklējām Ķemeru „Meža māju”, uzzinājām par Ķemeru ilgtspējības plāniem, iepazinām dažādas ekosistēmas, darbojāmies grupās, baudījām sniega dienu.

Bijām ekskursijā uz Nordic Industrial Park, kur apmeklējām divas ražotnes, kā arī viesojāmies privātā uzņēmumā „Ķiploku pasaule”.

Skolēni un skolotāji varēja papildināt savas zināšanas darbojoties divās darbnīcās „Robotika” un „Zero waste”.

Paldies visiem projektā iesaistītajiem cilvēkiem.

Ekoskolas koordinatore Brigita Zute