DARBA PLĀNS

Veselīgs ēdiens [PDF]
Ūdens sports Latvijā [PDF]

Ekoskolu un Jauno vides reportieru žurnāls "Kartupelis"

1. numurs [PDF]

Ekoskola

Olaines bīstamo atkritumu savākšanas un pārstrādes uzņēmums

2018.gada 24. janvārī ekopadomes skolēni devās uz AS BAO - Olaines bīstamo atkritumu savākšanas un pārstrādes uzņēmumu, lai iepazītos ar šī uzņēmums darbību.


Ekskursijas galvenais mērķis bija tikšanās ar ekspertu, lai varētu sagatavoties Erasmus+ projekta "It's time to care" otrajai mobilitātei, kas notiks februārī mūsu skolā.
Tikāmies ar ķīmiķi Gunti Pužuli. Uzzinājām kādi bīstamie atkritumi tiek nogādāti Olainē un kā tie tiek pārstrādāti. iepazinām dažādas pārstrādes tehnoloģijas. Paldies ekspertam par izzinošo ekskursiju!

Ekoskolas koordinatore Brigita Zute