EKO aktivitātes

Zemes stunda

23. martā ekopadome kopā ar skolēnu parlamentu organizēja Zemes stundai veltītu pasākumu „Iededzies pārmaiņām!” jauniešu centrā „Popkorns”.


Visi interesenti tika iepazīstināti ar  Zemes stundas rašanās vēsturi un tās galveno ideju. Dažādu vecumu dalībnieki, atbildot uz konkursa jautājumiem,  varēja pārbaudīt savas zināšanas par vidi, tās saglabāšanu u.c. Vēlāk tika izveidots kopīgs plakāts ar savu apņemšanos, lai veicinātu klimata pārmaiņas. Nobeigumā tika spēlētas dažādas spēles, kuras izvērtās jo īpaši jautras sveču gaismā.

Paldies visiem čaklajiem, aktīvajiem un pozitīvi domājošajiem!