EKO aktivitātes

Ūdens diena

22. martā skolēni tika iepazīstināti ar Pasaules Ūdens dienas norisi un tās nozīmi. Skolēni varēja vērot prezentāciju skolas vestibilā, kā arī aktīvi iesaistīties kopīga plakāta veidošanā.


Skolēni uz ūdens pilieniem rakstīja savas domas par ūdeni, kā arī novēlējumus tam. Dabaszinību un ģeogrāfijas stundās 5. – 8. klasēm skolēniem, iepazīstoties ar dažādu pētījumu rezultātiem, bija iespēja aizdomāties par lietderīgu ūdens resursu izmantošanu un taupīšanu ne tikai skolā, bet arī savās mājās.