EKO aktivitātes

Ekoskola

Pavasara cēliens Ekoskolai bijis gana ražīgs.


  • 22. martā ar dažādām aktivitātēm tika atzīmēta pasaules Ūdens diena.
  • 23. martā ekopadomes un skolēnu parlamenta pārstāvji Olaines jauniešu centrā „Popkorns” organizēja Zemes stundas aktivitātes, aicinot visus interesentus pievērst uzmanību globālajām pasaules problēmām.
  • No 3. Līdz 7. aprīlim skolā notika „Veselīgas pārtikas nedēļa”. Šīs nedēļas laikā skolēni gan nesa uz skolu veselīgos našķus, gan spieda dažādu augļu sulas, gan piedalījās viktorīnās, gan arī veselīgi izkustējās. Varēja iepazīties arī ar aptaujas rezultātiem, cik tad veselīgi dzīvojam.
  • 16. maijā realizējām kopš rudens lolotu sapni – savā pilsētā sākt veidot Spēka birzi, iestādot ozoliņus. Milzīgs paldies visiem čaklajiem darboņiem un atbalstītājiem!

Lai visiem silta, jauka un zaļa vasara!

Ekoskolas koordinatore Brigita Zute