EKO aktivitātes

Taupības nedēļa skolā!

No 16. līdz 20. janvārim skolā notika taupības nedēļa. Skolēni un visi skolas darbinieki tika aicināti pievērst lielāku uzmanību resursu taupīšanai.


Katra klase gatavoja plakātus – aicinājumus taupīt ūdeni, elektrību. Paldies visiem čaklajiem klašu audzinātājiem par atsaucību! Ceram uz aktīvāku iesaistīšanos citās aktivitātēs! Dabas izpētes pulciņa skolēni gatavoja vienotus aicinājumus par ūdens taupīšanu skolas koplietošanas telpās.

Kā jau katru gadu, skolā čakli tiek vāktas izlietotās baterijas un makulatūra, kuru nodošanas termiņi ir: baterijas 6. – 10.02., makulatūra 27.02. – 3.03.2017. Veicām arī reidus starpbrīžos, lai novērtētu, kā tiek ievērota elektrības taupīšana, kad klasē nav skolēnu. Mūsu skolā skolotāji starpbrīžos bieži neatrodas klasē, līdz ar to tiek izslēgta gaisma un aparatūra. Aicinām skolotājus biežāk izslēgt gaismu, ja tā nav nepieciešama, un biežāk lietot "stand by" režīmu aparatūrai! Priecē skolēnu atsaucība un aktīva iesaistīšanās elektrības taupīšanā.

Eko-padome