Panākumu universitāte

8.maijā Biznesa augstskolā „Turība” pulcējās Panākumu Universitātes dalībnieki, lai kopā aizvadītu pēdējos šī mācību gada pasākumus – konkursu un izlaidumu.

10.klases skolniece Inita Veļikodnaja ir uzsākusi JA-YE Latvija Līderu apmācības programmas "Personības izaugsmes meistarklases” apguvi.

Vidusskolēni - skolas jauno uzņēmēju kluba jaunieši piedalās starptautiskā konferencē par e-prasmju nozīmi ekonomikas izaugsmē, nodarbinātībā un izglītībā.

2014./2015.mācību gadā Panākumu Universitātes programmā, ko skola jau vairākus gadus realizē sadarbībā ar Eiropas tālmācības vidusskolu, pasākumus BA Turība apmeklē 51 jaunietis no 10.-12.klasēm.

 

Panākumu universitāte pa mācību gadiem: