Panākumu universitāte

2018./2019.mācību gadā profesionālās pilnveides izglītības programmas „Panākumu Universitāte” (PU), kas ir Eiropas Tālmācības vidusskolas akreditēta profesionālās pilnveides izglītības programma jauniešiem, aktivitātēs piedalījās 77 mūsu skolas jaunieši (10.,11.klases). Mācību gada laikā skolēni 8 reizes brauca uz BA Turība, lai aktīvi piedalītos 14 lekcijās, kuras vadīja 25 veiksmīgas personības. Pārrunu temati bija orientēti uz mērķa izvirzīšanu, līderismu un reklāmu uzņēmējdarbībā, kā arī tika skartas katru jaunieti interesējošas tēmas par karjeras plānošanu un darba devēja/darba ņēmēja savstarpējām attiecībām, uzvedības kultūru savstarpējā komunikācijā.

 

Panākumu universitāte pa mācību gadiem: