Skolēnu parlaments

Olaines 1. vidusskolas Skolēnu parlaments ir 5. - 12. klašu brīvprātīgu pārstāvju organizatoriskā struktūra, kuras darbības mērķis, pienākumi un tiesības ir sekmēt skolas mācību darbu, organizēt ārpusstundu aktivitātes un veicināt atklātumu skolas un tās lietu kārtošanā. Skolēnu parlamenta darbu koordinē direktora vietniece audzināšanas darbā Līga Gulbe. No 2008./2009.mācību gada Skolēnu parlamentam ir sava darba telpa - 101. kabinets.

Parlamentam ir izveidota sava facebook.com lapa https://www.facebook.com/O1VSKparlaments/

Parlamenta galvenās aktivitātes

 • Skolēnu anketēšana un viedokļa uzklausīšana

 • Regulāra klašu dežūru pārbaude

 • Iekšējās kārtības noteikumu izskatīšana

 • Skolēnu problēmu risināšana

 • Sadarbība ar citu skolu līdzpārvaldēm

 • Informēšana par pasākumiem un konkursiem

 • AIDS diena

 • Labdarības akcijas

 • Pretsmēķēšanas akcija

 • Radoši konkursi un kultūras pasākumi

 

2019./2020. mācību gada parlamenta kodols:

 • Parlamenta prezidente – Sintija Borbale (11.)

 • Parlamenta prezidentes vietniece – Signe Valentīna Jeisa (12.)

 • Lietvede – Ksenija Vasiļjeva (12.)

 • Sabiedrisko attiecību speciāliste – Betija Griķe (12.)

 • 5. – 7. klašu parlamentāriešu koordinatore – Santa Kristiāna Zeltiņa (11.)

 • Ekoskolas koordinatore – Helēna Marija Jēģere (11.)

 • Skolas DJ – Renārs Orleāns (11.)

Klase

Skolēni

5.a

Alise Liskova, Dīvs Jankavs

5.b

Jānis Leo Zommers, Marta Madara Alka

5.c

Alise Lauska, Justīne Ķupe

5.d

Raimonds Šņepsts

6.a

Alisa Mihailova

6.b

Agate Gražule, Elizabete Kokina

6.c

Milāna Bašlovska, Liene Odzeleviča

7.a

Beāte Ija Bērziņa

7.b

Ineta Daņiļeviča, Uvis Bindulis, Marta Čunčule

7.c

Lauma Vuškāne, Katrīne Rušmane

8.a

Ansis Gabrāns

8.b

Nikola Gurjanova, Katrīna Petrova, Lauma Helēna Alksnāja

8.c

Māris Spriņģis, Jana Romaņeca

9.a

Elīna Bērziņa, Evelīna Šplīta

9.b

Patrīcija Degle, Maksims Aleksejevs

9.c

---------------------------------------------------------------

10.a

Sintija Borbale

10.b

Helēna Marija Jēģere, Santa Kristiāna Zeltiņa, Klāvs Balodis

11.

Ksenija Vasiļjeva, Sintija Rodze, Signe Valentīna Jejsa, Samanta Čunčule, Eduards Riekstiņš

12.

Maija Osīte, Krista Viola Vanaga, Kristīne Fursa, Artūrs Brahmanis, Ksenija Romanoviča, Luiza Valērija Seļezņova, Agnese Rituma, Ērika Čepule, Kristaps Kromans, Linda Švāne

 

Parlamenta aktivitātes

Mācību gada izvēle: