Skolēnu parlaments

Olaines 1. vidusskolas Skolēnu parlaments ir 5. - 12. klašu brīvprātīgu pārstāvju organizatoriskā struktūra, kuras darbības mērķis, pienākumi un tiesības ir sekmēt skolas mācību darbu, organizēt ārpusstundu aktivitātes un veicināt atklātumu skolas un tās lietu kārtošanā. Skolēnu parlamenta darbu koordinē direktora vietniece audzināšanas darbā Līga Gulbe. No 2008./2009.mācību gada Skolēnu parlamentam ir sava darba telpa - 101. kabinets.

Parlamentam ir izveidota sava facebook.com lapa https://www.facebook.com/O1VSKparlaments/

Parlamenta galvenās aktivitātes

 • Skolēnu anketēšana un viedokļa uzklausīšana

 • Regulāra klašu dežūru pārbaude

 • Iekšējās kārtības noteikumu izskatīšana

 • Skolēnu problēmu risināšana

 • Sadarbība ar citu skolu līdzpārvaldēm

 • Informēšana par pasākumiem un konkursiem

 • AIDS diena

 • Labdarības akcijas

 • Pretsmēķēšanas akcija

 • Radoši konkursi un kultūras pasākumi

 

2018./2019. mācību gada parlamenta kodols:

 • Parlamenta prezidents – Krista Viola Vanaga (12.)

 • Parlamenta prezidenta vietniece – Helēna Marija Jēģere (10.)

 • Lietvede – Ksenija Vasiļjeva (11.)

 • Sabiedrisko attiecību speciāliste – Luiza Valērija Seļezņova (12.)

 • 5. – 7. klašu parlamentāriešu koordinatore – Maksims Aleksejevs (9.)

 • Ekoskolas koordinators – Artūrs Brahmanis (12.)

 • Skolas DJ – Kristaps Kromans (12.)

Klase

Skolēni

5.a

Alise Liskova, Dīvs Jankavs

5.b

Jānis Leo Zommers, Marta Madara Alka

5.c

Alise Lauska, Justīne Ķupe

5.d

Raimonds Šņepsts, Polina Ukļejenko

6.a

Laura Dīce, Maruta Kuzova

6.b

Agate Gražule

6.c

Milāna Bašlovska, Artūrs Bergmanis

7.a

Beāte Ija Bērziņa, Sintija Rieksta, Evelīna Paula Ivanova

7.b

Ineta Daņiļeviča, Uvis Bindulis

7.c

Lauma Vuškāne, Katrīne Rušmane, Marta Čunčule

8.a

Ansis Gabrāns, Daniels Trofimovs

8.b

Nikola Gurjanova, Katrīna Petrova, Lauma Helēna Alksnāja

8.c

Māris Spriņģis, Katrīna Zārberga, Jana Romaņeca,

9.a

Elīna Bērziņa, Evelīna Šplīta

9.b

Patrīcija Degle, Alīna Semjonova, Maksims Aleksejevs

9.c

---------------------------------------------------------------

10.a

Sintija Borbale, Dominika Fedotova

10.b

Helēna Marija Jēģere, Aleksandrs Daniils Jolkins, Santa Kristiāna Zeltiņa, Klāvs Balodis

11.

Ksenija Vasiļjeva, Sintija Rodze, Signe Valentīna Jejsa, Samanta Čunčule, Eduards Riekstiņš, Laura Rozentāle, Vladislavs Poddubnijs, Linda Borbale

12.

Maija Osīte, Krista Viola Vanaga, Kristīne Fursa, Artūrs Brahmanis, Ksenija Romanoviča, Luiza Valērija Seļezņova, Valērija Cimoška, Ritvars Gailīts, Agnese Rituma, Ērika Čepule, Kristaps Kromans, Linda Švāne

 

Parlamenta aktivitātes

Mācību gada izvēle: