Skolēnu parlaments

Olaines 1. vidusskolas Skolēnu parlaments ir 5. - 12. klašu brīvprātīgu pārstāvju organizatoriskā struktūra, kuras darbības mērķis, pienākumi un tiesības ir sekmēt skolas mācību darbu, organizēt ārpusstundu aktivitātes un veicināt atklātumu skolas un tās lietu kārtošanā. Skolēnu parlamenta darbu koordinē direktora vietniece audzināšanas darbā Līga Gulbe. No 2008./2009.mācību gada Skolēnu parlamentam ir sava darba telpa - 101. kabinets.

Parlamentam ir izveidota sava facebook.com lapa https://www.facebook.com/O1VSKparlaments/

Parlamenta galvenās aktivitātes

 • Skolēnu anketēšana un viedokļa uzklausīšana

 • Regulāra klašu dežūru pārbaude

 • Iekšējās kārtības noteikumu izskatīšana

 • Skolēnu problēmu risināšana

 • Sadarbība ar citu skolu līdzpārvaldēm

 • Informēšana par pasākumiem un konkursiem

 • AIDS diena

 • Labdarības akcijas

 • Pretsmēķēšanas akcija

 • Radoši konkursi un kultūras pasākumi

 

2019./2020. mācību gada parlamenta kodols:

 • Parlamenta prezidente – Sintija Borbale (11.)

 • Parlamenta prezidentes vietniece – Signe Valentīna Jejsa (12.)

 • Lietvede – Ksenija Vasiļjeva (12.)

 • Sabiedrisko attiecību speciāliste – Betija Griķe (12.)

 • 5. – 7. klašu parlamentāriešu koordinatore – Santa Kristiāna Zeltiņa (11.)

 • Ekoskolas koordinatore – Helēna Marija Jēģere (11.)

 • Skolas DJ – Renārs Orleāns (11.)

Klase

Skolēni

5.a Jānis Meņšikovs, Lauma Apine
5.b Klaudija Stepka, Kārlis Grundmanis
5.c Kārlis Avotiņš, Klaudija Vaičule
5.d Nellija Ēvalde, Amanda Ozola
6.a Alise Liskova, Dīvs Jankavs
6.b Marta Madara Alka, Edgars Ivanovs
6.c Alise Lauska, Justīne Ķupe
6.d Edvarts Vuškāns, Lineta Žitņikova
7.a Artūrs Joksts
7.b Agate Gražule, Elizabete Kokina
7.c Milāna Bašlovska
8.a Beāte Ija Bērziņa, Patrīcija Paula Legzdiņa, Elizabete Tīna Celma
8.b Uvis Bindulis, Marta Čunčule, Anna Linda Alka
8.c Lauma Vuškāne, Anna Veronika Priede
9.a Ansis Gabrāns, Henrijs Roberts Laucis
9.b Adrians Jonikāns
9.c Jana Romaņeca, Edvards Auziņš, Alfrēds Auziņš
10. Enija Rubene-Žeļeznova, Alīna Semjonova, Evelīna Šplīta
11.a Sintija Borbale, Evelīna Zelča
11.b Helēna Marija Jēģere, Santa Kristiāna Zeltiņa, Klāvs Balodis, Renārs Orleāns, Roberts Ciunels, Ričards Velbergs
12. Ksenija Vasiļjeva, Sintija Rodze, Signe Valentīna Jejsa, Samanta Čunčule, Betija Griķe, Dina Osipoviča

 

Parlamenta aktivitātes

Mācību gada izvēle: