Skolēnu parlaments

Olaines 1. vidusskolas Skolēnu parlaments ir 5. - 12. klašu brīvprātīgu pārstāvju organizatoriskā struktūra, kuras darbības mērķis, pienākumi un tiesības ir sekmēt skolas mācību darbu, organizēt ārpusstundu aktivitātes un veicināt atklātumu skolas un tās lietu kārtošanā. Skolēnu parlamenta darbu koordinē direktora vietniece audzināšanas darbā Līga Gulbe. No 2008./2009.mācību gada Skolēnu parlamentam ir sava darba telpa - 101. kabinets.

Parlamentam ir izveidota sava facebook.com lapa https://www.facebook.com/O1VSKparlaments/

Parlamenta galvenās aktivitātes

 • Skolēnu anketēšana un viedokļa uzklausīšana

 • Regulāra klašu dežūru pārbaude

 • Iekšējās kārtības noteikumu izskatīšana

 • Skolēnu problēmu risināšana

 • Sadarbība ar citu skolu līdzpārvaldēm

 • Informēšana par pasākumiem un konkursiem

 • AIDS diena

 • Labdarības akcijas

 • Pretsmēķēšanas akcija

 • Radoši konkursi un kultūras pasākumi

 

2020./2021. mācību gada parlamenta kodols:

 • Parlamenta prezidente – Lauma Vuškāne (9.kl.)

 • Parlamenta prezidentes vietniece – Beāte Ija Bērziņa (9.kl.)

 • Lietvede – Evelīna Zelča (12.kl.)

 • Sabiedrisko attiecību speciāliste – Ansis Gabrāns (10.kl.)

 • Māksliniecisko aktivitāšu koordinatore – Santa Kristiāna Zeltiņa (11.)

 • Parlamenta labais gariņšKlāvs Balodis (12.kl.)

 • Skolas galvenais DJ – Renārs Orleāns (12.kl)

Klase

Skolēni

5.a Alise Grigorjeva, Roberts Dolgovskis
5.b Dana Ļebedeva, Jana Piļenko
5.c Katrīna Eiduka, Alise Strode
5.d Amēlija Avotiņa, Ralfs Ceriņš
6.a Lauma Apine, Līva Zommere
6.b Adelīna Rubene, Dana Danija Veinberga
6.c Kārlis Avotiņš
6.d Linda Elizabete Nikolajeva, Emīls Ralfs Meļņikovs
7.a Alise Liskova, Dīvs Jankavs
7.b Marta Madara Alka, Edgars Ivanovs
7.c Alise Lauska, Justīne Ķupe
7.d Edvarts Vuškāns, Lineta Žitņikova
8.a Artūrs Ralfs Joksts, Renāte Opačko
8.b Agate Gražule, Elizabete Kokina
8.c Milāna Bašlovska, Ērika Raspopova, Renāts Vilažinskis
9.a Beāte Ija Bērziņa, Patrīcija Paula Legzdiņa, Elizabete Tīna Celma
9.b Anna Linda Alka, Marija Lungina, Katrīna Zaharenko
9.c Lauma Vuškāne, Anna Veronika Priede
10.a Edvards Auziņš, Ansis Gabrāns, Elīza Brūvere
10.c Māris Spriņģis
10.d Kristiāns Rumba, Emīls Rihards Ēvalds
11. Enija Rubene-Žeļeznova, Evelīna Šplīta, Deizija Ieviņa
12.a Evelīna Zelča, Dominika Fedeotova
12.b Helēna Marija Jēģere, Santa Kristiāna Zeltiņa, Klāvs Balodis, Renārs Orleāns, Roberts Ciunels, Ričards Velbergs

 

Parlamenta aktivitātes

Mācību gada izvēle:

 


Tuvojoties Latvijas dzimšanas dienai, parlaments ir parūpējies par svētku sajūtas radīšanu skolā visas nedēļas garumā.