Citi sasniegumi

2018.gada 21.februārī Latvijas Universitātes Mazajā aulā tika pasniegtas Ekselences balvas labākajiem matemātikas, ekonomikas, bioloģijas, fizikas un ķīmijas skolotājiem, kurus šim konkursam pieteikuši vecāki, skolēni, skolas administrācija. Izglītības un zinātnes ministrijas pateicību par izcilu darbu inovatīva mācību procesa nodrošināšanā saņēma Ekselences balvas pretendente - mūsu skolas bioloģijas skolotāja Lelda Balode, kuru ļoti atzinīgi ik gadu novērtē arī skolēni, piešķirot titulu “Skolas dvēsele”. SVEICAM!

Esam saņēmuši Starptautiskā lasītprasmes novērtēšanas pētījuma 4. klasēm IEA PIRLS 2016 rezultātus. PIRLS pētījumā piedalās vairāki desmiti pasaules valstu. 2016. gadā pētījumā piedalījās 50 valstis, katrā no tām aptuveni 4000 skolēnu no 150 skolām.

Kā katru gadu, oktobra sākumā Olaines skolās ar ziediem un pateicības vārdiem tika atzīmēta Starptautiskā skolotāju diena. Un šogad jau ceturto gadu, novērtējot padarīto un izrādot cieņu visai skolotāju saimei, tika turpināta brīnišķīga tradīcija - tika izcelts viens skolotājs, kam savu balvu piešķīra A/S "Swedbank".
Šoreiz dāvanu karti 100 EUR apmērā un ziedus saņēma Olaines 1.vidusskolas skolotāja Brigita Eltermane.

Olaines pilsētas 50.gadadienas svinīgajā pasākumā ar Olaines novada domes Atzinības rakstu tika apbalvoti pieci Olaines 1.vidusskolas darbinieki:

Armands Berķis tagad mācās ASV un viss Olaines 1. vidusskolas kolektīvs novēl viņam veiksmi!

2014.gada 25.janvārī Valmieras kultūras centrā norisinājās XVIII Jaunrades deju konkurss, kurā horeogrāfa Agra Daņiļēviča jaundarbi „Cepurīti mētādams”, „Tū nivīnam nanūlīdžu” un „Gapsis” ieguva maksimālo iespējamo punktu skaitu.