Citi sasniegumi

MĒS LEPOJAMIES

Olaines pilsētas 50.gadadienas svinīgajā pasākumā ar Olaines novada domes Atzinības rakstu tika apbalvoti pieci Olaines 1.vidusskolas darbinieki:


  • direktora vietniece Evelīna Stepiņa – par apzinīgu, ilggadēju darbu un ieguldījumu Olaines 1.vidusskolas mācību un audzināšanas darba mērķtiecīgā organizēšanā un vadīšanā;
  • skolotāja Silvija Garoza – par īpašu ieguldījumu darbā ar talantīgajiem skolēniem, kvalitatīvu klases audzinātājas darbu un veiksmīgu skolas arodorganizācijas vadīšanu;
  • medicīnas māsa Maija Kravčevska – par apzinīgu, ilggadēju darbu un mūža ieguldījumu Olaines bērnu un pusaudžu veselības veicināšanā;
  • skolotāja Sanita Šeflere – par ieguldījumu Olaines Kultūras centra sieviešu vokālā ansambļa “Undīne” attīstībā, kultūras tradīciju saglabāšanā;
  • skolotāja Olga Zujeviča – par ieguldījumu Olaines Kultūras centra sieviešu vokālā ansambļa “Ivuški” attīstībā, kultūras tradīciju popularizēšanā.

 Ar Goda rakstu “Olaines novada lepnums” tika apbalvots mūsu skolas direktors Jāzeps Volāns – par ilggadēju, radošu un nesavtīgu darbu izglītības jomā.