Citi sasniegumi

Lepojamies ar mūsu skolēnu lasītprasmi

Esam saņēmuši Starptautiskā lasītprasmes novērtēšanas pētījuma 4. klasēm IEA PIRLS 2016 rezultātus. PIRLS pētījumā piedalās vairāki desmiti pasaules valstu. 2016. gadā pētījumā piedalījās 50 valstis, katrā no tām aptuveni 4000 skolēnu no 150 skolām.


Pētījuma datu savākšana notika 2016. gada pavasarī. Pētījuma ietvaros starptautiskā mērogā  tika analizēti dati par skolēnu lasītprasmi sākumskolā, 4. klašu skolēnu vidū. Jēdziens lasītprasme PIRLS pētījumā nozīmē spēju saprast un lietot tās rakstiskās valodas formas, ko piedāvā attiecīgā sabiedrība un kas ir nozīmīgas pašam indivīdam. Ceturtās klases skolēniem tas nozīmē spēju saprast dažādu grūtības pakāpju tekstu nozīmi un jēgu. PIRLS nemēra lasīšanas ātrumu, raitumu, izteiksmīgumu, bet IZPRATNI par lasīto.

Latvijas skolu vidējie rezultāti ir 558 punkti, kas ir ievērojami augstāk par PIRLS 2016 pētījuma dalībvalstu vidējiem sasniegumiem. Priecājamies, ka mūsu skolas skolēni-pētījuma dalībnieki, kuri šobrīd jau ir 6. klases skolēni ar iegūtajiem 582 punktiem ierindojas 22.-23. vietā starp  150 Latvijas skolām, kā arī Olaines 1.vidusskolas rezultāti ir augstāki nekā Krievijas vidējais rādītājs. Krievija šajā pētījumā ieņem 1.vietu ar visaugstāko punktu skaitu.

Skolas rezultāti salīdzinājumā ar citām valstīm [PDF]

Skolas rezultāti Latvijā [PDF]