Latvijas skolas soma

Latvijas skolas soma logo

 

"Latvijas skolas soma" ir valsts finansēta atbalsta programma, kuras mērķis ir nodrošināt iespēju valsts noteiktā mācību satura īstenošanas gaitā skolēniem klātienē izzināt un pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, kā arī iepazīt zinātnes sasniegumus un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

No 2018./2019. mācību gada programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros tiek nodrošināta vismaz viena aktivitāte semestrī katrai klasei kādā no jomām:

  1. Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības.
  2. Latvijas kultūras vērtības un kultūras laikmetīgās izpausmes.
  3. Zinātnes un inovāciju attīstība Latvijā.
  4. Latvijas daba un kultūrainava.

 

Klases Laiks Pasākums

1.abcdef
2.abcdef
3.abcdefh
4.abcdeg

13.12.2023. Muzikāla izrāde "Makss un Morics"
1.def
2.def
3.efh
4.g
7.abcd
8.abcd
9.abcd
10.abcd
11.abcd
12.abd
13.11.2023. Koncertlekcija "Lāčplēša dienā"
1.abc
2.abc
3.abcd
4.abcde
5.abcd
6.abcd
10.11.2023. Koncertlekcija "Lāčplēša dienā"
5.abcd
6.abcd
7.abcd
8.abcd
9.abcd
10.abcd
11.abcd
12.abd
31.10.2023. Koncertlekcija "Ceļš uz lielo skatuvi"

2021./2022. mācību gads

Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 4.novembrī 12.klases skolēni piedalījās Imanta Ziedoņa kultūrizglītības iniciatīvas “Ziedoņa klase” veidotajā un vadītajā nodarbībā “Radošā rakstīšana”.

Mācību gada izvēle: