Latvijas skolas soma

Nodarbība 12. klašu skolēniem

Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 4.novembrī 12.klases skolēni piedalījās Imanta Ziedoņa kultūrizglītības iniciatīvas “Ziedoņa klase” veidotajā un vadītajā nodarbībā “Radošā rakstīšana”.


Savā pieredzē, rakstot dziesmu tekstus, ar skolēniem video formātā dalījās fonda “Viegli” līdzdibinātāja un mūziķe Māra Upmane-Holšteine. Šajā nodarbībā skolēni papildināja savas zināšanas, turpinot iepazīt Ziedoņa epifānijas. Lasot un iedvesmojoties no Imanta Ziedoņa epifānijām, skolēni tika aicināti radīt paši savas epifānijas, veicinot radošo iesaisti un līdzdalību. Šajā nodarbībā bija pieci uzdevumi, ietverot gan individuālu darbu, gan arī darbu grupās, kā arī pašrefleksiju. Paldies, divpadsmitie, par radošu darbu nodarbībā!

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Anda Strode