Skolas padome 23.aprīlī organizēja gadskārtējo skolas vecāku konferenci. Konferences tēma: videi draudzīgas vērtību sistēmas un rīcības veidošana mūsu skolā ceļā uz Eko skolas statusu.

  • Izdot jaunu Skolas padomes reglamentu (sakarā ar izmaiņām Izglītības likumā).
  • Skolas padomē iekļaut Ingu Balodi un Gunitu Siliņu (sakarā ar to, ka 2 vecāki zaudējuši Skolas padomes locekļa statusu).
  • Noteikt, ka skolēnu vecākiem ir tiesības pilnībā vai daļēji finansēt klašu skolēnu mācību ekskursijas.
  • Ieteikt skolas vadībai izvērtēt iespējas organizēt skolā angļu valodas apmācību pa līmeņiem.

Skolas padome

Skolas vecāku konference - ievēlēta jaunā Skolas vecāku padome

Skolas padome 23.aprīlī organizēja gadskārtējo skolas vecāku konferenci. Konferences tēma: videi draudzīgas vērtību sistēmas un rīcības veidošana mūsu skolā ceļā uz Eko skolas statusu.


Konferencē tika stāstīts par skolas Eko padomes darbu, par zaļajiem darbiem un projektiem skolā, par to, kā mainās skolēnu un skolotāju domāšana, kā savu ikdienu un ārpusstundu pasākumus padarām sev un videi draudzīgus.

Darbam Olaines 1.vidusskolas Skolas padomē ievēti vecāki: T.Auziņš, N. Čižiks, V.Kalve, M.Rūja, S.Degle, I.Balode, E.Ausējs, A.Lūse, S.Liskova, V.Jansone. Lai ražīgs turpmāko triju gadu darbs!

Aicinām vecākus izteikt priekšlikumus skolas darba uzlabošanai no vecāku puses, sūtot ieteikumus uz skolas padomes e-pastu skolas_padome@o1vsk.lv. Tikai tad, ja visas ieinteresētās puses aktīvi līdzdarbosies, dzīve skolā kļūs radošāka un skolēni būs motivētāki apgūt zināšanas!

 

Skolas padome