Reglaments [PDF]

pēdējie grozījumi veikti 18.05.2022.

Noteikt, ka skolēnu vecākiem ir tiesības līdzfinansēt klašu skolēnu mācību ekskursijas, ievērojot šādus nosacījumus:

  • ja mācību ekskursija tiek organizēta projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros, līdzfinansējums ir atļauts ar projektu “Latvijas skolas soma” nesaistītiem iekļautiem papildu izglītojošiem pasākumiem;
  • par līdzfinansējumu papildu izglītojošiem pasākumiem un tā kompensēšanas kārtību ir vienojušies klases skolēnu vecāki un saskaņojuši to ar klases audzinātāju vai pedagogu, kas ir atbildīgs par šīs ekskursijas organizēšanu;
  • skolēna vecāka atteikšanās no mācību ekskursijā iekļautu papildu izglītojošu pasākumu līdzfinansēšanas neierobežo skolēna tiesības piedalīties mācību ekskursijā.

Skolas padome

18.05.2022. Skolas padomes lēmums


Noteikt, ka skolēnu vecākiem ir tiesības līdzfinansēt klašu skolēnu mācību ekskursijas, ievērojot šādus nosacījumus:

  • ja mācību ekskursija tiek organizēta projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros, līdzfinansējums ir atļauts ar projektu “Latvijas skolas soma” nesaistītiem iekļautiem papildu izglītojošiem pasākumiem;
  • par līdzfinansējumu papildu izglītojošiem pasākumiem un tā kompensēšanas kārtību ir vienojušies klases skolēnu vecāki un saskaņojuši to ar klases audzinātāju vai pedagogu, kas ir atbildīgs par šīs ekskursijas organizēšanu;
  • skolēna vecāka atteikšanās no mācību ekskursijā iekļautu papildu izglītojošu pasākumu līdzfinansēšanas neierobežo skolēna tiesības piedalīties mācību ekskursijā.