Aktualitātes

Olaines 1.vidusskolas prioritātes

2018./2019.m.g.


1.    Organizēt kompetenču pieejā balstītu mācību procesu
•    skolēna pašvadīta mācīšanās - plānošana, uzraudzīšana, novērtēšana, reflektēšana
•    pedagogu savstarpējās metodiskās sadarbības pilnveide
     *stundu vērošana, lai mācītos
     *skolas iekšējais tīkls kā saziņas un metodisko materiālu rīks                         

2.    Pilnveidot dabaszinātņu kvalitatīvu apguvi
•    vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma 10.,11.klasē
•    jauno dabaszinātnieku skola 3.,6.,10.klasēs - Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
•    skolēnu zinātniskās kompetences pilnveide

3.    Veidot un nostiprināt skolēnu patriotismu, lojalitāti un piederību skolai,      novadam un valstij
•    Latvijas simtgades pasākumi
•    valsts svētku un latviešu tautas tradicionālo svētku svinēšana
•    atceres un atzīmējamo dienu ievērošana

4.    Rosināt skolēnus izmantot skolas piedāvātās iespējas savas personības attīstīšanai
•    karjeras izglītība
•    robotikas pulciņš - projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo   kompetenču attīstībai”
•    diferenciācija mācību procesā - projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
•    interešu izglītība

5.    Veicināt skolēnu un vecāku izpratni un atbildību par garīgo un fizisko veselību
•    veselību veicinoši pasākumi
•    atkarību riska mazināšana

 

Pievienot komentāru

Jūsu vārds:
Komentārs:
  This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
Attēlā redzamais kods: