Aktualitātes

Olaines 1. vidusskola iegūst augstu novērtējumu draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitinga konkursā

2017.gada 15.novembrī Vidzemes koncertzālē „Cēsis” notika Draudzīgā aicinājuma fonda balvu pasniegšanas svinīgā ceremonija skolu reitinga konkursā. Tajā tika apbalvotas tās  Latvijas skolas, kuru absolventiem 2017.gadā bijuši vislabākie sasniegumi centralizētajos eksāmenos. Apkopojums tiek veikts pēc skolēnu gūtajiem rezultātiem latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā, dabas zinātnēs (bioloģija, fizika, ķīmija), vēsturē. Skolas kopvērtējumā nosaka četrās nominācijās- ģimnāzijas (tajā skaitā arī valsts ģimnāzijas), pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas, specializētās skolas.


Olaines 1. vidusskola pilsētu vidusskolu grupā (neskaitot deviņas Latvijas lielās pilsētas) ieguva 3. vietu. Skolas vadība tika apbalvota ar Draudzīgā aicinājuma fonda diplomu par izcilu mācību darba organizāciju un Draudzīgā aicinājuma grāmatu, kur apkopoti Latvijas labāko skolu rezultāti. Kopvērtējumā starp 412 Latvijas vidējās izglītības iestādēm (48 ģimnāzijas, 179 pilsētu vidusskolas, 86 lauku vidusskolas un 99 specializētās skolas) šogad esam 33. vietā.

Lepojamies ar visiem Olaines 1. vidusskolas pedagogiem-ieguldīts milzīgs darbs kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanā! Paldies Olaines novada pašvaldībai par atbalstu! Paldies mūsu gudrajiem jauniešiem - 2017. gada absolventiem! Latvijas dibināšanas 99.gadadienu visi varam sagaidīt ar labi padarīta darba sajūtu.

Prieks, ka Draudzīgā aicinājuma fonda priekšsēdētājs Jānis Endele, neskatoties uz cienījamo gadu skaitu, vēl joprojām  uztur dzīvu šo skaisto tradīciju  - pirms valsts svētkiem rīkot, viņa vārdiem sakot, intelektuālos ražas svētkus. Fonda priekšsēdētājam lielu vilšanos sagādāja Izglītības un zinātnes ministrija, neatbalstot konkursa rīkošanu kā izglītības politikas sastāvdaļu un nepagodinot ar savu klātbūtni pasākumu, kur kvalitatīva izglītība tiek cildināta kā viena no valsts attīstības pamatvērtībām.

Olaines 1. vidusskolu pasākumā pārstāvēja latviešu valodas skolotāja Inga Laipniece, angļu valodas skolotāja Inese Zāle, krievu valodas skolotāja Inna Tiščenko  un direktora vietnieces izglītības jomā Elita Kalnbērza un Ruta Ličāgina.

Visi konkursa rezultāti pieejami mājas lapā http://www.konkurss.lv/.

Skolas administrācija