Aktualitātes

Olaines 1.vidusskolas prioritātes

2017./2018.mācību gads


1. Uzsākt kompetenču pieejā balstīta mācību procesa organizēšanu

 •  kvalitatīva mācību stunda
 • pedagogu savstarpējā sadarbība
   

2.Pilnveidot dabaszinātņu kvalitatīvu apguvi

 • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma 10.klasē
 • jauno dabaszinātnieku skola 3.,6.,10.klasēs - Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
   

3. Veidot un nostiprināt skolēnu patriotismu, lojalitāti un piederību skolai, novadam un valstij

 • gatavošanās Latvijas simtgadei
 • valsts svētku un latviešu tautas tradicionālo svētku svinēšana
 • atceres un atzīmējamo dienu ievērošana
   

4.Rosināt skolēnus izmantot skolas piedāvātās iespējas savas personības attīstīšanai

 • karjeras izglītība
 • robotikas pulciņš -projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
 • diferenciācija mācību procesā- projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
 • interešu izglītība
   

5. Veicināt skolēnu un vecāku izpratni un atbildību par garīgo un fizisko veselību

 • veselību veicinoši pasākumi
 • atkarību riska mazināšana

 

 

Pievienot komentāru

Jūsu vārds:
Komentārs:
  This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
Attēlā redzamais kods: