Bibliotēka

Ziņas no bibliotēkas 2017. gada oktobrī


Jau otro vasaru skolas bibliotēka piedalās Olaines novada domes jauniešu nodarbinātības projektā. Paldies jaunietēm Sintijai Rodzei un Ērikai Čepulei par darbu bibliotēkā!

Jaunā mācību gada ieskaņā tika īstenota skolas vecāku padomes ierosme par mācību grāmatu apvākojumu sākumskolas klasēm. Paldies Olaines novada domes finansiālajam atbalstam! Vecāku ievērībai – mācību grāmatas gada noslēgumā jānodod ar apvākojumu.