Pulciņi

Debašu klubs

Vadītāja Liene Dreimane
Piedalās 9. - 12. klašu skolēni


Nodarbību telpa: 303. kabinets

Debašu klubā tiek aicināti 9. līdz 12. klases jaunieši, kuriem ir aktuāli sekojoši jautājumi-

  • Kā formulēt un pamatot savu viedokli?
  • Kā analizēt informāciju un izdarīt pamatotus secinājumus?
  • Kā strādāt un sadarboties pāros un grupās?
  • Kā pārliecinoši uzstāties publikas priekšā?
  • Kā attīstīt kritisko domāšanu?