It's Time to Care

Tikšanās Latvijā

No š.g. 11.02. līdz 14.02. Olaines 1.vidusskolā notika starptautiskā skolu projekta Erasmus+ ‘It’s time to care’ vizīte Latvijā.  Tikšanās tēma – Ilgtspējīga pilsēta. Tikšanās piedalījās 13 skolotāji un 24 skolēni no  mūsu partnerskolām – Pršerovas  Čehijas Republikā, Birgu Maltā, Kubas Portugālē, Lohjas Somijā un Varnas Bulgārijā. Kopumā projektā bija iesaistīti 63 cilvēki.


Pirmdien iepazīstinājām viesus ar mūsu skolu, skolēniem bija iespēja apmeklēt vairākas stundas. Vislielākie iespaidi visiem bija par mūsu skolas bibliotēku. Pirmdien pēcpusdienā katra valsts prezentēja savu sagatavoto mājas darbu par doto tēmu. Pēc prezentācijas katra komanda izvirzīja savai valstij aktuālu problēmu par tēmu Ilgtspējīga pilsēta, un pārējo valstu dalībnieki deva padomus, ko varētu darīt, lai šo problēmu atrisinātu.

Otrdien devāmies ekskursijā uz Ķemeru Nacionālā parka informācijas centru Meža māja, kur iepazināmies ar Ķemeru pilsētas ilgtspējīgas attīstības plānu, skolēniem un skolotājiem bija iespēja piedalīties vairākās radošajās darbnīcās. Daudzi maltiešu, bulgāru un portugāļu skolēni un skolotāji pirmo reizi mūžā redzēja sniegu, viņu sajūsma bija neizmērojama – sniega izbaudīšana gan meža takā, gan Jaunķemeru jūrmalā ir neaprakstāma!

Trešdien apmeklējām Olaines novada domi, kur mūs uzrunāja Olaines novada domes priekšsēdētāja vietniece Inta Purviņa, savukārt Olaines novada priekšsēdētāja padomnieks Kristaps Kauliņš pastāstīja par Olaines novada ilgtspējīgu attīstību. Visi saņēmām piemiņas veltes no mūsu domes. Šajā dienā apmeklējām arī starptautisko filtru ražotni “Dinair Filton” un “Nordic Plast”, pēcpusdienā devāmies uz uzņēmumu “Ķiploku pasaule”.

Ceturtdien skolā notika divi radošie semināri – Zero waste, ko vadīja mūsu skolas absolvente Brigita Medne, un Robotikas seminārs, ko vadīja RTU profesors Aleksejs Jurenoks. Pēcpusdienā visiem bija iespēja baudīt Olaines 1.vidusskolas popgrupas “6.alianse” un mūsu TDK “Dzērve” priekšnesumus.

Četras dienas pagāja nemanot, esam ieguvuši jaunus draugus un iespaidus.

Liels paldies par atbalstu Olaines novada domei, īpašs paldies Mārai Rušiņai, Edītei Alksnei.

Milzīgs paldies mūsu skolēnu vecāku viesģimenēm un vislielākais paldies Olaines 1.vidusskolas kolēģiem par atbalstu projekta norisē mūsu skolā.

Projekta koordinatore o1vsk.L.Zujeva

Tikšanās
Latviešu mājas darbs
Čehu mājas darbs
Maltiešu mājas darbs
Bulgāru mājas darbs
Somu mājas darbs
Portugāļu mājas darbs
Eksperimenta gaita
Metodoloģija
Video