It's Time to Help

Piektā tikšanās - Portugālē

No š.g. 30.01.-07.02. notika Erasmus+ projekta IT’S TIME TO HELP! vizīte mūsu partnerskolā Cuba, Portugālē.


5. mājas darba prezentācija [PDF]

Mājas darbs [PDF]

Tikšanās piedalījās skolēni un skolotāji no Latvijas, Čehijas, Vācijas, Somijas, Portugāles un Maltas.

Tikšanās laikā katras valsts skolēni iepazīstināja  ar savu skolu, prezentēja savu mājas darbu. Mājās katrai projektā iesaistītajai skolai bija jāsameklē atbildes uz 12 jautājumiem, saistītiem ar tēmu Bioloģiskā daudzveidība.

Pirmdien, 1.februārī skolas zālē tikāmies ar skolas direktoru un Cubas pilsētas Municipalitātes priekšsēdētāju un tās pārstāvjiem, noskatījāmies prezentāciju un filmu par Cuba un Alantežas novadu. Pēcpusdienā devāmies ekskursijā pa skolu, skolēniem bija iespēja piedalīties māla radošajā darbnīcā.

Otrdien katra skola prezentēja savu skolu un pastāstīja projekta dalībniekiem par savām aktivitātēm Eko skolu jomā.

Trešdien devāmies mācību ekskursijā uz olīveļļas rūpnīcas ražotni, kur mums izstāstīja, kā tiek iegūta pirmā spieduma olīveļļa, kā atšķiras eļļas kvalitāte no konkrētu olīvkoku šķirnes, dabas apstākļiem konkrētajā gadā un daudziem citiem faktoriem, uzzinājām arī, kā tika savāktas olīves agrāk un kā to dara mūsdienās. Pēc ekskursijas rūpnīcā bija iespējas nodegustēt dažādas olīveļļas. Dienas otrajā pusē iepazināmies ar bioloģisko daudzveidību Alantežas novadā, paveiktajiem darbiem zemes apūdeņošanas sistēmas izveidošanā un lauksaimniecības attīstībā. Apmeklējām arī arodskolu, kur veicām dažādus ar bioloģisko daudzveidību saistītu praktiskus eksperimentus.

Ceturtdien skolā prezentējām savu paveikto mājas darbu, pēc prezentācijas katra skola izvērtēja padarīto, atzīmēja plusus un mīnusus.

Piektdien piedalījāmies skolas karnevālā Bioloģiskā daudzveidība, pēc karnevāla skolēni izvērtēja padarīto darbu, sagatavoto programmu online aptaujā, kā arī atzīmēja pozitīvo, ko gribētu aizgūt savā skolā no citām partnerskolām. Pēcpusdienā devāmies apskates ekskursijā Lisabonu.

 

Nākamā tikšanās ir paredzēta Maltā no š.g. 16.04. – 24.04. Tēma – Atkritumi.