Panākumu universitāte

Panākumu Universitātes pasākums „Personības pašpilnveide”

Uz otro Panākumu Universitātes organizēto lekciju-diskusiju 13.oktobrī brauca 56 vidusskolēni un uzmanīgi ieklausījās gan mūziķa, dziesmu autora un aktīva ceļotāja Kārļa Kazāka stāstījumu „Iespēja augt”, gan biologa, žurnālista un raidījumu vadītāja Māra Oltes diskusiju ”Vai „Zaļš” nozīmē videi draudzīgs?”.  


 K.Kazāks rosināja skolēnus jebkuru izvēli dzīvē veikt tā, lai no tās nav labums tikai pašam cilvēkam un skaidroja, ko viņa dzīvē nozīmējušas dažādas dzīves piedāvātās izvēles.  Viņa ieteikums skolēniem- klausīties! M.Olte savā lekcijā bija diezgan skarbs un atgādināja jauniešiem vairākas dzīves patiesības, kuras viņi jau zina, bet tomēr bieži attiecīgajā situācijā rīkojas pretēji tām. Viņa ieteikums-katram augt līdzcietības virzienā! Abi lektori atbildēja uz daudziem skolēnu jautājumiem un sveica arī 13.oktobra jubilāri-K.Statutu no 11.klases.

 

Komerczinību skolotāja E.Kalnbērza