Panākumu universitāte

Panākumu Universitātes lekcijas vidusskolēniem

28.septembrī visi 57 desmito un vienpadsmito klašu jaunieši devās uz BA Turība, kur notika Panākumu Universitātes (PU) pirmais šī mācību gada pasākums.


Alternatīvā fitnesa treneris Viesturs Saldavs vidusskolēnus iedvesmoja ar savu stāstu par paveikto ceļā uz sasniegumiem, par dzīves moto izvirzot –PADOTIES AIZLIEGTS!  Viņš panākumu atslēgu saskata grāmatu lasīšanā, prieka dāvināšanas priekā, attieksmē. Stāstīto spilgtāku darīja trenera sagatavotie video. Nodarbības noslēgumā kopā ar mūsu 11.klases skolēnu Aldi Graudiņu Viesturs Saldavs vadīja atsildīšanās nodarbību, kura nebija no vieglajām. Skolēni uzdeva daudz jautājumu, saņēma atklātas trenera atbildes un atzina, ka labprāt paši piedalītos kādā fitnesa nometnē.

Dienas otrajā daļā žurnālists un aktīvists Didzis Melbiksis, kurš studējis cilvēktiesības, izaicināja vidusskolēnus no visas Latvijas uz diskusiju par valodu kā instrumentu, atbildot uz ļoti aktuāliem  jautājumiem-kas ir politika? kas ir vārds „nelegāls”? Skolēni nākamajā komerczinību stundā izvērtēja dzirdēto un atzina, ka ir ļoti svarīgi ne tikai sekot masu mediju paustajam viedoklim, bet izprast politiskos procesus. Lekcijā aizsākto diskusiju jaunieši turpinās vēstures stundās. Prieks, ka no gandrīz 400 Latvijas jauniešiem mūsu desmitklasnieks Valdis Lapo vienīgais bija lasījis un spēja atpazīt grāmatu „Dzīvnieku ferma” un tās autoru DŽ.Orvelu, ko lekcijā pieminēja D.Melbiksis.

Šajā mācību gadā PU profesionālās pilnveides prog .ramma, kuras noslēgumā 11. klases beigās skolēni saņems apliecības, piedāvās jaunas aktivitātes-četrās tikšanās reizēs rīta pusē BA Turība organizēs ekskursijas pie veiksmīgiem uzņēmējiem un varēs iepazīt reālu konkrēto darba vidi.

Jau pēc nepilna mēneša – 13. oktobrī satiksim lieliskus lektorus- Māri Olti un Kārli Kazāku. Tiekamies!

Papildus info un foto no  pasākuma http://www.panakumuuniversitate.lv/lat/jaunumi/71

Komerczinību skolotāja E.Kalnbērza