Pulciņi

Teātra studija

Vadītāja Sandra Erinovsks
Piedalās 7. - 12. klašu skolēni


Nodarbību telpa: aktu zāle