Pulciņi

Teātra pulciņš

Vadītāja Inese Protopopova
Piedalās 5. - 12. klašu skolēni


Nodarbību telpa: 102. kabinets, aktu zāle