Pulciņi

Teātra pulciņš

Vadītāja Inga Laipniece
Piedalās 8. - 12. klašu skolēni


Nodarbību telpa: 102. kabinets, aktu zāle