Pulciņi

Koris

Vadītāja Līga Kārkliņa
Piedalās 2. - 4. klašu skolēni


Nodarbību telpa: 107. kabinets, aktu zāle

Olaines 1. vidusskolas interešu izglītības programma tiek realizēta kopš 2012. gada. Tā ietver vokālo iemaņu apguvi un attīstību, muzikālās dzirdes, muzikālās atmiņas, ritma izjūtas, muzikālās dramaturģijas uztveres un tās radošās pielietošanas attīstību. Kora nodarbībās audzēkņi pilnveido savas kultūras identitātes apziņu, kā arī izkopj sadarbības un saskarsmes prasmes. Mācību gada laikā kora dalībnieki iepazīstas ar tautas pamatvērtībām, dziedot latviešu tautasdziesmas un latviešu komponistu oriģināldarbus, kā arī gūst radošās darbības pieredzi, piedaloties koncertos un pasākumos Olaines 1. vidusskolā, Olaines pilsētā, novadu skatēs/konkursos un novadu koru sadziedāšanās koncertos.